Các nhà sản xuất
CJ1M, CJ1G, CJ2M, CQM1, CQM1H
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
CPU: CJ2M-CPU15; Mô đun: CJ1W-IC101, CJ1W-II101, CJ1W-CLK21-V1, CJ1W-AD081-V1, CJ1W-ID211, CJ1W-OC201, CJ1W-PTS51, CJ1W-PD025. Mới 95-98%. Bảo hành 6 tháng.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
CJ1M-CPU11. Tốc độ xử lý 0.1μs, bộ nhớ chương trình 5k steps, điều khiển tối đa 160 I/O. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
3.200.000 (VND)
CJ1M-CPU12. Tốc độ xử lý 0.1μs, bộ nhớ chương trình 10k steps, điều khiển max 320 I/O. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
CJ1M-CPU13. Tốc độ xử lý 0.1μs, bộ nhớ chương trình 20k steps, điều khiển tối đa 640 I/O. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
9.500.000 (VND)
CJ1M-CPU13-ENT. Tích hợp cổng Ethernet. Tốc độ xử lý 0.1μs, bộ nhớ chương trình 20k steps, điều khiển tối đa 640 I/O. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Đẹp như mới.
5.200.000 (VND)
5.000.000 (VND)
CJ1M-CPU22 Ver 3.0. Tích hợp 10 ngõ vào DC, 6 ngõ ra. Trong đó 2 ngõ High-speed counter 100kHz, 2 ngõ phát xung 100kHz hoặc PWM 999.9Hz. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
CJ1G-CPU42H Ver 3.0. Tốc độ xử lý 0.04us, Bộ nhớ chương trình 10 Ksteps, kết nối max 960 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
4.700.000 (VND)
CJ1G-CPU42H Ver 4.0. Tốc độ xử lý 0.04us, Bộ nhớ chương trình 10 Ksteps, kết nối max 960 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
4.500.000 (VND)
CJ1G-CPU43H. Tốc độ xử lý 0.04µs, Bộ nhớ chương trình 20 Ksteps, điều khiển max 960 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
4.800.000 (VND)
CJ1G-CPU44H Ver 3.0. Tốc độ xử lý 0.04us, Bộ nhớ chương trình 30 Ksteps, điều khiển max 1280 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
8.500.000 (VND)
CJ1G-CPU45H. Tốc độ xử lý 0.04us, Bộ nhớ chương trình 60 Ksteps, kết nối max 1,280 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 97%.
8.000.000 (VND)
CJ1H-CPU65H Ver 4.0. Tốc độ xử lý 0.02µs, Bộ nhớ chương trình 60 Ksteps, Data area memory 128K words. Kết nối max 2,560 I/O. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
11.000.000 (VND)
CJ1H-CPU67H Ver 4.0. Tốc độ xử lý 0.02µs, Bộ nhớ chương trình 250 Ksteps, Data area memory 448K words. Kết nối max 2,560 I/O. Xuất xứ: Japan. Một bên hong bị ngã vàng.
3.700.000 (VND)
CJ2M-CPU11. Tốc độ xử lý 0.04μs, bộ nhớ chương trình 5Ksteps, điều khiển tối đa 2.560 I/O. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%.
1.100.000 (VND)
CJ1W-PA202. Nguồn cấp 100-240VAC, công suất 14W. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
CJ1W-PD025. Nguồn cấp 24VDC, công suất 25W. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
1.600.000 (VND)
1.500.000 (VND)
CJ1W-PA205R. Nguồn cấp 100-240VAC, công suất 25W, có ngõ ra trạng thái RUN. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
2.000.000 (VND)
CJ1W-PA205C. Nguồn cấp 100-240VAC, công suất 25W, LED hiển thị trạng thái. Sử dụng cung cấp nguồn cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 95%.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
CJ1W-DA021. 2 kênh ra analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10~+10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Netherlands, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.200.000 (VND)
3.700.000 (VND)
CJ1W-DA041. 4 kênh ra analog 1-5V, 0-5V, 0-10V, -10~+10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Netherlands, chính hãng. Bên hong hơi bị vàng, nguyên zin.
5.200.000 (VND)
CJ1W-MAD42. 4 Analog input và 2 Analog output 0-5V/1-5V/0-10V/-10~10V/0-20mA/4-20mA. Kết nối với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: The Netherlands. Mới 97%, nguyên zin.
5.000.000 (VND)
CJ1W-CT021. 2 kênh high speed counter tần số max 500kHz, 2 ngõ vào số, 2 ngõ ra số (NPN/PNP). Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 97%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
CJ1W-TC001. 4 kênh vào nhiệt độ dạng Thermocouple, có chức năng điều khiển ON/OFF hoặc PID, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
CJ1W-TC101. 4 kênh vào nhiệt độ dạng Pt100, JPt100, có chức năng điều khiển ON/OFF hoặc PID, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
CJ1W-PTS51. 4 ngõ vào nhiệt Thermocouple: R, S, K, J, T, L, B. Xx: Japan. Mới 98%, nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
3.500.000 (VND)
CJ1W-NC113. Phát xung 1 trục độc lập. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
4.200.000 (VND)
CJ1W-NC213. Phát xung 2 trục độc lập. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
4.200.000 (VND)
CJ1W-NC233. Điều khiển 2 trục, Line driver output. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
5.500.000 (VND)
CJ1W-NC413. Phát xung 4 trục độc lập. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
3.000.000 (VND)
CJ1W-SCU21-V1. Tạo cổng RS-232C. Hổ trợ Protocol macro, Host Link, NT Links (1:N mode), Modbus-RTU Slave, Serial Gateway, No-protocol. Xuất xứ: China. Mới 95%.
3.500.000 (VND)
3.000.000 (VND)
CJ1W-SCU31-V1. Tạo cổng RS-422A/485. Hổ trợ Protocol macro, Host Link, NT Links (1:N mode), Modbus-RTU Slave, Serial Gateway, No-protocol. Xuất xứ: China. Mới 95%.
4.000.000 (VND)
3.500.000 (VND)
CJ1W-SCU41-V1 Ver1.3. 1 cổng RS-232C, 1 cổng RS-485, hỗ trợ Modbus-RTU. Xuất xứ: China/Japan, chính hãng. Used, Đẹp như mới.
4.800.000 (VND)
4.200.000 (VND)
CJ1W-ENT21. Tốc độ truyền thông 100Mbit/s, mở rộng cổng giao tiếp Ethernet cho PLC OMRON dòng CJ. Xuất xứ: Netherlands(chính hãng). Mới 90%.
2.000.000 (VND)
CJ1W-CLK21-V1. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
CJ1W-CLK23. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
CJ1W-DRM21. Điều khiển mạng Devicenet, sử dụng với PLC Omron dòng CJ. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
3.800.000 (VND)
I/O control unit CJ1W-IC101 & Interface unit CJ1W-II101. Kết nối Base CPU và Base mở rộng PLC Omron dòng CJ hoặc NJ. Xuất xứ: China. Mới 98%.
900.000 (VND)
16 ngõ vào 0V/24V DC, sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
900.000 (VND)
CJ1W-ID231. 32 ngõ vào DC sink/source, sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95% nguyên zin.
900.000 (VND)
CJ1W-ID232. 32 ngõ vào DC sink/source, sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
1.400.000 (VND)
CJ1W-ID261. 64 ngõ vào DC sink/source, đấu dây dạng FUJITSU connector, sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.400.000 (VND)
CJ1W-ID262. 64 ngõ vào DC sink/source, đấu dây dạng MIL connector, sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
800.000 (VND)
CJ1W-OC201. 8 ngõ ra Relay, sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.000.000 (VND)
CJ1W-OC211. 16 ngõ ra Relay, sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
1.000.000 (VND)
CJ1W-OD211. 16 ngõ ra Transistor, dạng Sink, sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
1.000.000 (VND)
CJ1W-OD212. 16 ngõ ra Transistor, dạng Source, sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Omron dòng CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
1.000.000 (VND)
CJ1W-OD233. 32 ngõ ra transistor sink, sử dụng với PLC Omron CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: China/Japan, chính hãng. Mới 90-95% nguyên zin.
1.600.000 (VND)
CJ1W-OD261. 64 ngõ ra transistor sink, kết nối Fujitsu connector, sử dụng với PLC Omron CJ1M, CJ1H, CJ1G, CJ2M. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95% nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews