TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Temperature'

Hiển thị mỗi trang

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-CX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Dòng, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.400.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Xung áp 12VDC 21mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)
Liên hệ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-RX2ASM-800

E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)
Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q2HBTC

E5CN-Q2HBTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung Áp 12VDC. 2 ngõ ra alarm. 2 ngõ ra Event. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 80%, nguyên zin.
550.000 (VND)
420.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL-QTC

E5CSL-QTC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
660.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL-RP

E5CSL-RP. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL-RTC

E5CSL-RTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-Q1P

E5CWL-Q1P. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
880.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-Q1TC

E5CWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)
800.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-R1P

E5CWL-R1P. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-R1TC

E5CWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)
800.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5EWL-Q1TC

E5EWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5EWL-R1TC

E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Yamatake SDC20 C206DA00701

C206DA00701. Ngõ vào Thermocouple, RTD, 4-20mA, 0-5V, ngõ ra điều khiển xung Áp 22.5VDC, 2 ngõ ra Event. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt RKC CB100 FD10-M*AF-5N/A/Y Z-1021

CB100 FD10-M*AF-5N/A/Y Z-1021. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. 2 Alarm Relay. Truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%, nguyên zin.
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y

CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Thermocouple K. Ngõ ra điều khiển Dòng. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D400F-N*DN-5-N

D400F-N*DN-5-N. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp/Dòng, ngõ ra điều khiển Relay và Áp 12VDC, 2 Alarm , 1 analog out 0~10V, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D900F-N*DN-8-N

D900F-N*DN-8-N. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC, 2 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC MA901

MA901. Code 8FD10-MM-4*ANN-N6/N/Y. 8 kênh ngõ vào Pt100, dãy 0.0 ~ 500.0 oC. Tương ứng 8 ngõ ra điều khiển Relay. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
1.600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A

REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào Pt100, dãy -100 ~ 100 oC. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shilin WTG99-20200049AS

WTG99-20200049AS. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Current/Voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Taiwan. Mới 85-90%, nguyên zin.
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko GCS-130-R/E

GCS-130-R/E. Hiển thị 3 số PV/SV. Ngõ vào Thermocouple K, J, dãy 0-400 oC, ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin
300.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt Yamatake SDC15 C15TC0TA0300

C15TC0TA0300. SDC15 series. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển 0-20mA. 3 Event Relay. 1 cổng RS-485 Modbus ASCII, Modbus RTU. Có ngõ vào CT1 CT2. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt Yamatake SDC15 C15TVCTA0200

C15TVCTA0200. SDC15 series. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 19VDC hoặc 4-20mA. 3 Event Relay. 2 Ngõ vào CT. 2 Ngõ vào DI. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt YOKOGAWA UT450

UT450. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC/4-20mA, 3 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 96%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-100°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-100°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-200°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-200°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển đổi tín hiệu nhiệt RTD Yokogawa MR6

MR6-1A-1*A/BN. Ngõ vào Pt100, dãy nhiệt 0 đến +200 oC. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 12-48VDC. Xuất xứ: Korea. Used, mới 90%, nguyên zin.
400.000 (VND)
350.000 (VND)

Curent Transformer E54-CT3

Mã hàng: E54-CT3. Made in Japan.
200.000 (VND)

Mô đun Chuyển đổi RS-232C/RS-485 Yamatake CMC10L001A000

CMC10L001A000. Sử dụng để chuyển đổi RS-485 từ DCM10 sang RS-232C. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S2CV0100

DMC10S2CV0100. 2 kênh nhiệt độ TC/Pt/current/voltage tương ứng ngõ ra điều khiển xung áp, EV, ngõ vào CT. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4CV0000M001

DMC10S4CV0000M001. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4TV0000

DMC10S4TV0000. 4 kênh nhiệt độ TC/Pt/current/voltage tương ứng 4 ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4TV0000M02

DMC10S4TV0000M02. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun End Truyền Thông Nhiệt Độ Omron EJ1C-EDUA-NFLK

EJ1C-EDUA-NFLK. Mô đun End truyền thông RS-485 Port B, RS-232C Port A. Kết nối máy tính để cài thông số. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun mở rộng Event Yamatake DMC10E4CR0000

DMC10E4CR0000. Mở rộng 4 Event cho các mô đun điều khiển nhiệt DMC10. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun truyền thông nhiệt độ Omron EJ1N-HFUA-NFLK

EJ1N-HFUA-NFLK. Truyền thông RS-485/RS-232C, chuẩn truyền Omron PLC protocol, Ann/AnU CPU common commands, MC protocol. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)

Mô đun Truyền Thông Nhiệt Độ Omron EJ1N-TC2A-QNHB

EJ1N-TC2A-QNHB. 2 kênh vào Nhiệt độ TC, RTD, Analog. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Relay Output OMRON E53-R

E53-R. Made in Japan.
150.000 (VND)
100.000 (VND)

SSR Output E53-S

Mã hàng: E53-S. Made in Japan.
500.000 (VND)
300.000 (VND)