Các nhà sản xuất
PLC Siemens LOGO, S7-200, S7-1200
Hiển thị mỗi trang
300.000 (VND)
270.000 (VND)
6ES7291-8BA20-0XA0. Pin cho PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
6ED1 055-1FB00-0BA1. 4 ngõ vào 115-240VAC, 4 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ ra PLC LOGO 230RC. Xuất xứ: Germany, chính hãng. Mới 85%. Bảo hành 6 tháng.
4.300.000 (VND)
4.200.000 (VND)
6ES7 214-1AD23-0XB8. 14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Transistors (24VDC), nguồn cấp 21-28VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.300.000 (VND)
4.200.000 (VND)
6ES7 214-1BD23-0XB8. 14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Relay, nguồn cấp 85-264Vac. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
2.800.000 (VND)
2.400.000 (VND)
6ES7 241-1AA22-0XA0. Telephone modem. Xx: Germany. Mới 95%, chưa qua sử dụng. Bảo hành 6 tháng.
1.700.000 (VND)
6ES7 232-0HB22-0XA0. 2 ngõ ra Analog +/-10V hoặc 4-20mA, Độ phân giải 12 bits (Áp), 11 bits (Dòng). Xuất xứ: Germany. Mới 85-90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
6ES7 231-0HF22-0XA0. 8 kênh ngõ vào Analog. Xuất xứ: Germany, nguyên zin. Mới 85%.
2.200.000 (VND)
6ES7 231-7PD22-0XA0. 4 ngõ vào cảm biến nhiệt loại Thermocouple. Xuất xứ: Germany. Mới 90%.
1.600.000 (VND)
1.150.000 (VND)
6ES7 222-1BF22-0XA0. 8 ngõ ra Solid state-MOSFET Sourcing (24VDC). Xuất xứ: Germany. Tình trạng: mới, fullbox, chính hãng.
1.400.000 (VND)
1.200.000 (VND)
6ES7 221-1BH22-0XA0. 16 ngõ vào DC. Mở rộng ngõ vào PLC Siemens S7-200. Xx: Germany, nguyên zin. Mới 90%, mất 1 nắp. Bảo hành 6 tháng.
1.400.000 (VND)
8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: Germany. Mới 85%.
1.400.000 (VND)
6ES7 223-1BH22-0XA8. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Mosfet source. Mở rộng I/O PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 85%, nguyên zin.
2.700.000 (VND)
6ES7 223-1BM22-0XA0. 32 ngõ vào DC, 32 ngõ ra transistor. Mở rộng ngõ vào/ra cho PLC Siemens dòng S7-200. Xx: Germany. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
4.000.000 (VND)
6ES7 214-1HG40-0XB0. 14 ngõ vào DC Sink/Source, 10 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 0-10V 10bit, Ethernet port, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 97%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
6ES7 232-4HD32-0XB0. 4 ngõ ra Analog +/-10V hoặc 4-20mA, Độ phân giải 14 bits (Áp), 13 bits (Dòng). Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
6ES7 231-4HF32-0XB0. 8 kênh ngõ vào Analog, độ phân giải 13bit, sử dụng với PLC S7-1200. Xuất xứ: China, nguyên zin. Mới 95%.
1.600.000 (VND)
6ES7 221-1BH32-0XB0. 16 ngõ vào DC Sink/Source, mở rộng ngõ vào PLC Siemens S7-1200. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews