TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Delta Electronics, Inc

Hiển thị mỗi trang
2.450.000 (VND)
2.250.000 (VND)
DOP-103BQ. Màn hình 4.3 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
5.300.000 (VND)
5.150.000 (VND)
DOP-110DS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
5.200.000 (VND)
4.900.000 (VND)
DOP-110CS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Liên hệ
DOP-B10S411 sẽ được thay thế bằng DOP-110CS. Màn hình cảm ứng 10.4 inch 65K màu, MCU 400MHz, Flash Rom 128Mb, RAM 64Mb. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.450.000 (VND)
2.250.000 (VND)
DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
DOP-107DV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.400.000 (VND)
3.200.000 (VND)
DOP-107CV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. 2 cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Liên hệ
DOP-B07SS411 sẽ được thay thế bằng DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, Flash ROM 128Mb, RAM 64Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Liên hệ
DOP-B07E411 được thay thế bằng DOP-107EV. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.100.000 (VND)
DOP-107EV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.300.000 (VND)
2.080.000 (VND)
DVP04AD-E2. 4 kênh ngõ vào analog -5V~5V, -10~10V, -20~20mA, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 13-14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.200.000 (VND)
2.000.000 (VND)
DVP02DA-E2. 2 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.900.000 (VND)
2.750.000 (VND)
DVP04DA-E2. 4 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
780.000 (VND)
DVP08XM211N. 8 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
1.250.000 (VND)
1.150.000 (VND)
DVP08XP211T. 4 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
1.300.000 (VND)
1.200.000 (VND)
DVP08XN211R. 8 ngõ ra Relay, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
1.300.000 (VND)
1.200.000 (VND)
DVP08XN211T. 8 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
1.400.000 (VND)
1.300.000 (VND)
DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4ksteps, 1 cổng RS-232, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.550.000 (VND)
1.450.000 (VND)
DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4ksteps, 1 cổng RS-232, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.950.000 (VND)
1.800.000 (VND)
DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.950.000 (VND)
1.800.000 (VND)
DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.700.000 (VND)
1.600.000 (VND)
DVP16EC00R3 (V8.62A3). 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.200.000 (VND)
DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs. Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.800.000 (VND)
1.750.000 (VND)
DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, bộ nhớ 4ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.