Các nhà sản xuất
Cảm Biến Từ - Proximity sensor, Điện Dung - Capacity sensor, Xi Lanh - Cylinder sensor
Hiển thị mỗi trang
350.000 (VND)
MHS. Magnetic Proximity Switch, M12. Ngõ ra NPN, NO. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 80%.
400.000 (VND)
E2K-F10MC1-A. Flat capacitive, ngõ ra NPN-NO, nguồn cấp 12-24VDC, khoảng cách 10mm, cảm biến gỗ, kính, nước, nhựa ... Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
400.000 (VND)
E2K-F10MC2-A. Flat capacitive, ngõ ra NPN-NC, nguồn cấp 12-24VDC, khoảng cách 10mm, cảm biến gỗ, kính, nước, nhựa ... Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
1.100.000 (VND)
950.000 (VND)
E2KQ-X10ME2. Phi M18, Ngõ ra NPN-NC, nguồn cấp 12-24VDC. Khoảng cách 10mm, vật cảm biến dây dẫn & điện môi ... Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
500.000 (VND)
E2EQ-X7D1-M1J-1. Phi M18, 2-dây NO, nguồn cấp 12-24VDC. Khoảng cách 7mm, cảm biến gỗ, kính, nước, nhựa ... Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
500.000 (VND)
400.000 (VND)
KB5205 KB-3020-ANKG-NI. Phi M34, Ngõ ra NPN-NO, nguồn cấp 12-24VDC. Khoảng cách 3-20mm, cảm biến gỗ, kính, nước, nhựa. Xuất xứ: Germany, chính hãng. Mới 80%.
600.000 (VND)
E2C-JC4AP. Ngõ ra điều khiển NPN. 1 Alarm output. Xx:Japan. Mới 98%. BH 6T.
150.000 (VND)
Khoảng cách cảm biến vật từ tính 3mm, ngõ ra PNP, NO, phi M12, dạng Unshielded, nguồn cấp 12-24VDC. Mới 98%.
150.000 (VND)
Cảm biến từ 3-Chân, đường kính 12 mm. Khoảng cách cảm biến 0-3.24mm. Ngõ ra PNP NO. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 95%.
180.000 (VND)
Cảm biến từ đầu lồi, đường kính 18 mm. Khoảng cách cảm biến 0-9.72mm. Ngõ ra NPN, NO. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 95%.
300.000 (VND)
E2E-X10Y1. Phi M30, khoảng cách cảm biến 10mm, 2 dây, nguồn cấp 24-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Tình trạng gần như mới, cáp dài 2m.
300.000 (VND)
E2E-X10Y15. Phi M30, khoảng cách cảm biến 10mm, 2 dây, nguồn cấp 24-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Tình trạng gần như mới, cáp dài 2m.
150.000 (VND)
TL-Q5MC1. Khoảng cách cảm biến vật từ tính 5mm, ngõ ra NPN, thường mở (NO), nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China/Japan, chính hãng. Mới 80%.
200.000 (VND)
IS5035. Cảm biến từ vuông, Loại cảm biến 3 dây, PNP (NO), khoảng cách cảm biến 2mm, nguồn cấp 10-36VDC. Xuất xứ: Germany, chính hãng. Mới 90%.
200.000 (VND)
APS10-30F-Z. Cảm biến từ vuông, Loại cảm biến 2 dây NO, khoảng cách cảm biến 10mm, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
FL2R-12J6HD-F. Cảm biến từ vuông, Loại cảm biến 2 dây NO, khoảng cách cảm biến 12mm, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews