TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Temperature'

Hiển thị mỗi trang

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-CX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Dòng, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.400.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Xung áp 12VDC 21mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-RX2ASM-800

E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.280.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q2HBTC

E5CN-Q2HBTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung Áp 12VDC. 2 ngõ ra alarm. 2 ngõ ra Event. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%, nguyên zin.
550.000 (VND)
420.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q2T

E5CN-Q2T. Ngõ vào Thermocouple/RTD, ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 2 ngõ ra alarm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R2TC

E5CN-R2TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra alarm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-QTC

E5CSL-QTC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
660.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RP

E5CSL-RP. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RTC

E5CSL-RTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
660.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1P

E5CWL-Q1P. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
880.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1TC

E5CWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1P

E5CWL-R1P. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1TC

E5CWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
850.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-Q1TC

E5EWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-R1TC

E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Samwontech ST540

ST540. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp, ngõ ra điều khiển Relay, 1 Alarm Relay, 1 cổng RS-485, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 90%, nguyên zin.
350.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Yamatake SDC20 C200DA00601

C200DA00601. Ngõ vào: Thermocouple, Pt100, JPt100, 4-20mA, 0-5V. Ngõ ra điều khiển Rờ le. 2 ngõ Alarm. Ngõ ra tuyến tính 4-20mA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%.
700.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt độ Yamatake SDC20 C206DA00701

C206DA00701. Ngõ vào Thermocouple, RTD, 4-20mA, 0-5V, ngõ ra điều khiển xung Áp 22.5VDC, 2 ngõ ra Event. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt RKC CB100 FD10-M*AF-5N/A/Y Z-1021

CB100 FD10-M*AF-5N/A/Y Z-1021. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. 2 Alarm Relay. Truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 85%, nguyên zin.
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y

CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Thermocouple K. Ngõ ra điều khiển Dòng. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D400F-N*DN-5-N

D400F-N*DN-5-N. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp/Dòng, ngõ ra điều khiển Relay và Áp 12VDC, 2 Alarm , 1 analog out 0~10V, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D900F-N*DN-8-N

D900F-N*DN-8-N. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC, 2 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC MA901

MA901. Code 8FD10-MM-4*ANN-N6/N/Y. 8 kênh ngõ vào Pt100, dãy 0.0 ~ 500.0 oC. Tương ứng 8 ngõ ra điều khiển Relay. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
1.600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A

REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào Pt100, dãy -100 ~ 100 oC. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shilin WTG99-20200049AS

WTG99-20200049AS. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Current/Voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Taiwan. Mới 85-90%, nguyên zin.
700.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt Shinko DCL-33A-A/M1

DCL-33A-A/M1. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/ DC voltage, ngõ ra điều khiển 4-20mA, 1 Alarm, nguồn cấp 24V AC/DC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
450.000 (VND)
400.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko GCS-130-R/E

GCS-130-R/E. Hiển thị 3 số PV/SV. Ngõ vào Thermocouple K, J, dãy 0-400 oC, ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin
300.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko JCS-33A-S/M

JCS-33A-S/M. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển 12VDC, 1 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt Yamatake SDC15 C15TC0TA0300

C15TC0TA0300. SDC15 series. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển 0-20mA. 3 Event Relay. 1 cổng RS-485 Modbus ASCII, Modbus RTU. Có ngõ vào CT1 CT2. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Yamatake SDC15 C15TVCTA0200

C15TVCTA0200. SDC15 series. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 19VDC hoặc 4-20mA. 3 Event Relay. 2 Ngõ vào CT. 2 Ngõ vào DI. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt YOKOGAWA UT450

UT450. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC/4-20mA, 3 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 96%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-100°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-100°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-200°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-200°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển đổi tín hiệu nhiệt RTD Yokogawa MR6

MR6-1A-1*A/BN. Ngõ vào Pt100, dãy nhiệt 0 đến +200 oC. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 12-48VDC. Xuất xứ: Korea. Used, mới 90%, nguyên zin.
400.000 (VND)
350.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD Yokogawa VJR6-026-1ANN

VJR6-026-1ANN. Ngõ vào Pt100, dãy nhiệt 0 đến +150 oC. 2 ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 100-240V AC/DC. Xuất xứ: Japan. Used, đẹp.
400.000 (VND)

Curent Transformer E54-CT3

Mã hàng: E54-CT3. Made in Japan.
200.000 (VND)

Mô đun Chuyển đổi RS-232C/RS-485 Yamatake CMC10L001A000

CMC10L001A000. Sử dụng để chuyển đổi RS-485 từ DCM10 sang RS-232C. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S2CV0100

DMC10S2CV0100. 2 kênh nhiệt độ TC/Pt/current/voltage tương ứng ngõ ra điều khiển xung áp, EV, ngõ vào CT. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4CV0000M001

DMC10S4CV0000M001. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4TV0000

DMC10S4TV0000. 4 kênh nhiệt độ TC/Pt/current/voltage tương ứng 4 ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun điều khiển nhiệt Yamatake DMC10S4TV0000M02

DMC10S4TV0000M02. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun End Truyền Thông Nhiệt Độ Omron EJ1C-EDUA-NFLK

EJ1C-EDUA-NFLK. Mô đun End truyền thông RS-485 Port B, RS-232C Port A. Kết nối máy tính để cài thông số. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun mở rộng Event Yamatake DMC10E4CR0000

DMC10E4CR0000. Mở rộng 4 Event cho các mô đun điều khiển nhiệt DMC10. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun Truyền Thông Nhiệt Độ Omron EJ1N-HFUA-NFLK

EJ1N-HFUA-NFLK. Truyền thông RS-485/RS-232C, chuẩn truyền Omron PLC protocol, Ann/AnU CPU common commands, MC protocol. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Mô đun Truyền Thông Nhiệt Độ Omron EJ1N-TC2A-QNHB

EJ1N-TC2A-QNHB. 2 kênh vào Nhiệt độ TC, RTD, Analog. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Relay Output OMRON E53-R

E53-R. Made in Japan.
150.000 (VND)
100.000 (VND)

SSR Output E53-S

Mã hàng: E53-S. Made in Japan.
500.000 (VND)
300.000 (VND)

Thermostats SAGInoMIYA DSE-2020A44

DSE-2020A44. Sử dụng với sensor nhiệt SEK-12, dãy nhiệt độ -20~+20 oC. Nguồn cấp 200VAC. Mới 90%.
700.000 (VND)

Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews