Các nhà sản xuất
CÁP KẾT NỐI HMI DELTA & PLC
Hiển thị mỗi trang
150.000 (VND)
DOP-DVP 3m. Chiều dài cáp 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP-DVP 5M. Chiều dài cáp 5 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-B-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-B-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/A-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/A-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-Q 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-Q 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP/B-Q 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-OMRON 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP-OMRON 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-S7200 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-FP0 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A, DOP-B với PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-FBS 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Fatek. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews