TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Alinkey - China

Hiển thị mỗi trang
600.000 (VND)
550.000 (VND)
USB-UWR00468-2. Cáp USB cài đặt thông số cho biến tần Yaskawa J1000, V1000, J7, V7, E7, P7, G7, F7. Xuất xứ: China. Mới 100%
150.000 (VND)
DOP-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Delta tất cả dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Delta tất cả dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP-DVP 5M. Cáp kết nối HMI Delta tất cả dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R4-8P 2M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R4-8P 3M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R2-6P 2M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SK-FBS 2M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, EA, SA, SK với PLC Fatek FBS, B1, B1Z, HB1. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SK-FBS 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, EA, SA, SK với PLC Fatek FBS, B1, B1Z, HB1. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SK-XC 2M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Xinje XC series, XB, XE, XD. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SK-XC 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Xinje XC series, XB, XE, XD. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TG-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TG-FX 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
TG-FX 5M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
180.000 (VND)
MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu tròn 8 chân. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK-FP 2M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FP-X0, FP-X. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK-FP 3M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FP-X0, FP-X. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
TK-FP 5M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FP-X0, FP-X. Chiều dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
RCM-101-USB. Cáp USB cài đặt thông số IAI Robot dòng ACON, PCON, SCON. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
600.000 (VND)
USB-JZSP-CMS02. Sử dụng để Download, Upload cấu hình cho Servo Yaskawa Σ-II, Σ-III, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)
MR-J3USBCBL3M. Chiều dài 3 mét, cài đặt thông số Servo Mitsubishi J3, J4. Xuất xứ: China. Mới 100%.