TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Cylinder Sensor'

Hiển thị mỗi trang

Cảm Biến Xi Lanh Koganei ZC130A

ZC130A. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Dây 1m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho.
70.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh Koganei ZC230

ZC230. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Dây 3m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, chưa sử dụng.
90.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh Koganei ZE135

ZE135. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Dây 1m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho.
65.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh Koganei ZE235

ZE235. Cảm biến xi lanh, dây chữ L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Dây 1m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, chưa sử dụng.
65.000 (VND)

Cảm biến xi lanh SMC D-A73

D-A73. Cảm biến xi lanh, dây chữ L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2 dây NO kích âm/ kích dương, tải 24VDC hoặc 100VAC. Xuất xứ: Japan. Hàng thanh lý kho, chưa sử dụng.
120.000 (VND)

Cảm biến xi lanh SMC D-A93

D-A93. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO 24VDC/100VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%.
65.000 (VND)

Cảm biến xi lanh SMC D-A93V

D-A93V. Cảm biến xi lanh, dây L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO 24VDC/100VAC. Xuất xứ: Japan. Hàng thanh lý, chưa sử dụng.
100.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-F7BA

D-F7BA. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, đã cắt bỏ bát bắt ốc.
65.000 (VND)

Cảm biến xi lanh SMC D-F7BV

D-F7BV. Cảm biến xi lanh, dây chữ L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2 dây NO kích âm/ kích dương. Xuất xứ: Japan. Hàng thanh lý kho, chưa sử dụng.
120.000 (VND)

Cảm biến xi lanh SMC D-F7NV

D-F7NV. Cảm biến xi lanh, dây chữ L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 3-dây NPN NO. Nguồn cấp 4.5-28VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%.
80.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-F9BW

D-F9BW. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, chưa sử dụng.
70.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-M9B

D-M9B. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 4.5-28VDC. Dây 3m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, chưa sử dụng.
90.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-M9BV

D-M9BV. Cảm biến xi lanh, dây chữ L, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 4.5-28VDC. Dây 3m. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, chưa sử dụng.
90.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-T991 D-T992

D-T991, D-T992. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 10-28VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
80.000 (VND)

Cảm Biến Xi Lanh SMC D-Y59B

D-Y59B. Cảm biến xi lanh, dây thẳng, bắt hành trình ben hơi khí nén, 2-dây NO. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
65.000 (VND)