TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

OMRON (Shanghai) - China

Hiển thị mỗi trang
1.800.000 (VND)
1.750.000 (VND)
CP1W-ADB21. 2 ngõ vào analog 0-10V, 0-20mA. Độ phân giải 1/4000. Sử dụng với PLC Omron CP1L-EL/EM series. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
1.400.000 (VND)
E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Dòng, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)
Liên hệ
E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Xung áp 12VDC 21mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)
Liên hệ
E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)
E5CSL-QTC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
660.000 (VND)
E5CSL-RP. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)
E5CSL-RTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
880.000 (VND)
E5CWL-Q1P. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)
800.000 (VND)
E5CWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)
E5CWL-R1P. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)
800.000 (VND)
E5CWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)
E5EWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)
E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
700.000 (VND)
600.000 (VND)
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
600.000 (VND)
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.100.000 (VND)
CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX670. Standard, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX670A. Standard, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
250.000 (VND)
EE-SX670-WR. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng, tích hợp sẵn cáp dài 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX671. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
175.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX672A. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SX673A. Close-mounting, Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
1 2 3 4 5 Tiếp theo ... Lần