Các nhà sản xuất
PLC PANASONIC
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
Software lập trình PLC Panasonic FPWIN GR V2.92
70.000 (VND)
CR2025. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FPG. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
150.000 (VND)
CR2450. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP-X. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
BR-2/3A. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP2, FP3. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
1.800.000 (VND)
FP-X0 L14R. 8 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ ra Transistor, Y0 phát xung 20kHz, 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08µs/step. Bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.400.000 (VND)
2.300.000 (VND)
FP-X0 L30R. 16 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 ngõ phát xung 20kHz, 10 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 2.5K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.200.000 (VND)
FP-X0 L40R. 24 ngõ vào DC sink/source, 2 ngõ vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor, Y0, Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng tròn RS-232, tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.800.000 (VND)
3.600.000 (VND)
FP-X0 L40MR. 24 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung 50kHz, 12 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 10bit, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485 Modbus RTU. tốc độ 0.08µs/step, bộ nhớ 8K steps. Xuất xứ: China. Mới 100% fullbox.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews