Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Cable'

Hiển thị mỗi trang

Cáp Cài Đặt Thông Số IAI Robot RCM-101-USB

RCM-101-USB. Cáp USB cài đặt thông số IAI Robot dòng ACON, PCON, SCON. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi MR-J3USBCBL3M

MR-J3USBCBL3M. Chiều dài 3 mét, cài đặt thông số Servo Mitsubishi J3, J4. Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Yaskawa JZSP-CVS06-02-E

JZSP-CVS06-02-E. Cáp dài 3 mét, sử dụng để Download, Upload cấu hình cho Servo Yaskawa Σ-V/7. Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB sang COM CS1W-CIF31

CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB sang COM CS1W-CIF31

CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB-COM Ugreen CR104

CR104. Sử dụng chip PL2303TA. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB-COM Ugreen CR107

CR107. Sử dụng chip FTDI-FT232 hiệu suất và độ ổn định cao. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)

Cáp COM Cài Đặt Thông Số Servo Delta ASD-CNUS0A08

ASD-CNUS0A08. Cáp COM cài đặt thông số Servo Delta dòng ASDA-B2/AB/A2, chiều dài 2,5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)

Cáp COM Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi MR-CPCATCBL3M

MR-CPCATCBL3M. Cáp COM cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình HMI Touchwin OP320-PC

OP320-PC. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
100.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI OMRON XW2Z-002T

Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI OMRON XW2Z-S002

Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC DELTA DVPACAB230

DVPACAB230. Lập trình PLC Delta dòng DVP, kết nối với máy tính qua cổng COM, các đầu được mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-09

SC-09. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)

Cáp COM Lập trình PLC Panasonic-Nais AFC8513

PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)

Cáp COM Lập trình PLC Siemens LOGO!PC

LOGO!PC. Lập trình PLC LOGO giao tiếp với PC qua cổng COM. Mới 100%.
300.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC SIEMENS S5 PC-TTY

PC-TTY. Lập trình PLC Siemens S5, Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)

Cáp HMI & PLC Panasonic AIGT8162 3M

AIGT8162 3M. Chiều dài 3 mét. Kết nối màn hình Panasonic GT01, GT10, GT30 với PLC FP0, FPG theo chuẩn RS-232. Xuất xứ: China.
90.000 (VND)

Cáp HMI & PLC Siemens 6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 901-0BF00-0AA0. Cáp dài 3.5 mét, kết nối Simatic S7-200/300/400 và Màn hình cảm ứng Siemens. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

DOP-DVP 3m. Chiều dài cáp 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 5M

DOP-DVP 5M. Chiều dài cáp 5 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Fatek DOP-FBS 3M

DOP-FBS 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Fatek. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Omron DOP-OMRON 3M

DOP-OMRON 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Omron DOP-OMRON 5M

DOP-OMRON 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Panasonic DOP-FP0 3M

DOP-FP0 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A, DOP-B với PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-A & PLC Mitsubishi DOP/A-FX 3M

DOP/A-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 2M

DOP-B-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 3M

DOP-B-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Siemens DOP/B-S7200 3M

DOP/B-S7200 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 3M

MT54-DVP 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Delta DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 2M/3M

MT4000-FX 2M/3M. Chiều dài 3m hoặc 2m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

MT4000-FX 5M. Chiều dài 5m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Omron MT54-CQM1 3M

MT54-CQM1 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT4/5000-FP 3M

MT4/5000-FP 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 3M

MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 3M

FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 5M

FX-50DU-CAB0 5M. Chiều dài 5m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 2M/3M

GT01-C30R4-8P. Chiều dài 3m hoặc 2m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cap HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 5m

GT01-C30R4-8P 5M. Chiều dài 5m, kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT10-C30R4-8P

GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
90.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC A GT01-C30R4-25P

GT01-C30R4-25P, Chiều dài cáp 3 mét, kết nối màn hình Mitsubishi GOT GT1000, GT2000, GS2000 và PLC dòng A, QnA, FX1, FX2, FX2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC A GT01-C50R4-25P

GT01-C50R4-25P, Chiều dài cáp 5 mét, kết nối màn hình Mitsubishi GOT GT1000, GT2000, GS2000 và PLC dòng A, QnA, FX1, FX2, FX2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC FX GT01-C30R2-9S 3M

GT01-C30R2-9S 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI GOT F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và bo truyền thông RS-232 PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GS2107-Q 3M

GS2107-Q 3m. Chiều dài 3m, kết nối HMI Mitsubishi GOT GT11, GT15, GT16, GT105x series, GT104x series , GS2000, GT2000 cổng RS-232 với PLC Mitsubishi dòng Q cổng tròn. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-30R2-6P 3M

GT01-30R2-6P 3M. Chiều dài 3 mét, kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
150.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 3M

GT01-C30R2-6P 3M. Chiều dài 3 mét, có Ferrite lọc nhiễu, kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
200.000 (VND)

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q_A GT09-C30R2-9P 3M

GT09-C30R2-9P 3M. Chiều dài 3m, kết nối với HMI Mitsubishi GOT GT1000, GOT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi A, QnA, Q thông qua mô đun Comupter Link. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

1 2 3 4 Tiếp theo
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews