TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Battery'

Hiển thị mỗi trang

Pin PLC Mitsubishi A6BAT

A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
180.000 (VND)
150.000 (VND)

Pin PLC Mitsubishi ER10/28

ER10/28. Pin nguồn 3.6V Lithium, đường kính 10.6mm. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT. Mới 100%.
180.000 (VND)
150.000 (VND)

Pin PLC Mitsubishi ER17/33

ER17/33 tương đương A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
200.000 (VND)

Pin PLC Mitsubishi ER6C

ER6C. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
220.000 (VND)
200.000 (VND)

Pin PLC Mitsubishi FX3U CR2450HR

CR2450HR. Pin nguồn 3V sử dụng cho PLC và HMI Mitsubishi FX3U, FX3UC, GOT1000. Xuất xứ: Japan. mới 100%.
150.000 (VND)
120.000 (VND)

Pin PLC Mitsubishi Q6BAT

Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)

Pin PLC Omron CJ1W-BAT01

CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
220.000 (VND)

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
200.000 (VND)

Pin PLC Omron CPM2A-BAT01

CPM2A-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium, sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G, CJ1H, CQM1, CQM1H. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)

Pin PLC Omron C200H-BAT09

C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)

Pin PLC Omron C500-BAT08

C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn 3.6V Linthium, sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1, C40P. Mới 100%.
200.000 (VND)

Pin PLC Omron CS1W-BAT01

CS1W-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)

Pin PLC Omron ER17500V

ER17500V. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)

Pin PLC Panasonic BR-2/3A

BR-2/3A. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP2, FP3. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)

Pin PLC Panasonic CR2025

CR2025. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FPG. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
70.000 (VND)

Pin PLC Panasonic CR2450

CR2450. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP-X. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
150.000 (VND)
120.000 (VND)

Pin PLC Siemens S7-200 6ES7291-8BA20-0XA0

6ES7291-8BA20-0XA0. Pin cho PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
270.000 (VND)