TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Phoenix Contact - Germany

Hiển thị mỗi trang
2.500.000 (VND)
2.200.000 (VND)
FL IL 24 BK-PAC (p/n 2862314).
1.100.000 (VND)
1.000.000 (VND)
QUINT-PS-100-240VAC/24VDC/10. Công suất ngõ ra 24VDC 10A. Ngõ vào 100-240VAC. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
Liên hệ
QUINT-PS-100-240VAC/24VDC/20. Công suất ngõ ra 24VDC 20A. Ngõ vào 100-240VAC. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
DEK-OV-24DC/48DC/100. P/n 2940207. Opto cách ly và chuyển đổi tín hiệu ngõ vào 24VDC, ngõ ra 3-48VDC 100mA, tần số hoạt động 300Hz. Used, mới 90%.
100.000 (VND)
DEK-OV-24DC/24DC/3. P/n 2941374. Opto cách ly và chuyển đổi tín hiệu ngõ vào 24VDC, ngõ ra 3-30VDC 3A, tần số hoạt động 300Hz. Used, mới 90%.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
DEK-OV-5DC/24DC/3. Opto cách ly và chuyển đổi tín hiệu, ngõ vào 5VDC, ngõ ra 3-30VDC, dòng tải 3A, tần số chuyển đổi 300Hz. Mới 95%.
70.000 (VND)
DEK-REL-24/I/1. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 3A 250VAC. Mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
2961105. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Used, mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
2961121. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Used, mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
2961134. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 120V AC/DC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Used, mới 90%, nguyên zin.
50.000 (VND)
40.000 (VND)
EMG 22-REL-KSR-24-21. P/n 2951885. Nguồn kích 24V AC/DC, 1 cặp tiếp điểm, tải thuần trở 8A. Used, mới 80%.
100.000 (VND)
2966595. Nguồn kích 24VDC, solid-state relay tải 3-33VDC 2A, tần số hoạt động 300Hz. Used, mới 90%.
100.000 (VND)
2966618. Nguồn kích 24VDC, solid-state relay tải 3-48VDC 100mA, tần số hoạt động 300Hz. Used, mới 90%.
100.000 (VND)
2967989. Nguồn kích 5VDC, solid-state relay tải 3-33VDC 3A, tần số hoạt động 300Hz. Used, mới 90%.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
2967950. Nguồn kích 24VDC, Solid-state relay tải 24-253VAC 750mA, tần số hoạt động 10Hz. Used, mới 90-95%.