TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Beckhoff - Germany

Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
BK5120. CANopen bus coupler, tốc độ truyền 10kbaud ~ 1000kbaud, khoảng cách 5,000m ~ 20m. Xuất xứ: Germany. Used, mới 85%, nguyên zin.
Liên hệ
BK1120. EtherCAT coupler for K-bus terminal, tốc độ 100BASE-TX. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EK1101. EtherCAT coupler with ID switch, tốc độ 100Mbit/s. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
BK9050. Ethernet TCP/IP coupler với protocol UDP-ADS, TCP-ADS, RT-Ethernet, ModbusTCP. Mở rộng i/o K-bus plc Beckhoff với mạng Ethernet. Used, mới 85%, nguyên zin.
Liên hệ
BK2000. Lightbus coupler, truyền thông cáp quang, tốc độ truyền 2.5Mbaud, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL3061. 1 ngõ vào analog 0V-10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL3061. 2 ngõ vào analog 0-10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL3408. 8 ngõ vào analog -10V ... +10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
EL4038. 8 kênh analog output, dãy analog -10~+10V, độ phân giải 12 bit. E-bus terminal. Xuất xứ: Germany. Used, mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
KL4002. 2 ngõ ra analog 0-10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL4032. 2 ngõ ra analog -10V...+10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL4424. 4 ngõ ra analog 4-20mA, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL4438. 8 ngõ ra analog -10V...+10V, độ phân giải 12bit, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1501. 1 x up/down counter, tần số max 100kHz, điện áp hoạt động 24VDC, 2 ngõ ra transistor. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL9050. Couple terminal, mở rộng i/o K-bus plc Beckhoff. Used, mới 85%, nguyên zin.
Liên hệ
EL7342-0000. Điều khiển 2 DC brush motor tải max 2 x 3.5A 8-48VDC, 2 x encoder input, 2 x digital input. Loại E-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
EL1088. 8 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC, E-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1002. 2 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1104. 4 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1114. 4 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1124. 4 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 5VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1164. 4 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1404. 4 ngõ vào DC source, điện áp hoạt động 24VDC. K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
KL1408. 8 ngõ vào DC source, input filter 3ms, điện áp hoạt động 24VDC, K-bus. Xuất xứ: Germany. Used, mới 90%, nguyên zin.
1 2 3 Tiếp theo