TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

AutomationDirect - USA

Hiển thị mỗi trang
3.000.000 (VND)
F2-08AD-1. 8 kênh ngõ vào analog 4-20mA. Độ phân giải 12 bits. Mở rộng Analog cho PLC Koyo -AutomationDirect DL230, DL240, DL260. Xuất xứ: USA, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
F2-08AD-2. 8 kênh ngõ vào analog 0-5V, 0-10V, +/-5V, +/-10V. Độ phân giải 12bits unipolar 13bits bipolar. Mở rộng Analog cho PLC Koyo -AutomationDirect DL230, DL240, DL260. Xuất xứ: USA, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
D2-16ND3-2. 16 ngõ vào DC sink/source. Mở rộng I/O cho PLC Koyo - AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
D2-32ND3. 32 ngõ vào DC sink/source. Mở rộng I/O cho PLC Koyo - AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
H2-ECOM. Ethernet port RJ45, tốc độ 10Mbps. Mở rộng cho PLC Koyo -AutomationDirect DL230, DL240, DL260. Xuất xứ: USA, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
D2-08TR, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng I/O cho PLC Koyo -AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
F2-08TRS, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng I/O cho PLC Koyo -AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
D2-16TD2-2. 16 ngõ ra Transistor Source. Mở rộng I/O cho PLC Koyo -AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
D2-32TD2, 32 ngõ ra Transistor Source. Mở rộng I/O cho PLC Koyo -AutomationDirect DL240, DL260. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
DL240 CPU (D2-240). Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
DL260 CPU (D2-260). Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.