Các nhà sản xuất
CÁP KẾT NỐI HMI MITSUBISHI, PROFACE, OMRON, SIEMENS, PANASONIC & PLC
Hiển thị mỗi trang
90.000 (VND)
AIGT8162 3M. Chiều dài 3 mét. Kết nối màn hình Panasonic GT01, GT10, GT30 với PLC FP0, FPG theo chuẩn RS-232. Xuất xứ: China.
150.000 (VND)
GT01-C30R4-8P 2M. Chiều dài 2m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
90.000 (VND)
GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R4-8P. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
FX-50DU-CAB0 5M. Chiều dài 5m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 (VND)
GT01-C30R4-8P 5M. Chiều dài 5m, kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R2-9S 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI GOT F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và bo truyền thông RS-232 PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GT01-C30R2-6P 2M. Chiều dài 2 mét, kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
150.000 (VND)
GT01-C30R2-6P 3M. Chiều dài 3 mét, kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
GT01-C30R2-6P 3M. Chiều dài 3 mét, có Ferrite lọc nhiễu, kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
200.000 (VND)
GS2107-Q 3m. Chiều dài 3m, kết nối HMI Mitsubishi GOT GT11, GT15, GT16, GT105x series, GT104x series , GS2000, GT2000 cổng RS-232 với PLC Mitsubishi dòng Q cổng tròn. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
GT09-C30R2-9P 3M. Chiều dài 3m, kết nối với HMI Mitsubishi GOT GT1000, GOT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi A, QnA, Q thông qua mô đun Comupter Link. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
GT01-C30R4-25P, Chiều dài cáp 3 mét, kết nối màn hình Mitsubishi GOT GT1000, GT2000, GS2000 và PLC dòng A, QnA, FX1, FX2, FX2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
GT01-C50R4-25P, Chiều dài cáp 5 mét, kết nối màn hình Mitsubishi GOT GT1000, GT2000, GS2000 và PLC dòng A, QnA, FX1, FX2, FX2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
GP-FX 3M. Kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
GP-FX 5M. Kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
GP-A 3m. Chiều dài 3mét, kết nối HMI Proface GP37W2, GP377, GP2000 với PLC Mitsubishi dòng A. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GP3/4000-FX 3m. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CA3-CBLFX-01 3M. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000 ... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
CA3-CBLFX-01 5M. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
CA3-CBLQ-01 3M. Chiều dài 3 mét, kết nối màn hình cảm ứng Proface GP3000/4000 và PLC Mitsubishi Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
240.000 (VND)
CA3-CBLQ-01 5M. Chiều dài 5 mét, kết nối màn hình cảm ứng Proface GP3000/4000 và PLC Mitsubishi Q. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CA3-CBLSYS-01 3M. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000 với PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, CJ, CS, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
GP2000-S7-200 3m. Chiều dài 3 mét, kết nối HMI Proface dòng GP2000, GP37W, GP577....với PLC Siemens S7-200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
GP4000-S7-200 3M. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000... với Plc Siemens dòng S7-200, dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GP2000-FPX 2M. Chiều dài 2 mét. Kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GP2000-FPX 3M. Chiều dài 3 mét. Kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
GP2000-FPX 5M. Chiều dài 5 mét. Kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GP3000-FPX 2M. Chiều dài 2 mét. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
GP3000-FPX 3M. Chiều dài 3 mét. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
GP3000-FPX 5M. Chiều dài 5 mét. Kết nối HMI Proface GP3000, GP4000 với PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
XW2Z-200T. Chiều dài 2m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
XW2Z-300T. Chiều dài 3m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 (VND)
XW2Z-500T. Chiều dài 5m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
NB5/7-FX 3M. Chiều dài 3m, kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
NB5/7-FX 5M. Chiều dài 5m, kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
NB5/7-FP0 2M. Chiều dài 2m, kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
150.000 (VND)
NB5/7-FP0 3M. Chiều dài 3m, kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FPG, FPX, FP-X0. Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
6ES7 901-0BF00-0AA0. Cáp dài 3.5 mét, kết nối Simatic S7-200/300/400 và Màn hình cảm ứng Siemens. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews