TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Matsushita Electric Works, Ltd - Japan

Hiển thị mỗi trang
1.200.000 (VND)
FP2-BP09. Base master and expansion, lắp 1 mô đun nguồn, 8 khe lắp 1-cpu + 7 mô đun I/O hoặc cả 8 mô đun I/O dòng FP2, FP2SH. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
1.000.000 (VND)
AFP8532. Chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang RS232. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 90%.
240.000 (VND)
DVMB48RY. Bộ thắng động cơ 1 pha 220VAC 1-25W, 40-90W. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
250.000 (VND)
Mã hàng: DVMB48BY
400.000 (VND)
300.000 (VND)
UZU2202. Áp suất đo 0 đến -101.3kPa, Đo Air hoặc non-corressive gases, 1 ngõ ra Analog 1-5V, 2 ngõ ra Transistor PNP. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
3.000.000 (VND)
2.500.000 (VND)
AFP3400 FP3 A/D converter. 4 kênh ngõ vào analog -10 đến +10V, 1 đến 5V, -20 đến 20mA, 4 đến 20mA. Sử dụng với PLC dòng FP3/FP10SH. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%-85%, nguyên zin.
5.500.000 (VND)
FP2-AD8. 8 kênh ngõ vào Analog Dòng, Áp, Nhiệt độ (RTD,Thermocouple), Độ phân giải 16bit. Xuất xứ: Japan. Mới, không hộp.
2.700.000 (VND)
3.000.000 (VND)
AFP3415, FP3 D/A converter, 4 kênh ngõ ra analog -10 đến +10V. Sử dụng với PLC dòng FP3/FP10SH. Xuất xứ: Japan. Mới 80%-85%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
FP0-A21. 2 kênh ngõ vào Analog 0-5V, -10 ~ +10V, 0-20mA, nhiệt độ K J T. 1 Kênh ngõ ra Analog -10 ~ +10V, 0-20mA. Độ Phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
FP2-X64D2. 64 ngõ vào DC sink/source. Sử dụng mở rộng ngõ vào PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: mới, không hộp.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
FP2-PP2. Phát xung điều khiển 2 trục servo, dạng xung line driver 1Mpps hoặc open collector 200kpps. Sử dụng với PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Tình Trang: Chưa qua sử dụng, không hộp.
4.000.000 (VND)
3.500.000 (VND)
FP2-PP4. Phát xung điều khiển 4 trục servo, dạng xung line driver 1Mpps hoặc open collector 200kpps. Sử dụng với PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FP0-E16T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor sink. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FP0-E16X. 16 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
FP0-E32T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8X. 8 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8YRS. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra cho PLC Panasonic dòng FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8YT. 8 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
FP2-MW. P/n AFP2720. Truyền thông giữa các PLC FP2 hoặc làm Master điều khiển I/O link. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
AFP33484. 32 ngõ ra transistor sink. Sử dụng với PLC Panasonic FP3, FP10SH. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%-85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
AFP33484CE. 32 ngõ ra transistor sink. Sử dụng với PLC Panasonic FP3, FP10SH. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%-85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
AFP33024. 32 ngõ vào DC sink/source. Sử dụng với PLC Panasonic FP3, FP10SH. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%-85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
FP0R-E16X. 16 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Panasonic FP0R, FPG. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
FP2-X16D2. 16 ngõ vào DC sink/source, điện áp hoạt động 12-24VDC. Sử dụng mở rộng ngõ vào PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.