Các nhà sản xuất
PLC DELTA
Hiển thị mỗi trang
1.950.000 (VND)
1.800.000 (VND)
DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.950.000 (VND)
1.800.000 (VND)
DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.400.000 (VND)
DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4ksteps, 1 cổng RS-232, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.500.000 (VND)
DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4ksteps, 1 cổng RS-232, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.650.000 (VND)
1.600.000 (VND)
DVP16EC00R3. 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, bộ nhớ 4ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.800.000 (VND)
1.750.000 (VND)
DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, bộ nhớ 4ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.000.000 (VND)
1.950.000 (VND)
DVP24EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, bộ nhớ 4ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.300.000 (VND)
DVP32EC00R3. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485, bộ nhớ 4ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.200.000 (VND)
DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz, 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, bộ nhớ 16ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.200.000 (VND)
DVP32ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz, 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, bộ nhớ 16ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.500.000 (VND)
DVP60ES200T. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz, 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, bộ nhớ 16ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews