Các nhà sản xuất
Dòng A, Q2A
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
CPU: Q2ASCPU-S1. Analog output: A1S62DA. Analog input: A1S64AD. Positioning unit: A1SD70. Data link: A1SJ71AT21B. Power supply: A1S61PN. Xx:Japan. Mới 90-95%. BH 6T.
Liên hệ
CPU: Q2ASHCPU-S1; Positioning unit: A1SD75P3-S3; Temperature control: A1S64TCTTBW-S1; Power supply: A1S63P; Xx:Japan. Mới 95%. BH 6T.
3.200.000 (VND)
CPU A1SJHCPU, 1 mô đun ngõ 64 vào DC A1SX42, 1 mô đun 64 ngõ ra Transistor A1SY42. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
Liên hệ
Mã hàng: CPU: A2UScpu; Power supply module: A1S61PN; 3 Input module: A1SX42; 3 Output module: A1SY42; 1 CC-Link A1SJ61BT11; 1 computer link A1SJ71UC24-R4. Made in Japan. Mới 90% (chưa sửa). BH 6T.
Liên hệ
Mã hàng: CPU: A2SHCPU; Power supply: A1S61PN; 3 Sink Input: A1SX42-S2; 2 Sink input: A1SX40-S2; 3 Transistor output (Source): A1SY80. Made in Japan. Mới 90%. BH 3T.
Liên hệ
CPU: A2USHCPU-S1. 1x A1SD51S. 1x A1SJ71AP21. 1x A1SD75P1-S3. 1x A1S68DAV. 1x A1SY42. 2x A1SX42. 1x A1SH42. 1x A1S61PN. Xx:Japan. Mới 85-90%. BH 6T.
5.000.000 (VND)
CPU Q2ASCPU-S1, thẻ nhớ Q1MEM-512SE. Bộ nhớ chương trình 60k steps, tốc độ xử lý 0.2 us. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
5.500.000 (VND)
Q2ASHCPU-S1. Bộ nhớ nội chương trình 60kstep, tốc độ 0.075us. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
A1SJCPU-S3. Tốc độ xử lý 1.0 us/step, bộ nhớ chương trình 8K steps. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90% nguyên zin.
1.800.000 (VND)
A1SCPU. Tốc độ xử lý 1.0 us/step, bộ nhớ chương trình 8K steps. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90% nguyên zin.
2.500.000 (VND)
A1SHCPU. Bộ nhớ chương trình 8K steps, tốc độ xử lý 1.0us/step. Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin.
2.800.000 (VND)
A2SHCPU. Bộ nhớ chương trình 14K steps, tốc độ xử lý 1.0us/step. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.800.000 (VND)
A2USCPU. Bộ nhớ chương trình 14K steps, tốc độ xử lý 0.2 us/step. Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin.
3.500.000 (VND)
3.400.000 (VND)
A2USHCPU-S1. Bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.09 us/step. Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
5.000.000 (VND)
A171SCPU-S3. Xx:Japan. Mới 90% (chưa sửa). Bảo hành 6 tháng.
6.000.000 (VND)
A172SHCPU. CPU motion control, điều khiển tối đa 32 trục qua mạng SSCNET. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
25.000.000 (VND)
12.000.000 (VND)
A172SHCPUN. CPU motion control, điều khiển tối đa 32 trục qua mạng SSCNET. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, không hộp.
8.000.000 (VND)
A173UHCPU. CPU motion control, điều khiển tối đa 32 trục qua mạng SSCNET. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.000.000 (VND)
A1S61PN. Cấp cho PLC Mitsubishi dòng A, Q2A. Điện áp vào 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.000.000 (VND)
A1S63P. Cấp cho PLC Mitsubishi dòng A, Q2A. Điện áp vào 15.6~31.2VDC, công suất ngõ ra 5V 5A. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
A1S62DA. 2 kênh ngõ ra analog: -10 to 0 to +10 Vdc, 0 to 20 mADC. Xx:Japan. Mới 90-95% (chưa sửa). BH 6T.
3.000.000 (VND)
2.800.000 (VND)
8 Kênh ngõ ra analog -10V ~ +10VDC. Độ phận giải 1/2000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
3.000.000 (VND)
2.500.000 (VND)
A1S64AD. 4 kênh ngõ vào -10 to 0 to +10Vdc, -20 to 0 to +20mA. Độ phân giải 16-bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
A1S63ADA. 2 kênh Analog input, 1 kênh Analog output, dãy Analog -10 ~ +10V, -20 ~ +20mA, độ phân giải 16-bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
A1SD61. Số kênh: 1 kênh, 1-phase và 2-phase, tốc độ max 50K pps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
2.500.000 (VND)
A1SD61. Số kênh: 1 kênh, 1-phase và 2-phase, tốc độ max 50K pps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng mới, tồn kho. Bảo hành 6 tháng.
2.500.000 (VND)
A1SD62. Số kênh: 2 kênh, 1-phase và 2-phase, tốc độ max 100K pps. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%. Bảo hành 6 tháng.
3.000.000 (VND)
A1SD62. Số kênh: 2 kênh, 1-phase và 2-phase, tốc độ max 100K pps. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Hàng mới, tồn kho. Bảo hành 6 tháng.
2.500.000 (VND)
Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
A1S64TCTTBW-S1. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
A1S62TCTT-S2. 2 kênh nhiệt độ dạng Thermocouple, ngõ ra điều khiển Transistor, chức năng điều khiển PID. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng tồn kho mới, không còn hộp.
2.500.000 (VND)
8 Kênh ngõ vào Thermocouple, loại B, R, S, K, E, J, T. Xuất xứ: Japan, nguyên zin. Mới >90%.
2.500.000 (VND)
A1SD75P2-S3. Phát xung điều khiển 2 trục X1, X2. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
A1SD75P3-S3. Điều khiển 3 trục X1, X2, X3, sử dụng với PLC dòng A. Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
2.500.000 (VND)
A1SD70. Điều khiển vị trí 1 trục, có chức năng One-phase/Two-phase trapezoidal positioning. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
2.500.000 (VND)
A1SD71-S2. Xuất xứ:Japan. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
Điều khiển 1 trục (1-axis) theo chuẩn SSCNET. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
Liên hệ
Điều khiển 3 trục (3-axis) theo chuẩn SSCNET. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
2.000.000 (VND)
A172SENC. Xx:Japan. Mới 90% (chưa sửa). BH 6T.
1.500.000 (VND)
A1SJ71AR21. Truyền thông mạng cáp đồng trục, khoảng cách tối đa giữa 2 trạm 10km. Sử dụng với PLC Mitsubishi dòng A. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
A1SJ71QLR21. Truyền thông mạng cáp đồng trục, khoảng cách tối đa giữa 2 trạm 19.2km. Sử dụng với PLC Mitsubishi dòng Q2A. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
A1SJ71AP21. Truyền thông dữ liệu qua cáp quang. Xx: Japan, nguyên zin. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
2.500.000 (VND)
Tốc độ truyền 10Mbps, sử dụng cho các CPU dòng A. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
1.500.000 (VND)
A1SJ61BT11. Sử dụng làm mô đun CC-link Master hoặc Local cho PLC Mitsubishi dòng A1SHcpu, A2SHcpu, A2USHcpu ... Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
A1SJ61QBT11. Sử dụng làm mô đun CC-link Master hoặc Local cho PLC Mitsubishi dòng Q2AScpu, Q2ASHcpu. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
A1SJ71UC24-R2. Tạo cổng truyền thông RS-232C cho PLC Mitsubishi dòng A. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
1.500.000 (VND)
A1SJ71UC24-R4. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
A1SD51S. 2 cổng RS232, 1 cổng RS485/422. 2 chương trình BASIC hoạt động song song. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews