TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Photoelectric Sensor'

Hiển thị mỗi trang

Cảm biến quang Baumer thu phát chung FIXY 14P51E1

FIXY 14P51E1. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 500mm. Ngõ ra PNP Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 75-80%, nguyên zin.
350.000 (VND)
270.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Omron EE-SX911R

EE-SX911R. L-shaped, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON Light-ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Omron EE-SX952W

EE-SX952W. F-shaped, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON Light-ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Panasonic PM-L25

PM-L25. L-type, khe cảm biến 6mm. 2 ngõ ra NPN (Light-ON, Dark-ON). Led sáng khi không có vật. Nguồn cấp 5-24VDC. Used, mới 85-90%.
100.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Panasonic PM-R24-R

PM-R24-R. R-type, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Panasonic PM-U25

PM-U25. U-type, khe cảm biến 6mm, 2 ngõ ra NPN (Light-ON, Dark-ON). Led sáng khi không có vật. Nguồn cấp 5-24VDC. Used, mới 85-90%.
100.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Pepperl-Fuchs GL5-L/43a/115

GL5-L/43a/115. Cảm biến quang chữ U khe 5mm, hình dạng L. 2 ngõ ra PNP Light-ON, Dark-ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Sunx PM-L44

PM-L44. L-type, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Used, mới 90%.
Liên hệ

Cảm biến quang chữ U Sunx PM-U24-R

PM-U24-R. U-type, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Sunx PM-Y44

PM-Y44. Y-type, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra NPN Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang chữ U Sunx PM-Y44P

PM-Y44P. Y-type, khe cảm biến 5mm. 2 ngõ ra PNP Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Used, mới 90%.
90.000 (VND)

Cảm biến quang Omron - 1 thu 1 phát E3T-ST12

E3T-ST12. Loại 1 thu 1 phát, khoảng cách 1m. Ngõ ra NPN, Dark-ON (thường mở). Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, dây ngắn.
400.000 (VND)
370.000 (VND)

Cảm Biến Quang Omron - Phản xạ gương E3JM-R4M4

E3JM-R4M4. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 4m, ngõ ra Relay L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-240VDC/24-240VAC 50/60Hz. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%.
400.000 (VND)
350.000 (VND)

Cảm Biến Quang Omron - Phản Xạ Gương E3ZM-B61-C

E3ZM-B61-C. Cảm biến bắt chai trong, IP69K, phản xạ gương NPN, khoảng cách 100-500mm. Xuất xứ: China, chính hãng. Hàng tồn kho, mới.
3.700.000 (VND)
2.000.000 (VND)

Cảm Biến Quang Omron - Thu Phát Chung E3JM-DS70M4-G

E3JM-DS70M4-G. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 700mm. Ngõ ra Relay, Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-240VDC/24-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
350.000 (VND)
300.000 (VND)

Cảm biến quang Omron - thu phát chung E3T-SL11

E3T-SL11. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-15mm, ngõ ra NPN Light-ON (thường mở). Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%.
300.000 (VND)

Cảm biến quang Omron - thu phát chung E3T-SL21

E3T-SL21. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-30mm, ngõ ra NPN Light-ON (thường mở). Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, dây dài ~20cm.
300.000 (VND)

Cảm biến quang phản xạ gương Omron E3Z-R61 2m

E3Z-R61 2m. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
620.000 (VND)

Cảm Biến Quang Phản xạ gương Panasonic CX-491

CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Cảm biến quang Takex - thu phát chung UM-Z3SV

UM-Z3SV. Loại thu phát chung, khoảng cách 5-30mm. Ngõ ra NPN, Light-ON (thường mở). Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
350.000 (VND)

Cảm biến quang thu phát chung Omron E3FA-DN11 2M

E3FA-DN11 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)

Cảm biến quang thu phát chung Omron E3FA-DN12 2M

E3FA-DN12 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách max 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
460.000 (VND)

Cảm biến quang thu phát chung Omron E3Z-D61 2m

E3Z-D61 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
580.000 (VND)

Cảm biến quang thu phát chung Omron E3Z-D62 2m

E3Z-D62 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách max 1m. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
580.000 (VND)

Cảm Biến Quang Thu phát chung Panasonic CX-421

CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-422

CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)

Cảm Biến Quang Thu phát chung Panasonic CX-424

CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
480.000 (VND)

Cảm biến quang thu phát riêng Omron E3Z-T61 2m

E3Z-T61 2m. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 15m. ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
600.000 (VND)

Cảm Biến Quang Thu Phát riêng Panasonic CX-411

CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Gương Phản Xạ Omron E39-R1

E39-R1. Kích thước 59.9 x 40.3 x 7.5mm. Sử dụng làm gương phản xa cho cảm biến quang E3Z-R61, E3Z-R81 ... Xuất xứ: China. Mới 100%.
90.000 (VND)
80.000 (VND)