Các nhà sản xuất
ZEN, CPM1A, CPM2A, CP1E, CP1L, CP1H
Hiển thị mỗi trang
450.000 (VND)
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xx: China. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng
450.000 (VND)
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
1.000.000 (VND)
CPM1A-10CDT-D. 6 ngõ vào DC (0V/24V), 4 ngõ ra Transistor (0V). Nc: 24VDC. Xx: china, chính hãng. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
1.400.000 (VND)
CPM1A-20CDR-A-V1. 12 ngõ vào DC 0V/24V, 8 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 80%.
4.500.000 (VND)
4.200.000 (VND)
CPM2A-60CDR-A. 36 ngõ vào DC (0V/24VDC), 24 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
FO-AHU-CPU01. 8 ngõ vào DC (0V/24V), 8 ngõ ra, 2 ngõ vào Analog, 2 ngõ vào nhiệt độ Pt, 2 ngõ ra Analog. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
2.200.000 (VND)
CP1E-E40DR-A. 24 ngõ vào DC (0V/24V), 16 ngõ ra Relay, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: China. Mới 95%.
3.400.000 (VND)
3.200.000 (VND)
CP1E-N40DT-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 1 peripheral USB, 1 cổng RS-232, Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
CPM1A-MAD01. 2 kênh vào Analog, 1 kênh ra Analog, độ phân giải 1/256. Xuất xứ: Netherlands, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
750.000 (VND)
CP1W-8ER. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xx: China. Mới 80%. BH 6T.
750.000 (VND)
CPM1A-8ER. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30, CP1E-N40, CP1L, CP1H. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
CPM1A-20EDR1. 12 ngõ vào, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xx:Japan. Mới 90-95%. Bảo hành 6 tháng.
1.400.000 (VND)
CP1W-16ET. 16 ngõ ra transistor. Mở rộng ngõ ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
CP1W-20EDT. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra transistor. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 98%.
1.900.000 (VND)
CPM1A-40EDR. 24 ngõ vào, 16 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xx:China. Mới 97%. BH 6T.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews