Các nhà sản xuất

Panasonic Industrial Devices SUNX Suzhou Co.,Ltd

Hiển thị mỗi trang
1.500.000 (VND)
FP-X0 E24R. 16 ngõ vào DC (0V/24V), 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra cho PLC Panasonic dòng FP-X0. Xx: China. Mới 97%. Bảo hành 6 tháng.
1.500.000 (VND)
1.300.000 (VND)
FP2-Y64T. 64 ngõ ra Transistor NPN. Sử dụng mở rộng ngõ ra PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
FP-X C40T. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor NPN. Tốc độ 0.32us/step. Dung lượng 32K steps. Xx: China. Mới 97%. Bảo hành 6 tháng.
1.900.000 (VND)
1.800.000 (VND)
FP-X0 L14R. 8 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ ra Transistor, Y0 phát xung 20kHz, 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.400.000 (VND)
2.300.000 (VND)
FP-X0 L30R. 16 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 ngõ phát xung 20kHz, 10 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.800.000 (VND)
3.600.000 (VND)
FP-X0 L40MR. 24 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 10bit, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100% fullbox.
3.200.000 (VND)
FP-X0 L40R. 24 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor, Y0, Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng tròn RS-232, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.600.000 (VND)
3.300.000 (VND)
FP-X0 L60R. 32 ngõ vào DC, 2 kênh vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor NPN, 24 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Dung lượng 8Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 95%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews