Các nhà sản xuất
CS1G, CS1H, C200H, C200HX, C200HE, C200HG, C200HS, C500
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
T1000H-IP006-V1. Made in Japan. Mới 80-85%.
Liên hệ
3G2T9-IP005-V2. Made in Japan. Mới 80-85%.
Liên hệ
CS1G-CPU43-V1, CS1W-AD041, C200HW-DRM21-V1, CS1W-CLK21, C200H-OC224, C200H-ID212. Xuất xứ: Japan. Mới >85%.
Liên hệ
CS1G-CPU44H, C200HW-DRM21-V1, CS1W-CLK21, CS1W-OD231, CS1W-ID261. Xx:Japan. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
5.000.000 (VND)
CS1H-CPU64-V1 và CS1W-SCB21-V1. Tốc độ xử lý 0.04 µs, bộ nhớ chương trình 30K steps. Xuất xứ: Japan. Mới 80%.
34.500.000 (VND)
11.000.000 (VND)
CS1H-CPU64H. Bộ nhớ chương trình 30Ksteps, tốc độ xử lý 0.02us. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xuất xứ: Japan. Bảo hành 6 tháng.
62.000.000 (VND)
14.000.000 (VND)
CS1H-CPU66H. Bộ nhớ chương trình 120Ksteps, tốc độ xử lý 0.02us. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xx: Japan. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
Bộ nhớ chương trình 3.2Kwords, tốc độ xử lý 0.3us, Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin.
2.400.000 (VND)
Bộ nhớ chương trình 7.2Kwords, tốc độ xử lý 0.3us, Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin.
2.800.000 (VND)
C200HE-CPU42-Z. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
2.400.000 (VND)
C200HG-CPU33-E. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.400.000 (VND)
C200HG-CPU33. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.800.000 (VND)
C200HG-CPU43. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.400.000 (VND)
C200HG-CPU43 & C200HW-COM01 & C200H-CLK21. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
C200HG-CPU53. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
3.700.000 (VND)
C200HX-CPU44 & C200HW-SLK24. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
C200HX-CPU64-E. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
34.000.000 (VND)
9.000.000 (VND)
C200HX-CPU64-E. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Bảo hành 6 tháng.
4.200.000 (VND)
CPU: C200HX-CPU64-Z. Card truyền thông C200HW-COM02-V1. Xuất xứ: Japan. Mới 95-97%, nguyên zin.
3.200.000 (VND)
C200HS-CPU01. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.000.000 (VND)
C200HW-PD204. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Nc:24VDC. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
C200HW-PA204. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Nc:100/220Vac. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
C200HW-PA204R. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Có tiếp điểm RUN. NC:100/220Vac. Xx:Japan. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
1.100.000 (VND)
C200H-PA204S. Nguồn vào 100-120 hoặc 200-240VAC, có nguồn ra phụ 24VDC 0.8A. Xx: Japan, nguyên zin. Mới 90-95%. Bảo hành 6 tháng.
2.700.000 (VND)
CS1W-AD041. 4 ngõ vào Analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10V to 10V or 4-20mA. Độ phân giải 4000. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
3.000.000 (VND)
CS1W-AD041-V1. 4 ngõ vào Analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10V to 10V or 4-20mA. Độ phân giải 4000/8000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
CS1W-AD081-V1. 8 ngõ vào Analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10V to 10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/8000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
CS1W-DA041. 8 ngõ ra Analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10V to 10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.800.000 (VND)
CS1W-MAD44. 4 kênh ngõ vào Analog, 4 kênh ngõ ra Analog. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Tình trạng: chưa qua sử dụng.
5.000.000 (VND)
CS1W-PTW01. 4 ngõ vào từ bộ Transmitter 2 dây: 4-20mA, 1-5V. Độ phân giải 1/4096. Sử dụng với dòng CS. Xuất xứ: Japan. Mới, không có hộp. Bảo hành 6 tháng.
Liên hệ
CS1W-SCB21-V1. Mở rộng 2 cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CS, lắp vào khe mở rộng trên CPU. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: Mới, hàng tồn kho.
3.000.000 (VND)
Truyền thông theo chuẩn Devicenet. Sử dụng với PLC Omron dòng CS. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
CS1W-CLK21-V1. Sử dụng với PLC Omron dòng CS. Xx:Japan, nguyên zin. Mới 90-95%. BH 6T.
Liên hệ
CS1W-INT01. 16 ngõ vào Interrupt, kết nối với CPU dòng CS. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: Mới, hàng tồn kho.
Liên hệ
CS1W-NC413. Điều khiển 4 trục, tốc độ phát xung 500 Kpps, kết nối CPU dòng CS. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
2.200.000 (VND)
4 kênh ngõ vào Analog 1 - 5V, 0 - 10V or 4 - 20mA. Resolution 4,000 (12-bit). Sử dụng với PLC Omron dòng CS, C200H. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
2.900.000 (VND)
8 kênh vào analog 0~10V, -10 ~ 10V, 1~5V, 4~20mA. Resolution 1/4000. Kết nối với PLC Omron dòng C200H, C200HS, C200HG, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
4 kênh ngõ ra Analog 4~20mA, 0~10VDC, 1~5VDC. Độ phân giải 1/4000. Kết nối với PLC Omron dòng C200H/HS/HG/HX/HE, CS1G/1H. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, nguyên zin.
2.800.000 (VND)
4 kênh ra analog -10~10V, 4~20mA. Kết nối với PLC Omron dòng C200H, C200HS, C200HG, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Netherlands. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
C200H-DA003. 8 kênh ngõ ra Analog 0~10VDC, -10~10VDC, 1~5VDC. Kết nối với PLC Omron dòng C200H/HS/HG/HX/HE, CS1G/1H. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
Liên hệ
Điều khiển 2 trục Servo. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
C200H-CP114. Xx:Japan. Mới 75-80%. BH 6T.
2.000.000 (VND)
C200H-TS001. 4 kênh vào nhiệt độ Thermocouple K, J. Sử dụng với PLC Omron dòng CS1-series, C200HX/HG/HE/HS, C200H. Xx: Japan. Mới 90%, nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TS002. 4 kênh vào nhiệt độ Thermocouple K(CA), L(Fe-Cu-Ni). Sử dụng với PLC Omron dòng CS1-series, C200HX/HG/HE/HS, C200H. Xuất xứ: Japan. Mới 98%. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TV001. Mô Đun Điều Khiển Nhiệt Độ Thermocouple OMRON C200H-TV001. 2 Kênh điều khiển nhiệt độ, loại Thermocouple, có đo tải và dò đứt dây. Xx:Japan. TT: mất nắp như hình. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TC002. 2 ngõ vào Thermocouple loại R, S, K, J, T, E, B, N, L, U. Ngõ ra điều khiển: Áp. Xx:Japan, nguyên zin. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
Liên hệ
C200H-ASC11. 2 cổng RS-232C; sử dụng với PLC Omron C200H, C200HS, C200HX/HG/HE(-Z). Xx:Japan. Mới 80%. BH 6T.
1.500.000 (VND)
Tạo Port truyền thông chuẩn RS-485, kết nối C200H với các PLC Omron C200H, C500, C1000H, C2000H. Xuất xứ: Japan. Mới 80-95%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews