TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

TDK Corporation - Japan

Hiển thị mỗi trang
200.000 (VND)
ZRAC2210-11. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC 10A, với 2 vòng lọc nhiễu. Đấu dây terminal. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%.
170.000 (VND)
ZRGS2016-00S. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC 16A, với 1 vòng lọc nhiễu. Đấu dây terminal. Xuất xứ: China. Used, mới 85%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
ZAG2220-11. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC, tải max 20A 250VAC. Đấu dây vặn ốc. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, nguyên zin.
300.000 (VND)
ZRAC2220-11. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC 20A, với 2 vòng lọc nhiễu. Đấu dây terminal. Xuất xứ: China. Used, mới 90%.
300.000 (VND)
270.000 (VND)
ZAC2220-00U. Lọc nhiễu nguồn 1-pha 250VAC 20A, với 2 vòng lọc nhiễu. Xuất xứ: China. Used, mới 90%, hàng đẹp.
150.000 (VND)
130.000 (VND)
ZAG2206-11S. Lọc nhiễu nguồn 1pha 250VAC, tải max 6A 250VAC. Đấu dây vặn ốc. Xuất xứ: China. Used, mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
ZRAC2206-11. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC 6A, với 2 vòng lọc nhiễu. Đấu dây terminal. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%.
160.000 (VND)
ZRGS2006-00S. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 250VAC 6A, với 1 vòng lọc nhiễu. Đấu dây terminal. Xuất xứ: Japan. Used, rất đẹp.
180.000 (VND)
170.000 (VND)
ZAG2210-11S. Lọc nhiễu nguồn 1pha 250VAC, tải max 10A 250VAC. Đấu dây vặn ốc. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
50.000 (VND)
ZCB2203-M. Lọc nhiễu nguồn 1 pha tải max 3A 250VAC. Đấu dây loại chân hàn. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
ZAG2250-M. Lọc nhiễu nguồn 1-pha 250VAC, tải 50A 250VAC. Đấu dây vặn ốc. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mặt bị cấn như hình.
150.000 (VND)
130.000 (VND)
ZAG2206-11S. Lọc nhiễu nguồn 1 pha tải max 6A 250VAC. Đấu dây vặn ốc. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
150.000 (VND)
130.000 (VND)
ZRC2206-11S. Lọc nhiễu nguồn 1-pha 250VAC 6A, với 2 vòng lọc nhiễu. Xuất xứ: Japan. Used, hàng đẹp, trầy nhẹ, nguyên zin.
1.600.000 (VND)
1.400.000 (VND)
ZRCT2050-02. EMC filter, lọc nhiễu nguồn 3 pha 50A 250VAC với 2 tần lọc. Xuất xứ: China/Japan. Used, hàng còn rất đẹp.
280.000 (VND)
ZRWT2210-ME. Lọc nhiễu nguồn 3 pha 10A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
480.000 (VND)
ZCW2230-01. Lọc nhiễu nguồn 3 pha 30A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
450.000 (VND)
390.000 (VND)
ZRGT2230-M. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 30A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
870.000 (VND)
ZAGT2250-02A. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 50A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%.
Liên hệ
ZRGT5050-MF. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 50A 500VAC với 1 vòng lọc. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.