TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Các sản phẩm được dán nhãn 'Cable'

Hiển thị mỗi trang

Cáp Cài Đặt Thông Số IAI Robot RCM-101-USB

RCM-101-USB. Cáp USB cài đặt thông số IAI Robot dòng ACON, PCON, SCON. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số IAI Robot RCM-101-USB

RCM-101-USB. Sử dụng chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao. Cáp USB cài đặt thông số IAI Robot dòng ACON, PCON, SCON. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi MR-J3USBCBL3M

MR-J3USBCBL3M. Chiều dài 3 mét, cài đặt thông số Servo Mitsubishi J3, J4. Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Panasonic USB-DVOP1960

USB-DVOP1960. Cáp cài đặt thông số Servo Panasonic Minas-A, A3, A4. Giao tiếp với máy tính cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
570.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Yaskawa JZSP-CMS02

JZSP-CMS02. Sử dụng để Download, Upload cấu hình cho Servo Yaskawa Σ-II, Σ-III, giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
480.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Yaskawa JZSP-CVS06-02-E

JZSP-CVS06-02-E. Cáp dài 3 mét, sử dụng để Download, Upload cấu hình cho Servo Yaskawa Σ-V/7. Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)

Cáp Cài Đặt Thông Số Servo Yaskawa USB-JZSP-CMS02

USB-JZSP-CMS02. Sử dụng để Download, Upload cấu hình cho Servo Yaskawa Σ-II, Σ-III, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
680.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB sang COM CS1W-CIF31

CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB sang COM CS1W-CIF31

CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB-COM Ugreen CR104

CR104. Sử dụng chip PL2303TA. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)

Cáp Chuyển Đổi USB-COM Ugreen CR107

CR107. Sử dụng chip FTDI-FT232 hiệu suất và độ ổn định cao. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)

Cáp COM Cài Đặt Thông Số Servo Delta ASD-CNUS0A08

ASD-CNUS0A08. Cáp COM cài đặt thông số Servo Delta dòng ASDA-B2/AB/A2, chiều dài 2,5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)

Cáp COM Cài Đặt Thông Số Servo Mitsubishi MR-CPCATCBL3M

MR-CPCATCBL3M. Cáp COM cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình HMI Touchwin OP320-PC

OP320-PC. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Hakko V6-CP

V6-CP. Cáp lập trình màn hình cảm ứng HMI Hakko V6, V7, V8. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI OMRON XW2Z-002T

Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Omron XW2Z-S002

XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC Delta DVPACAB2A30

DVPACAB2A30. Lập trình PLC Delta dòng DVP, kết nối với máy tính qua cổng COM, các đầu được mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC GE IC690ACC901

IC690ACC901. Cáp lập trình PLC GE dòng GE 90-30, GE 90-70. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
300.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC Keyence PC-KV

PC-KV. Lập trình PLC Keyence dòng KV, KZ. Giao tiếp với PC qua cổng COM. Mới 100%.
300.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-11 3M

SC-11 3M. Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC, kết nối máy tính thông qua cổng COM, đầu cáp mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 (VND)

Cáp COM Lập trình PLC Panasonic-Nais AFC8513

PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)

Cáp COM Lập trình PLC Siemens LOGO!PC

LOGO!PC. Lập trình PLC LOGO giao tiếp với PC qua cổng COM. Mới 100%.
300.000 (VND)

Cáp COM Lập Trình PLC SIEMENS S5 PC-TTY

PC-TTY. Lập trình PLC Siemens S5, Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)

Cáp HMI & PLC Panasonic AIGT8162 3M

AIGT8162 3M. Chiều dài 3 mét. Kết nối màn hình Panasonic GT01, GT10, GT30 với PLC FP0, FPG theo chuẩn RS-232. Xuất xứ: China.
90.000 (VND)

Cáp HMI & PLC Siemens 6ES7 901-0BF00-0AA0

6ES7 901-0BF00-0AA0. Cáp dài 3.5 mét, kết nối Simatic S7-200/300/400 và Màn hình cảm ứng Siemens. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

DOP-DVP 3m. Chiều dài cáp 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 5M

DOP-DVP 5M. Chiều dài cáp 5 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Fatek DOP-FBS 3M

DOP-FBS 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Fatek. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Omron DOP-OMRON 3M

DOP-OMRON 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Omron DOP-OMRON 5M

DOP-OMRON 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP & PLC Panasonic DOP-FP0 3M

DOP-FP0 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A, DOP-B với PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-A & PLC Mitsubishi DOP/A-FX 3M

DOP/A-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP/B-Q 2M

DOP/B-Q 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP/B-Q 3M

DOP/B-Q 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 2M

DOP-B-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 3M

DOP-B-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Siemens DOP/B-S7200 3M

DOP/B-S7200 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 2M

MT54-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Delta DVP, Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 3M

MT54-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Delta DVP, Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

MT4000-FX 5M. Chiều dài 5m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 2M

MT54-FX 2M. Chiều dài 3m hoặc 2m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 3M

MT54-FX 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Omron MT54-CQM1 3M

MT54-CQM1 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT54-FP 2M

MT54-FP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)

1 2 3 4 5 Tiếp theo
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews