TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

LS Industrial Systems - Korea

Hiển thị mỗi trang
800.000 (VND)
XBE-DC16A. 16 ngõ vào DC sink/source. Mở rộng I/O PLC LS dòng XGB. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.
600.000 (VND)
G6Q-TR4A. 32 ngõ ra Transistor sink, đấu dây connector, sử dụng với PLC LS Master-K200S. Xuất xứ: Korea. Mới 85%.
900.000 (VND)
800.000 (VND)
XBE-TN16A. 16 ngõ ra Transitor sink. Mở rộng I/O PLC LS dòng XGB. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
G6L-FUEA. Mô đun truyền thông mạng Fnet (Fieldbus), sử dụng với PLC LS Master-K200S. Xuất xứ: Korea. Mới 85-90%.
2.300.000 (VND)
2.200.000 (VND)
K7M-DR40S. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 7 ksteps, tốc độ xử lý 0.5 µsec/step. Xuất xứ: Korea. Used, mới 85%, mất nắp terminal, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
XBC-DN64H. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Transistor sink, 2 trục phát xung 100Kpps. Bộ nhớ 15 Ksteps. Tốc độ 0.083µs/step. 1 USB-mini, 2 RS-232C, 1 RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.600.000 (VND)
XBC-DR60SU. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 15 Ksteps. Tốc độ 0.094µs/step. 1 USB-mini, 2 RS-232C, 1 RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
XBC-DR64H. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 15 Ksteps. Tốc độ 0.083µs/step. 1 USB-mini, 2 RS-232C, 1 RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
2.000.000 (VND)
XBM-DN32S. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 trục phát xung 100Kpps. Bộ nhớ chương trình 10 Ksteps. Tốc độ xử lý 0.16µs/step. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Korea. Mới 95%, nguyên zin.