Các nhà sản xuất
MÀN HÌNH CẢM ỨNG - HMI
Hiển thị mỗi trang
1.200.000 (VND)
OP320-A V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
OP320-A-S (V9.4). LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
OP325-A V8.0. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS422, giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
OP325-A V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS422, giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
OP325-A-S V8.0. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Delta DVP, Omron, Panasonic ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.300.000 (VND)
2.200.000 (VND)
TG765-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.400.000 (VND)
3.250.000 (VND)
NB3Q-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 3.5 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.400.000 (VND)
3.350.000 (VND)
NB5Q-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 5.6inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.200.000 (VND)
3.400.000 (VND)
NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
10.200.000 (VND)
9.500.000 (VND)
NB10W-TW01B. Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.500.000 (VND)
4.200.000 (VND)
GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
9.700.000 (VND)
8.900.000 (VND)
GS2110-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 10inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
1.450.000 (VND)
1.400.000 (VND)
EA-043A. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.700.000 (VND)
1.650.000 (VND)
SK-043HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
SK-050HE. Màn hình 5 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.200.000 (VND)
SK-070HE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.800.000 (VND)
SK-102HE. Màn hình 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Liên hệ
TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Liên hệ
TK6070IP. Màn hình 7" 65K màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.000.000 (VND)
TK6071IQ. Màn hình 7 inch 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.200.000 (VND)
2.100.000 (VND)
TK6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.600.000 (VND)
2.500.000 (VND)
MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.500.000 (VND)
3.250.000 (VND)
MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.200.000 (VND)
MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Cổng kết nối RS-232, RS-485, RS-422, USB-mini, USB host. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.300.000 (VND)
3.250.000 (VND)
MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.500.000 (VND)
4.450.000 (VND)
MT8071iE. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.300.000 (VND)
2.200.000 (VND)
DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.200.000 (VND)
2.400.000 (VND)
DOP-B07SS411 sẽ được thay thế bằng DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, Flash ROM 128Mb, RAM 64Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.200.000 (VND)
3.100.000 (VND)
DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.300.000 (VND)
4.100.000 (VND)
DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
5.200.000 (VND)
DOP-110CS thay thế cho DOP-B10S411. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
5.800.000 (VND)
5.200.000 (VND)
DOP-B10S411 sẽ được thay thế bằng DOP-110CS. Màn hình cảm ứng 10.4 inch 65K màu, MCU 400MHz, Flash Rom 128Mb, RAM 64Mb. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
2.200.000 (VND)
MT4230T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 (VND)
2.800.000 (VND)
MT4230TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC, cổng giao tiếp RS-232/485/422 và cổng Ethernet sử dụng giao tiếp với PLC Simens S7-1200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
2.200.000 (VND)
MT4434T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
MT4434TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC, có cổng Ethernet sử dụng giao tiếp với PLC Simens S7-1200. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.900.000 (VND)
4.600.000 (VND)
MT4532TE. Màn hình cảm ứng TFT LCD 65,536 màu, 10.1 inch, chip 32-bit 800MHz RISC, cổng giao tiếp RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews