Các nhà sản xuất
CS1G, CS1H, C200H, C200HX, C200HE, C200HG, C200HS, C500
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
T1000H-IP006-V1. Made in Japan. Mới 80-85%.
Liên hệ
3G2T9-IP005-V2. Made in Japan. Mới 80-85%.
2.000.000 (VND)
C200HE-CPU11. Bộ nhớ chương trình 3.2Kwords, DM 4K words, tốc độ xử lý 0.3µs, Xuất xứ: Japan. Used, mới 90% nguyên zin.
2.400.000 (VND)
C200HE-CPU32. Bộ nhớ chương trình 7.2Kwords, DM 6K words, tốc độ xử lý 0.3µs, Xuất xứ: Japan. Used, mới 90% nguyên zin.
2.800.000 (VND)
C200HE-CPU42-Z. Bộ nhớ chương trình 7.2Kwords, DM 6K words, tốc độ xử lý 0.3µs. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
2.400.000 (VND)
C200HG-CPU33-E. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.400.000 (VND)
C200HG-CPU33. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.800.000 (VND)
C200HG-CPU43. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.400.000 (VND)
C200HG-CPU43 & C200HW-COM01 & C200H-CLK21. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
C200HG-CPU53. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
3.700.000 (VND)
C200HX-CPU44 & C200HW-SLK24. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
C200HX-CPU64-E. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
34.000.000 (VND)
9.000.000 (VND)
C200HX-CPU64-E. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Bảo hành 6 tháng.
4.200.000 (VND)
CPU: C200HX-CPU64-Z. Card truyền thông C200HW-COM02-V1. Xuất xứ: Japan. Mới 95-97%, nguyên zin.
3.200.000 (VND)
C200HS-CPU01. Bộ nhớ 15.2K words. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
CS1G-CPU44H, C200HW-DRM21-V1, CS1W-CLK21, CS1W-OD231, CS1W-ID261. Xx:Japan. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
Liên hệ
CS1G-CPU43-V1, CS1W-AD041, C200HW-DRM21-V1, CS1W-CLK21, C200H-OC224, C200H-ID212. Xuất xứ: Japan. Mới >85%.
3.000.000 (VND)
CS1G-CPU42H. Tốc độ xử lý 0.04 µs, bộ nhớ chương trình 10K steps. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
CS1G-CPU43-V1. Tốc độ xử lý 0.04 µs, bộ nhớ chương trình 20K steps. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
CS1H-CPU64-V1 và CS1W-SCB21-V1. Tốc độ xử lý 0.04 µs, bộ nhớ chương trình 30K steps. Xuất xứ: Japan. Used, mới 80%, nguyên zin.
34.500.000 (VND)
11.000.000 (VND)
CS1H-CPU64H. Bộ nhớ chương trình 30Ksteps, tốc độ xử lý 0.02us. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xuất xứ: Japan.
4.500.000 (VND)
CS1H-CPU65H và CS1W-SCB21-V1. Tốc độ xử lý 0.02 µs, bộ nhớ chương trình 60K steps. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
62.000.000 (VND)
14.000.000 (VND)
CS1H-CPU66H. Bộ nhớ chương trình 120Ksteps, tốc độ xử lý 0.02μs. Hàng mới, tồn kho, còn hộp. Xuất xứ: Japan.
1.000.000 (VND)
C200HW-PD204. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Nc:24VDC. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
C200HW-PA204. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Nc:100/220Vac. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
C200HW-PA204R. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC dòng C200HX, C200HS, C200HG, C200HE. Có tiếp điểm RUN. NC:100/220Vac. Xx:Japan. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
1.100.000 (VND)
C200H-PA204S. Nguồn vào 100-120 hoặc 200-240VAC, có nguồn ra phụ 24VDC 0.8A. Xx: Japan, nguyên zin. Mới 90-95%. Bảo hành 6 tháng.
2.200.000 (VND)
C200H-AD001. 4 kênh ngõ vào Analog 1 - 5V, 0 - 10V or 4 - 20mA. Resolution 4,000 (12-bit). Sử dụng với PLC Omron dòng CS, C200H. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 85%, nguyên zin.
2.900.000 (VND)
2.600.000 (VND)
C200H-AD003. 8 kênh vào analog 0~10V, -10 ~ 10V, 1~5V, 4~20mA. Resolution 1/4000. Kết nối với PLC Omron dòng C200H, C200HS, C200HG, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
C200H-DA001. 4 kênh ngõ ra Analog 4~20mA, 0~10VDC, 1~5VDC. Độ phân giải 1/4000. Kết nối với PLC Omron dòng C200H/HS/HG/HX/HE, CS1G/1H. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 85%, nguyên zin.
2.800.000 (VND)
C200H-DA002. 4 kênh ra analog -10~10V, 4~20mA. Kết nối với PLC Omron dòng C200H, C200HS, C200HG, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Netherlands. Used, Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
C200H-DA003. 8 kênh ngõ ra Analog 0~10VDC, -10~10VDC, 1~5VDC. Kết nối với PLC Omron dòng C200H/HS/HG/HX/HE, CS1G/1H. Xuất xứ: Japan. Used, mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
C200H-CP114. Xx:Japan. Mới 75-80%. BH 6T.
2.000.000 (VND)
C200H-TS001. 4 kênh vào nhiệt độ Thermocouple K, J. Sử dụng với PLC Omron dòng CS1-series, C200HX/HG/HE/HS, C200H. Xx: Japan. Mới 90%, nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TS002. 4 kênh vào nhiệt độ Thermocouple K(CA), L(Fe-Cu-Ni). Sử dụng với PLC Omron dòng CS1-series, C200HX/HG/HE/HS, C200H. Xuất xứ: Japan. Mới 98%. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TV001. Mô Đun Điều Khiển Nhiệt Độ Thermocouple OMRON C200H-TV001. 2 Kênh điều khiển nhiệt độ, loại Thermocouple, có đo tải và dò đứt dây. Xx:Japan. TT: mất nắp như hình. Bảo hành 6 tháng.
2.000.000 (VND)
C200H-TC002. 2 ngõ vào Thermocouple loại R, S, K, J, T, E, B, N, L, U. Ngõ ra điều khiển: Áp. Xx:Japan, nguyên zin. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
Liên hệ
C200HW-NC213. Điều khiển 2 trục, tốc độ phát xung 500 Kpps, kết nối CPU Omron C200H, C200HS, C200HX, C200HG, C200HE, CS1G, CS1H, CS1D. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
C200HW-NC413. Điều khiển 4 trục, tốc độ phát xung 500 Kpps, kết nối CPU Omron C200H, C200HS, C200HX, C200HG, C200HE, CS1G, CS1H, CS1D. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
C200H-MC221. Mô đun Motion control điều khiển 2 trục Servo. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
C200H-ASC11. 2 cổng RS-232C. Sử dụng với PLC Omron C200H, C200HS, C200HX/HG/HE(-Z). Xuất xứ: Japan. Used, mới 75%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
Tạo Port truyền thông chuẩn RS-485, kết nối C200H với các PLC Omron C200H, C500, C1000H, C2000H. Xuất xứ: Japan. Mới 80-95%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
C200HW-SRM21-V1. Giao thức truyền thông CompoBus/S, tốc độ 93.75kbps ~ 750kbps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
C200H-PRM21. Điều khiển Profibus-DP Master cho PLC Omron Dòng CS1G, CS1H, C200HE, C200HG, C200HX. Xuất xứ: Netherlands. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
1.600.000 (VND)
Điều khiển tối đa 32 ngõ ra B7A Link Terminal, khoảng cách truyền thông với max 500m. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
1.600.000 (VND)
Điều khiển tối đa 32 ngõ vào B7A Link Terminal, khoảng cách truyền thông với max 500m. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
700.000 (VND)
C200H-ID211. 12 ngõ vào DC Sink/Source, mở rộng ngõ vào PLC Omron dòng C200H, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
C200H-ID212. 16 ngõ vào DC (0V/24VDC), mở rộng ngõ vào PLC Omron dòng C200H, C200HX, C200HE, CS1G, CS1H. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews