TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

RKC Instrument Inc - Japan

Hiển thị mỗi trang
550.000 (VND)
CB100 FD10-M*AF-5N/A/Y Z-1021. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. 2 Alarm Relay. Truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%, nguyên zin.
500.000 (VND)
430.000 (VND)
CB100 FD10-M*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Pt100, dãy đo 0.0-500.0. Ngõ ra điều khiển Relay. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
500.000 (VND)
430.000 (VND)
CB100 FD10-V*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Xung áp 12VDC. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Thermocouple K. Ngõ ra điều khiển Dòng. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
D400F-N*DN-5-N. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp/Dòng, ngõ ra điều khiển Relay và Áp 12VDC, 2 Alarm , 1 analog out 0~10V, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
800.000 (VND)
D900F-N*DN-8-N. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC, 2 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
1.600.000 (VND)
MA901. Code 8FD10-MM-4*ANN-N6/N/Y. 8 kênh ngõ vào Pt100, dãy 0.0 ~ 500.0 oC. Tương ứng 8 ngõ ra điều khiển Relay. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào Pt100, dãy -100 ~ 100 oC. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
REX-F900 F301-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào áp 0-1V. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
REX-F900 F801-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào 4-20mA. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.