Các nhà sản xuất
Biến Áp, Noise Filter, Terminal, Phụ Kiện Công Nghiệp
Hiển thị mỗi trang
50.000 (VND)
ZCB2203-M. Lọc nhiễu nguồn 220V. Tải 220V 3A. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
50.000 (VND)
ZGB2203-01U. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 3A 220VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
50.000 (VND)
LF203UD1L. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 3A 220VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
MBS-1205-22. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 220VAC 5A. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
150.000 (VND)
MZS-1210-33. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 10A 220VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
SUP-G10H-EPR-4. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 10A 220VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 70%, nguyên zin.
150.000 (VND)
FN2010-10-06. Lọc nhiễu nguồn 1 pha 220VAC, tải 10A 220VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
150.000 (VND)
ZAC2210-00U. Lọc nhiễu nguồn 1-pha 250VAC 10A. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
MZS-1220-33. Lọc nhiễu nguồn 1-pha 250VAC 20A. Xuất xứ: China. Mới 90%.
250.000 (VND)
MZS-1220-33. Lọc nhiễu nguồn 1pha 250VAC 20A. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
350.000 (VND)
LF-315. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 15A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
350.000 (VND)
MBS-1320-33. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 20A 250VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
320.000 (VND)
CC3010C-P. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 10A 500VAC. Mới 85-90%.
320.000 (VND)
MB1310. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 10A 500VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
900.000 (VND)
FN3025HL-50-72. Lọc nhiễu nguồn 3-pha 50A 300-520VAC. Xuất xứ: China. Mới 95%.
200.000 (VND)
FT-3KM F11080GB. Lọc nhiễu nguồn DC AC. Mới 90%.
300.000 (VND)
Biến áp cách ly, cuộn Pri 200V, cuộn Sec 100V 1A. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
420.000 (VND)
Biến áp cách ly, cuộn Pri 200V, cuộn Sec 100V 2A. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
550.000 (VND)
Biến áp cách ly, cuộn Pri 200V-210V-220V-240V, cuộn Sec 40V 5A, 100V 1A. Tổng công suất 300VA. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
750.000 (VND)
Biến áp cách ly, cuộn Pri 210V-220V-230V, cuộn Sec 105V, công suất 500VA. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
60621-1035. Biến áp cách ly, cuộn Pri 200V-220V, cuộn Sec 100V, 26V công suất 1KVA. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
1.150.000 (VND)
NIB10A-00. Biến áp cách ly, cuộn Pri 200V-220V, cuộn Sec 100V công suất 1KVA 10A. Xuất xứ: Malaysia. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
Liên hệ
Biến áp tự ngẫu, cuộn Pri 210VAC, cuộn Sec 100VAC, công suất 750VA. Tình trạng: mới 85%, nguyên zin.
Liên hệ
Biến áp cách ly, cuộn Pri 380V, cuộn Sec 8V,10V,12V,14V,16V công suất 128VA. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
YSA-1KE. Biến áp cách ly, cuộn Pri 380V-400V-440V, cuộn Sec 100V-110V, công suất 1KVA. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
1.300.000 (VND)
Biến áp tự ngẫu, cuộn Pri 400VAC, cuộn Sec 230VAC, công suất 5KVA. Tình trạng: mới 85%, nguyên zin.
1.100.000 (VND)
Biến áp cách ly 3-Pha, cuộn Pri 380V-400V-420V, cuộn Sec 200V, công suất 1.5KW. Tình trạng: đẹp, nguyên zin.
100.000 (VND)
A6TBXY36. Terminal chuyển đổi đấu dây cho các mô đun I/O PLC dạng MIL/Fujitsu connector 40 chân. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
100.000 (VND)
80.000 (VND)
PCSA-4F40. 40 chân, MIL connector, chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
100.000 (VND)
80.000 (VND)
TG7-1H40S. 40 chân, Fujitsu connector, chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Korea. Mới 85%.
150.000 (VND)
FA-TBS32XY. 40 chân, Fujitsu connector, chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 97%.
150.000 (VND)
XW2B-40G5. 40 chân, terminal chuyển đổi đấu dây cho mô đun I/O PLC dạng MIL hoặc Fujitsu connector. Mới 95%.
250.000 (VND)
FA-CBL05FMV. Chiều dài 50cm, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
300.000 (VND)
FA-CBL10FMV. Chiều dài 1m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
400.000 (VND)
FA-CBL20FMV. Chiều dài 2m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews