TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

WAGO - Germany

Hiển thị mỗi trang
2.700.000 (VND)
750-337/000-001. CANopen fieldbus coupler, tốc độ truyền 10kBd ~ 1 MBd. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
Liên hệ
Bus extention coupler 750-628, nguồn 750-606, analog RTD 750-481, end 750-600. Used, mới 90-95%.
Liên hệ
750-300. Ii/o Lightbus coupler, truyền thông cáp quang, tốc độ truyền 2.5MBit/s. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
2.000.000 (VND)
750-481/003-000. 2 kênh ngõ vào nhiệt độ Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, biến trở. Used, mới 95%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
750-485. 2 kênh ngõ vào analog 4-20mA, độ phân giải 12 bit. Used, mới 95%, nguyên zin.
1.600.000 (VND)
750-628. Kết nối với mô đun end 750-627 mở rộng thêm IO cho PLC Wago. Used, mới 95%.
400.000 (VND)
350.000 (VND)
750-403. 4 ngõ vào 24VDC. Xuất xứ: Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
750-616. The separation module visually divides a fieldbus node into sections. Used, mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
750-610. Mô đun nguồn, điện áp vào 24VDC. Xuất xứ: Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
750-606. Mô đun nguồn chuẩn an toàn Ex i, điện áp vào 24VDC, công suất 1A. Xuất xứ: Used, mới 95%, nguyên zin.
400.000 (VND)
350.000 (VND)
750-501. 2 ngõ ra transistor. Xuất xứ: Used, mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
1.700.000 (VND)
750-653/003-000. Chuẩn truyền RS-422/RS-485. Tốc độ 1.2kBd~19.2kBd. Used, mới 95%.
2.700.000 (VND)
2.500.000 (VND)
750-842. Ethernet fieldbus controller 10Mbit. CPU 16 bits, cổng truyền thông ethernet modbus TCP/UDP. Used, mới 85-90%, nguyên zin.
5.500.000 (VND)
750-881. Ethernet/IP controller 100Mbit. CPU 32 bits, cổng truyền thông Ethernet/IP, modbus TCP/UDP. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
Liên hệ
750-881 Ethernet controller, analog input. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
100.000 (VND)
Relay 857-152, Socket 857-304. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Used, mới 90-95%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
Relay APE30024, Socket 857-304. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Used, mới 90%, nguyên zin.