TP.HCM: Mr.Giang - 0979 798 052     TP.Cần Thơ: Mr.Thịnh - 0986 972 097
Các nhà sản xuất

Mitsubishi Electric Automation Manufacturing (Changshu) Co.,Ltd

Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
GS2110-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 10inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-422, Ethernet, khe SD. CC-Link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Liên hệ
GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 9MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-422, Ethernet, khe SD. CC-Link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.650.000 (VND)
GS2107-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. CC-link IE field basic. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
6.600.000 (VND)
Liên hệ
FX3U-4DA. 4 kênh ngõ ra Analog, dãy Analog -10 ~ +10V or 0-20mA. Độ phân giải 16bits + sign. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.000.000 (VND)
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.150.000 (VND)
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
5.150.000 (VND)
FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
5.700.000 (VND)
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.900.000 (VND)
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Used, mới 90%, nguyên zin.
6.000.000 (VND)
FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Liên hệ
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.500.000 (VND)
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Used, mới 90-95%, nguyên zin.
2.150.000 (VND)
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.250.000 (VND)
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độc lập, tốc độ 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.550.000 (VND)
FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC Sink/Source, 6 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.650.000 (VND)
FX3SA-14MT-CM. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.050.000 (VND)
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC Sink/Source, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.150.000 (VND)
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.750.000 (VND)
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
4.000.000 (VND)
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Transistor Sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.400.000 (VND)
11.200.000 (VND)
FX3U-128MR/ES-A. 64 ngõ vào DC sink/source, 64 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.950.000 (VND)
4.500.000 (VND)
FX3U-16MT/ES-A. 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor Y0 Y1 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.400.000 (VND)
FX3U-32MR/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.500.000 (VND)
FX3U-32MT/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews