Các nhà sản xuất

Sản phẩm mới

RSS
1.000.000 (VND)
FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232. Hỗ trợ Commputer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232. Hỗ trợ Commputer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
FX3U-4AD-PT-ADP. 4 kênh nhiệt độ Pt100, dãy nhiệt độ -50~+250°C. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
2.000.000 (VND)
FX3U-485ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-485. Hỗ trợ N:N network, Parallel link, Commputer link, Non-protocol, Inverter communication, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.200.000 (VND)
4.000.000 (VND)
FX3U-2HC. 2 Kênh high-speed counter, tần số max 200kHz. Sử dụng với FX3U ver 2.2, FX3UC ver 2.2. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
350.000 (VND)
K6EL-A500. Cảm biến dòng rò 500mA/1000mA, thời gian delay 0.3s/0.8s, Sử dụng kết hợp với ZCTs. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
500.000 (VND)
KM20-B40
1.500.000 (VND)
G6L-CUEB. Mô đun truyền thông Cnet (Computer link) chuẩn RS-232C, sử dụng với PLC LS Master-K200S. Xuất xứ: Korea. Mới 85-90%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews