Các nhà sản xuất
CÁP LẬP TRÌNH OMRON, PROFACE, HITECH, KOYO, HAKKO
Hiển thị mỗi trang
120.000 (VND)
USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Xuất xứ: China. Mới 100%
270.000 (VND)
250.000 (VND)
XW2Z-200S-V. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 (VND)
USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
CQM1-CIF02, lập trình cho các dòng PLC CPM1, CPM1A/2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và dòng SRM1. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
550.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
900.000 (VND)
750.000 (VND)
USB-CIF02+. Thiết kế cách ly, lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
CS1W-CN226. Kết nối với cổng Peripheral PLC, lập trình cho các dòng PLC CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Mới 100%.
700.000 (VND)
650.000 (VND)
USB-CN226. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB. Lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
750.000 (VND)
700.000 (VND)
USB-CN226. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB. Lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Mới 100%. Xuất xứ: China.
850.000 (VND)
800.000 (VND)
USB-CN226+. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB, lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
900.000 (VND)
USB-CN226. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
250.000 (VND)
Cáp lập trình màn hình Omron dòng NT, NS, kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
500.000 (VND)
450.000 (VND)
GPW-CB03. Lập trình HMI Proface giao tiếp với PC qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
750.000 (VND)
700.000 (VND)
CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
750.000 (VND)
CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
USB-HITECH. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng Hitech dòng PWS1711, PWS6600. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
550.000 (VND)
USB-KOYO. Lập trình PLC Koyo dòng SN, SH, SM, SR, DL. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
V6-CP. Cáp lập trình màn hình cảm ứng HMI Hakko V6, V7, V8. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
550.000 (VND)
USB-V6-CP. Cáp lập trình màn hình cảm ứng HMI Hakko V6, V7, V8. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews