TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Proximity sensors'

Hiển thị mỗi trang

Cảm Biến Từ 2 Dây AC M18 Autonics PR18-5AO

PR18-5AO. Cảm biến từ 2 dây AC NO, phi M18, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%.
90.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây AC M18 Autonics PR18-8AC

PR18-8AC. Cảm biến từ 2 dây AC NC, phi M18, Unshielded. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 8mm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%.
90.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây AC M30 Vỏ Nhựa Omron E2F-X10Y1

E2F-X10Y1. Cảm biến từ 2 dây AC NO, vỏ nhựa, phi M30, cảm biến kim loại, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 24-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%.
350.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M12 Azbil FL7M-3J6HD-L5

FL7M-3J6HD-L5. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 3mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Thailand. Hàng thanh lý, Mới 100%.
900.000 (VND)
450.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M12 Omron E2E-X3D1-N

E2E-X3D1-N. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 3mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 80%, dây ngắn 15cm.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M12 Omron E2E-X8MD1-M1GJ

E2E-X8MD1-M1GJ. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 8mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 80%, dây ngắn 15cm.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M18 Azbil FL7M-7W6HWT-CN03

FL7M-7W6HWT-CN03. Spatter-guarded, cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M18. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 7mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Thailand. Hàng thanh lý, Mới 100%.
2.200.000 (VND)
1.200.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M18 Keyence EV-118M

EV-118M. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M18. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
250.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M18 Omron E2E-X7D1-N

E2E-X7D1-N. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M18. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 7mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Used, Mới 90%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M30 Omron E2EQ-X10D1-M1TGJ

E2EQ-X10D1-M1TGJ. Loại Spatter-resistant, cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M30, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, Mới 90%.
500.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M30 Omron E2E-X20MD1

E2E-X20MD1. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M30, Unshielded. Cảm biến kim loại, khoảng cách 20mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Hàng thanh lý, mới fullbox.
1.100.000 (VND)
600.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M30 Yamatake FL7M-20J6ND

FL7M-20J6ND. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M30. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 20mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 90%.
250.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M8 Keyence EV-108U

EV-108U. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M8, non-shielded. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 4mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M8 Omron E2E-X2D1-N

E2E-X2D1-N. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M8. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Used, Mới 80%, dây 70cm.
150.000 (VND)
120.000 (VND)

Cảm Biến Từ 2 Dây M8 Omron E2E-X2D1-R

E2E-X2D1-R. Cảm biến từ 2 dây DC NO, phi M8. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Ngõ ra kích âm / kích dương. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 80%, dây bị cứng.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Chân M12 Pepperl-Fuchs NBB2-12GM50-E2-C-V1

NBB2-12GM50-E2-C-V1. Cảm biến từ 3 chân PNP NO, phi M12, connector M12 4-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 95%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây 3mm Keyence EM-030

EM-030. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi 3mm không ren. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 0.6mm. Nguồn cấp 10.8-30VDC. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 85%.
250.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây 3mm Yamatake FL7T-P5A6

FL7T-P5A6. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi 3mm không ren. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 0.5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 85%.
250.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M12 PNP NC

Cảm biến từ 3 dây PNP NC, Phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 4mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 95%, dây dài 2m.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M12 Turck Bi3U-M12-RP6X

Bi3U-M12-RP6X. Cảm biến từ 3 dây PNP NC, Phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 3mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 95%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M18 Omron E2E-X5E2

E2E-X5E2. Cảm biến từ 3 chân NPN NC, phi M18. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Used, Mới 90%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M18 Omron TL-X5

TL-X5. Cảm biến từ 3 dây NPN NC, phi M18, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%.
250.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M18 Pepperl-Fuchs NBB5-18GM50-E2

NBB5-18GM50-E2. Cảm biến từ 3 chân PNP NO, phi M18. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 80%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron E2EM-X15X1-M1J

E2EM-X15X1-M1J. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi M30, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 15mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 70%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron E2EV-X10C1

E2EV-X10C1. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi M30, cảm biến kim loại, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 70%.
170.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron E2E-X10E1

E2E-X10E1. Cảm biến từ 3 chân NPN NO, phi M30. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Hàng thanh lý, Mới fullbox.
1.200.000 (VND)
600.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron E2E-X10E1

E2E-X10E1. Cảm biến từ 3 chân NPN NO, phi M30. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 97%.
300.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron TL-X10E1

TL-X10E1. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi M30, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 70%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron TL-X10F1

TL-X10F1. Cảm biến từ 3 dây PNP NO, phi M30, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 70%, dây 10-15cm
170.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Omron TL-X18ME1

TL-X18ME1. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, phi M30, unshielded, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 18mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 70%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Select K0130POC5

K0130POC5. Cảm biến từ 3 dây PNP NO, phi M30, connector M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 20mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 80%.
350.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M30 Vỏ Nhựa Omron E2F-X10E1

E2F-X10E1. Cảm biến từ 3 dây NPN NO, vỏ nhựa, phi M30, cảm biến kim loại, khoảng cách 10mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%.
300.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M8 Omron E2E-X1R5E2

E2E-X1R5E2. Cảm biến từ 3 dây NPN NC, phi M8. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 1.5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 85%, dây 5-10cm.
90.000 (VND)

Cảm Biến Từ 3 Dây M8 Omron E2E-X2MF1

E2E-X2MF1. Cảm biến từ 3 chân PNP NO, phi M8. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 4 Chân M18 Allen-Bradley 872C-M8BP18-D4

872C-M8BP18-D4. Cảm biến từ 4 chân PNP NO/NC, phi M18, connector M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 8mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Hàng thanh lý.
350.000 (VND)

Cảm Biến Từ 4 Dây M12 Keyence EZ-12M

EZ-12M. Cảm biến từ 4 dây NPN NO/NC, phi M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2.5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
200.000 (VND)
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ 4 Dây M8 Keyence EZ-8M

EZ-8M. Cảm biến từ 4 dây NPN NO/NC, phi M8. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 1.5mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
150.000 (VND)
130.000 (VND)

Cảm Biến Từ Explosion-proof M30 Panasonic BGX-30MK

BGX-30MK. Cảm biến từ 2 dây DC NC, phi M30, Explosion-proof, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 18mm. Nguồn cấp 7VDC 4mA. Sử dụng với bộ điều khiển BR-G71K. Xuất xứ: Japan. Hàng thanh lý.
Liên hệ

Cảm Biến Từ M12 Omron E2E-X2E1-M1

E2E-X2E1-M1. Cảm biến từ 3 chân NPN NO, phi M12, connector M12 3 chân. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 12-24VDC. Hàng chính hãng. Used, Mới 90%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ M18 Balluff BES 516-326-S4-C

BES 516-326-S4-C. Cảm biến từ PNP NO, phi M18, conector M12. Cảm biến kim loại, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 85%.
240.000 (VND)

Cảm Biến Từ M18 NPN NO

Cảm biến từ NPN NO, Phi M18, connector M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 95%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ M18 PNP NO

Cảm biến từ PNP NO, Phi M18, connector M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 95%.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 Balluff BES00P7 BES 516-324-G-E5-C-S49

BES00P7 BES 516-324-G-E5-C-S49. Cảm biến từ PNP NO, phi M8, connector M8 3-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, Mới 85%.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 Baumer IFRM 081703/S35L

IFRM 081703/S35L. Cảm biến từ PNP NO, phi M8, connector M8 3-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, Mới 85%.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 Di-soric DDC 08 M 1.5 POK-IBSL

DDC 08 M 1.5 POK-IBSL. Cảm biến từ PNP NC, phi M8, conector M12. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 1.5mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, mới 85-95%.
200.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 NPN NO

Cảm biến từ NPN NO, phi M8, connector M8 3-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 3mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Hàng thanh lý.
100.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 PNP NO

Cảm biến từ PNP NO, phi M8, connector M12 4-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Hàng thanh lý.
150.000 (VND)

Cảm Biến Từ M8 PNP NO

Cảm biến từ PNP NO, phi M8, connector M8 3-pin. Cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 2mm. Nguồn cấp 10-30VDC. Used, Mới 85%.
100.000 (VND)

Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews