TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Panasonic Industrial Devices SUNX Suzhou Co.,Ltd

Hiển thị mỗi trang
2.700.000 (VND)
2.300.000 (VND)
LX-101. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
LX-101-P. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra PNP. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)
CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)
CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)
CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.400.000 (VND)
1.250.000 (VND)
AFPX-AD2. 2 kênh ngõ vào Analog 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Lắp ở khe mở rộng trên mặt PLC FP-X. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
2.300.000 (VND)
2.150.000 (VND)
AFPX-A21. 2 kênh Analog input 0-5V/0-10V/0-20mA. 1 kênh Analog output 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Lắp ở khe mở rộng trên mặt PLC FP-X. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
1.200.000 (VND)
1.000.000 (VND)
FP-X0 E24R. 16 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra cho PLC Panasonic dòng FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 97%, nguyên zin.
700.000 (VND)
FP2-Y16T. 16 ngõ ra transistor sink, điện áp tải 5-24vdc. Sử dụng mở rộng ngõ ra PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
1.900.000 (VND)
1.700.000 (VND)
FP-X0 L14R. 8 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ ra Transistor, Y0 phát xung 20kHz, 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step. Bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.050.000 (VND)
950.000 (VND)
FP-X0 L14R. 8 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ ra Transistor, Y0 phát xung 20kHz, 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step. Bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Used, mới 95%.
1.600.000 (VND)
1.400.000 (VND)
FP-X0 L30R. 16 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 ngõ phát xung 20kHz, 10 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Used, mới 95%.
2.400.000 (VND)
FP-X0 L30R. 16 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 ngõ phát xung 20kHz, 10 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.800.000 (VND)
3.600.000 (VND)
FP-X0 L40MR. 24 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 10bit, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485 Modbus RTU. tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100% fullbox.
3.200.000 (VND)
FP-X0 L40R. 24 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor, Y0, Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng tròn RS-232, tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.600.000 (VND)
2.800.000 (VND)
FP-X0 L60R. 32 ngõ vào DC sink/source, 2 kênh vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor NPN, 24 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step. Dung lượng 8Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 95%, nguyên zin.