Các nhà sản xuất
CÁP KẾT NỐI HMI DELTA, WEINVIEW, WEINTEK, SAMKOON, KINCO, TOUCHWIN & PLC
Hiển thị mỗi trang
150.000 (VND)
DOP-DVP 3m. Chiều dài cáp 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP-DVP 5M. Chiều dài cáp 5 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu DB-9 chân đực, kết nối HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-B-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-B-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/A-FX 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/A-FX 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-Q 2M. Chiều dài 2 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-Q 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP/B-Q 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-OMRON 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
DOP-OMRON 5M. Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP/B-S7200 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-FP0 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-A, DOP-B với PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
DOP-FBS 3M. Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Fatek. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP với PLC Mitsubishi dòng FX, PLC Siemens S7-200, PLC Delta DVP, PLC Omron, PLC Panasonic. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6070-FX 2M. Chiều dài 2m, cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6070-FX 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
TK6070-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT8000-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT500-FX 3m. Chiều dài 3m, kết nối HMI Wientek MT500 với PLC Mitsubishi dòng FX, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6070-OMRON 2M. Chiều dài 2 mét. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek với PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, CJ, CS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6070-OMRON 3M. Chiều dài 3 mét. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek với PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, CJ, CS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
TK6070-OMRON 5M. Chiều dài 5 mét. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek với PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, CJ, CS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6071-XGB 3M. Chiều dài 3 mét. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek với PLC LS XBM, XBC, XGB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
TK6071-FBS 3M. Chiều dài 3 mét. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek với PLC Fatek FBS-MU/MA/MC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX, Siemens S7-200/300, Panasonic, Delta, Omron, chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%
150.000 (VND)
SA-FX 2M. Chiều dài 2m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SA-FX 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
SA-FX 5M. Chiều dài 5m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SA-Q 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
AK/SA/SK-FP 2M. Chiều dài 2m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FP-X. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
AK/SA/SK-FP 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FP-X. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
AK-CQM1 2M. Chiều dài 2m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Omron CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CJ2M, CJ1G, CJ1H, C200H, CS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
AK-CQM1 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Omron CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CJ2M, CJ1G, CJ1H, C200H, CS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
AK-DVP 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Delta DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
SA-PPI 3M. Chiều dài 3m. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-FX 2M. Chiều dài 3m hoặc 2m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-FX 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
MT4000-FX 5M. Chiều dài 5m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
ET-FX 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT4000-S7200 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Siemens S7-200, Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-CQM1 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Omron. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-DVP 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Delta DVP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-FBS 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Fatek dòng FBS. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
MT4/5000-FP 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews