TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Temperature'

Hiển thị mỗi trang

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-CX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Dòng, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.400.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Xung áp 12VDC 21mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, fullbox.
1.200.000 (VND)
1.150.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-RX2ASM-800

E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.200.000 (VND)
1.150.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q2HBTC

E5CN-Q2HBTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung Áp 12VDC. 2 ngõ ra alarm. 2 ngõ ra Event. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%, nguyên zin.
550.000 (VND)
450.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q2T

E5CN-Q2T. Ngõ vào Thermocouple/RTD, ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 2 ngõ ra alarm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
550.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R2TC

E5CN-R2TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra alarm. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-QTC AC100-240

E5CSL-QTC AC100-240. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RP AC100-240

E5CSL-RP AC100-240. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RTC AC100-240

E5CSL-RTC AC100-240. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1P AC100-240

E5CWL-Q1P AC100-240. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1TC AC100-240

E5CWL-Q1TC AC100-240. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1P AC100-240

E5CWL-R1P AC100-240. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
800.000 (VND)
740.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1TC AC100-240

E5CWL-R1TC AC100-240. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
800.000 (VND)
740.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-Q1TC AC100-240

E5EWL-Q1TC AC100-240. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)
900.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-R1TC AC100-240

E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
950.000 (VND)
900.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ SAMWONTECH ST540

ST540. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp, ngõ ra điều khiển Relay, 1 Alarm Relay, 1 cổng RS-485, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 90%, nguyên zin.
420.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Yamatake SDC20 C200DA00601

C200DA00601. Ngõ vào: Thermocouple, Pt100, JPt100, 4-20mA, 0-5V. Ngõ ra điều khiển Rờ le. 2 ngõ Alarm. Ngõ ra tuyến tính 4-20mA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%.
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Yamatake SDC20 C206DA00701

C206DA00701. Ngõ vào Thermocouple, RTD, 4-20mA, 0-5V, ngõ ra điều khiển xung Áp 22.5VDC, 2 ngõ ra Event. Xuất xứ: Japan, nguyên zin. Mới 90%.
600.000 (VND)

Bộ điều khiển nhiệt E5EN-C301TC-FLK

E5EN-C301TC-FLK. Thermocouple input,OUT1 4-20mA, OUT2 Relay. 3 ngõ ra alarm (3A, 220Vac), 1 cổng RS232. Made in Japan. Mới 85%.
600.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y

CB900 FK07-8*AF-NN/A/Y. Ngõ vào Thermocouple K. Ngõ ra điều khiển Dòng. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D400F-N*DN-5-N

D400F-N*DN-5-N. Ngõ vào Thermocouple/RTD/Áp/Dòng, ngõ ra điều khiển Relay và Áp 12VDC, 2 Alarm , 1 analog out 0~10V, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC D900F-N*DN-8-N

D900F-N*DN-8-N. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC, 2 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC MA901

MA901. Code 8FD10-MM-4*ANN-N6/N/Y. 8 kênh ngõ vào Pt100, dãy 0.0 ~ 500.0 oC. Tương ứng 8 ngõ ra điều khiển Relay. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485 Modbus. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
1.600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt RKC REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A

REX-F900 FD04-V*GN-NN5-5A. Ngõ vào Pt100, dãy -100 ~ 100 oC. Ngõ ra điều khiển xung áp. 1 Alarm Relay. Cổng truyền thông RS-485. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shilin WTG99-20200049AS

WTG99-20200049AS. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Current/Voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. 2 Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Taiwan. Mới 85-90%, nguyên zin.
700.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko DCL-33A-A/M

DCL-33A-A/M. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/ DC voltage, ngõ ra điều khiển 4-20mA, 1 Alarm relay, nguồn cấp 24V AC/DC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
450.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko JCS-33A-R/M

JCS-33A-R/M. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay, 1 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Shinko JCS-33A-S/M

JCS-33A-S/M. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển 12VDC, 1 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Yamatake C15TC0TA0300

C15TC0TA0300. SDC15 series. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 19VDC. 3 Event Relay. 1 cổng RS-485 Modbus ASCII, Modbus RTU. Có ngõ vào CT1 CT2. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)

Bộ Điều Khiển Nhiệt Yamatake DMC10S4CV0000

DMC10S4CV0000. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Yamatake DMC10S4TV0000

DMC10S4TV0000. 4 kênh nhiệt độ, TC/Pt/current/voltage. Ngõ ra điều khiển xung áp. Truyền thông RS-485. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ

Bộ Điều Khiển Nhiệt YOKOGAWA UT450

UT450. Ngõ vào RTD/Thermocouple/DC current/DC voltage, ngõ ra điều khiển Relay và 12VDC/4-20mA, 3 Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Korea. Mới 96%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-100°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-100°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD M-SYSTEM M5RS-3A-R 0-200°C

M5RS-3A-R. Ngõ vào Pt100 2-dây/3-dây, dãy nhiệt độ 0-200°C. Ngõ ra 4-20mA. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
400.000 (VND)

Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt RTD YOKOGAWA MR6

MR6-1A-1*A/BN. Ngõ vào Pt100, dãy nhiệt 0 đến +200 oC. Ngõ ra 4-20mA. Nc: 12-48VDC. Xx: Korea. Mới 98%. Bảo hành 6 tháng.
400.000 (VND)
350.000 (VND)

Curent Transformer E54-CT3

Mã hàng: E54-CT3. Made in Japan.
200.000 (VND)

Relay Output OMRON E53-R

E53-R. Made in Japan.
150.000 (VND)
100.000 (VND)

SSR Output E53-S

Mã hàng: E53-S. Made in Japan.
500.000 (VND)
300.000 (VND)

Thermostats SAGInoMIYA DSE-2020A44

DSE-2020A44. Sử dụng với sensor nhiệt SEK-12, dãy nhiệt độ -20~+20 oC. Nguồn cấp 200VAC. Mới 90%.
700.000 (VND)

 
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews