Các nhà sản xuất
ZEN, CPM1A, CPM2A, CP1E, CP1L, CP1H
Hiển thị mỗi trang
400.000 (VND)
350.000 (VND)
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
450.000 (VND)
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
1.000.000 (VND)
CPM1A-10CDT-D. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor sink. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 85%, nguyên zin.
1.400.000 (VND)
CPM1A-20CDR-A-V1. 12 ngõ vào DC 0V/24V, 8 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng, nguyên zin. Mới 80%.
1.800.000 (VND)
CPM1A-30CDR-A-V1. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Tốc độ xử lý 0.72. Bộ nhớ 2,048 words. Xuất xứ: China. Mới 85%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
2.000.000 (VND)
CPM1A-40CDR-A-V1. 24 ngõ vào DC 0V/24V, 16 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
CPM2A-60CDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, nguồn cấp 24VDC. Tốc độ xử lý 0.64 µs. Bộ nhớ 4096 words. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
CPM2A-60CDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, nguồn cấp 24VDC. Tốc độ xử lý 0.64 µs. Bộ nhớ 4,096 words. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.900.000 (VND)
CPM2A-60CDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Tốc độ xử lý 0.64 µs. Bộ nhớ 4096 words. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
FO-AHU-CPU01. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra, 2 ngõ vào Analog, 2 ngõ vào nhiệt độ Pt, 2 ngõ ra Analog. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
3.200.000 (VND)
3.000.000 (VND)
CP1E-N40DT-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 1 peripheral USB, 1 cổng RS-232, Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
CP1E-N60DR-A-RC. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Rờ le. Bộ nhớ 8K steps, tốc độ xử lý 1.19 µs. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 90-95%.
4.500.000 (VND)
4.300.000 (VND)
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ 0.1µs. Bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Hàng rất đẹp.
6.000.000 (VND)
CP1H-XA40DT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, 4 ngõ vào Analog, 2 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20Ksteps, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
6.500.000 (VND)
CP1H-XA40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 4 ngõ vào Analog, 2 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000. Tốc độ xử lý 0.1 µs. Bộ nhớ 20Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
CPM1A-MAD01. 2 kênh vào Analog, 1 kênh ra Analog, độ phân giải 1/256. Xuất xứ: Netherlands, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
750.000 (VND)
CPM1A-8ER. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30, CP1E-N40, CP1L, CP1H. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
1.000.000 (VND)
CPM1A-20EDR1. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 90%.
1.000.000 (VND)
CPM1A-20EDT. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xuất xứ: Taiwan, nguyên zin. Mới 90%.
800.000 (VND)
TPM1A-20EDT. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng TPM1A, TPM2A, CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xuất xứ: Taiwan, nguyên zin. Mới 90%.
800.000 (VND)
TPM1A-20EDR. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng TPM1A, TPM2A, CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xuất xứ: Taiwan, nguyên zin. Mới 90%.
1.900.000 (VND)
CPM1A-40EDR. 24 ngõ vào, 16 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CP1E-N30/N40, CP1L, CP1H. Xx:China. Mới 97%. BH 6T.
1.400.000 (VND)
CP1W-16ET. 16 ngõ ra transistor sink. Mở rộng ngõ ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
CP1W-20EDT. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra transistor. Mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 98%.
2.100.000 (VND)
CP1W-40EDR. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews