Các nhà sản xuất
Hiển thị mỗi trang
500.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ WinXP, 7,8,10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
PC-FP1. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
AFP8550. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1/FP3/FP5 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
USB8550. Cáp lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
USB8550+. Cáp thiết kết cách ly tốt, lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FPG/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
USB-FC4A/5A. Lập trình Download Upload PLC IDEC dòng FC4A, FC5A. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-CNV3. Cáp lập trình PLC FUJI dòng NB, NJ, NS, NW0, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews