TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Oriental Motor Co.,Ltd - Japan

Hiển thị mỗi trang
400.000 (VND)
330.000 (VND)
SSP-2. Điều khiển tốc độ động cơ 1pha 220Vac 60W. Xuất xứ: Singapore. Used, mới 90%, nguyên zin.
400.000 (VND)
360.000 (VND)
DSP501M. Điều khiển tốc độ động cơ Oriental 6W-40W 100VAC 50/60Hz. Nguồn cấp 24VDC. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
480.000 (VND)
DSP502H. Điều khiển tốc độ động cơ Oriental 60W-90W 200-220VAC. Nguồn cấp 24VDC. Used, Mới 85-90%, nguyên zin.
400.000 (VND)
360.000 (VND)
DSP502M. Điều khiển tốc độ động cơ Oriental 6W-40W 200-220VAC. Nguồn cấp 24VDC. Used, Mới 85-90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
MSC-1. Điều khiển tốc độ động cơ công suất 6-90W. Nguồn cấp 100-115VAC/200-230VAC/24VDC. Xuất xứ: Singapore. Used, mới 85%, nguyên zin.
450.000 (VND)
400.000 (VND)
ES02. Điều khiển Speed - Torque động cơ V series, K series, công suất 6-90W. Nguồn cấp 200-230VAC. Xuất xứ: Japan, nguyên zin. Used, mới 85-90%.
400.000 (VND)
TMP-1. Điều khiển Speed - Torque động cơ K series, công suất 3W-20W. Xuất xứ: Japan, nguyên zin. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
230.000 (VND)
SB50. Bộ thắng động cơ, công suất Motor max 90W 100-115VAC / 200-230VAC . Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 85-90%.
230.000 (VND)
SB50W. Bộ thắng động cơ, công suất Motor 1-40W/60-90W 100-115VAC/200-230VAC . Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
230.000 (VND)
SBMR502. SBR502. Bộ thắng động cơ Oriental 6-40W, 60-90W 200VAC 50/60Hz. Tín hiệu điều khiển CW/CCW/FREE. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 85-90%, nguyên zin.
230.000 (VND)
SBR501. Bộ thắng động cơ Oriental 6-40W, 60-90W 100VAC 50/60Hz. Tín hiệu điều khiển CW/CCW/FREE. Xuất xứ: Singapore. Mới 90%.
230.000 (VND)
SBR502. Bộ thắng động cơ Oriental 6-40W, 60-90W 200VAC 50/60Hz. Tín hiệu điều khiển CW/CCW/FREE. Xuất xứ: Singapore. Used, Mới 85-90%, nguyên zin.
280.000 (VND)
SS31MA-J. Bộ thắng động cơ Oriental 3A 100VAC 50/60Hz. Xuất xứ: Singapore. Used, mới 90%, nguyên zin.