Các nhà sản xuất
CÁP LẬP TRÌNH DELTA, LS, SAMSUNG, FATEK, TOUCHWIN-XINJE, WEINTEK
Hiển thị mỗi trang
250.000 (VND)
DVPACAB2A30. Lập trình PLC Delta dòng DVP, kết nối với máy tính qua cổng COM, các đầu được mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
300.000 (VND)
USB-ACAB230. Lập trình PLC Delta dòng DVP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
300.000 (VND)
USB-ACAB230. Cáp lập trình PLC Delta dòng DVP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 (VND)
USB-DVPACAB530. Cáp USB lập trình màn hình Delta TP02/04/05, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
USB-XGB. Lập trình PLC LS (LG) XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China, Mới 100%.
500.000 (VND)
USB-LG-XGB. Lập trình PLC LS (LG) dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S, XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China, Mới 100%.
350.000 (VND)
USB-LG. Lập trình PLC LS dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China, Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
USB-LG+. Chip chuyển đổi FT232 hiệu suất cao. Lập trình PLC LS dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China, Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-N70. Cáp lập trình PLC Samsung N-70 Plus, N-700. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
FBS-232P0-9F. Lập trình PLC FATEK dòng FBS-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM, Dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
USB-FBS-232P0-9F. Lập trình PLC FATEK dòng FBS-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xx: China. Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.
550.000 (VND)
USB-FB-232P0-150. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuât xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
USB-FB-232P0-9F. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xx: China. Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.
150.000 (VND)
OP320-PC. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-MD204L. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, HT, MD204L, MD306L, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32/64bits). Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
USB-XC. Cáp USB, lập trình PLC XINJE dòng XC1, XC2, XC3, XC5, XB, XE, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
350.000 (VND)
USB-MT500. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Weintek, Eview, Easyview dòng MT500. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews