TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Hitachi - Japan

Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
EH-BS11A. Base sử dụng cho PLC Hitachi EH, EHV. Lắp được 11 mô đun I/O. Xuất xứ: Japan. Used, rất đẹp, nguyên zin.
Liên hệ
EH-BS5A. Base sử dụng cho PLC Hitachi EH, EHV. Lắp được 5 mô đun I/O. Xuất xứ: Japan. Used, rất đẹp, nguyên zin.
Liên hệ
EH-LNK. Giao tiếp giữa các CPU với nhau. Truyền thông cáp đồng trục. Sử dụng với CPU Hiatachi EH-CPU308, EH-CPU316, EH-CPU448. Xuất xứ: Japan. Used, đẹp.
Liên hệ
EH-FLN2. Giao thức UDP/IP FA link protocol. Tốc độ 10Mbps. Sử dụng với CPU Hiatachi EH, EHV, HX. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EH-FLN2. Giao thức UDP/IP FA link protocol. Tốc độ 10Mbps. Sử dụng với CPU Hiatachi EH, EHV, HX. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, mới.
Liên hệ
EH-IOCH2. Mô đun kết nối Base CPU và Expansion Base cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
1.600.000 (VND)
EH-XD16. 16 ngõ vào DC sink/source. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, Mới, Fullbox.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
EH-XD16. 16 ngõ vào DC sink/source. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, Mới, Fullbox.
1.200.000 (VND)
1.000.000 (VND)
EH-XD64. 64 ngõ vào DC sink/source. Đấu dây 2 connector. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
2.400.000 (VND)
EH-XD64. 64 ngõ vào DC sink/source. Đấu dây 2 connector. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, Mới, Fullbox.
3.500.000 (VND)
1.800.000 (VND)
EH-YT16. 16 ngõ ra Transistor sink. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, Mới, Fullbox.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
EH-YT16. 16 ngõ ra Transistor sink. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
2.500.000 (VND)
EH-YT64. 64 ngõ ra Transistor sink, đấu dây connector. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho, Mới, Fullbox.
1.200.000 (VND)
1.000.000 (VND)
EH-YT64. 64 ngõ ra Transistor sink, đấu dây connector. Mở rộng ngõ vào cho PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
EH-PSA. Mô đun cung cấp nguồn cho PLC Hitachi EH, EHV. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EH-SIO. Mô đun truyền thông RS-232C, RS-485/422. Giao thức Non-protocol, Modbus RTU. Sử dụng với PLC Hitachi EH, EHV. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EH-UKW. Xuất xứ: Japan. Hàng tồn kho. Mới.
3.000.000 (VND)
EH-CPU208A. CPU 32-bit RISC processer, tốc độ xử lý 1.0μs. Bộ nhớ 8k steps. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
Liên hệ
EHV-CPU128. Tốc độ xử lý 20ns/Basic command. Bộ nhớ chương trình max 128 ksteps. Hiển thị LED, cổng truyền thông USB, RS-232C, RS-485, RS-422, Ethernet. Xuất xứ: Japan. Used, hàng xấu, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
EHV-CPU32. Tốc độ xử lý 20ns/Basic command. Bộ nhớ chương trình max 32 ksteps. Hiển thị LED, cổng truyền thông USB, RS-232C, RS-485, RS-422, Ethernet. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EHV-CPU64. Tốc độ xử lý 20ns/Basic command. Bộ nhớ chương trình max 64 ksteps. Hiển thị LED, cổng truyền thông USB, RS-232C, RS-485, RS-422, Ethernet. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, nguyên zin.
200.000 (VND)
FT-3KM F11080GB. Lọc nhiễu nguồn DC AC. Mới 90%.