TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Mitsubishi Electric Automation Manufacturing (Changshu) Co.,Ltd

Hiển thị mỗi trang
9.000.000 (VND)
8.400.000 (VND)
GS2110-WTBD-N. Màn hình cảm ứng 10inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-422, Ethernet, khe SD. CC-Link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.500.000 (VND)
4.100.000 (VND)
GS2107-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. CC-link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Liên hệ
GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 9MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-422, Ethernet, khe SD. CC-Link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
6.600.000 (VND)
Liên hệ
FX3U-4DA. 4 kênh ngõ ra Analog, dãy Analog -10 ~ +10V or 0-20mA. Độ phân giải 16bits + sign. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.000.000 (VND)
3.650.000 (VND)
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.150.000 (VND)
3.700.000 (VND)
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
4.800.000 (VND)
4.450.000 (VND)
FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.800.000 (VND)
4.500.000 (VND)
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
5.200.000 (VND)
5.000.000 (VND)
FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
5.200.000 (VND)
5.050.000 (VND)
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.500.000 (VND)
3.000.000 (VND)
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
2.150.000 (VND)
1.970.000 (VND)
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.150.000 (VND)
2.070.000 (VND)
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độc lập, tốc độ 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.550.000 (VND)
2.350.000 (VND)
FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC Sink/Source, 6 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.650.000 (VND)
2.400.000 (VND)
FX3SA-14MT-CM. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.050.000 (VND)
3.000.000 (VND)
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC Sink/Source, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.150.000 (VND)
3.070.000 (VND)
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.700.000 (VND)
3.600.000 (VND)
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.750.000 (VND)
3.650.000 (VND)
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Transistor Sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.400.000 (VND)
11.200.000 (VND)
FX3U-128MR/ES-A. 64 ngõ vào DC sink/source, 64 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.950.000 (VND)
4.500.000 (VND)
FX3U-16MT/ES-A. 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor Y0 Y1 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.400.000 (VND)
FX3U-32MR/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.500.000 (VND)
FX3U-32MT/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
7.400.000 (VND)
6.300.000 (VND)
FX3U-48MR/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.