Các nhà sản xuất
PLC OMRON
Hiển thị mỗi trang
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CP1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
300.000 (VND)
CP1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
220.000 (VND)
CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CPM2A-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium, sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G, CJ1H. Mới 100%.
200.000 (VND)
C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn 3.6V Linthium, sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
CS1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
ER17500V. Pin nguồn 3V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
700.000 (VND)
600.000 (VND)
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.100.000 (VND)
CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
1.850.000 (VND)
ZEN-10C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
1.850.000 (VND)
ZEN-10C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, không mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
1.850.000 (VND)
ZEN-10C1AR-A-V2. 6 ngõ vào AC, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 100-240VAC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.900.000 (VND)
1.850.000 (VND)
ZEN-10C3AR-A-V2. 6 ngõ vào AC, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 100-240VAC, không mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
ZEN-20C1DR-D-V2. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
ZEN-20C3DR-D-V2. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, không mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
ZEN-20C1AR-A-V2. 12 ngõ vào AC, 8 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực,nguồn cấp 100-240VAC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
ZEN-20C3AR-A-V2. 12 ngõ vào AC, 8 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 100-240Vac, không mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.800.000 (VND)
CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 85-264VAC. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 100%
2.200.000 (VND)
CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 85-264VAC. Bộ nhớ lập trình 2Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.700.000 (VND)
2.600.000 (VND)
CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.100.000 (VND)
CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, nguồn cấp 85-264VAC, bộ nhớ chương trình 2Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.200.000 (VND)
CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, Bộ nhớ chương trình 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.200.000 (VND)
CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra transistor (0V), 2 ngõ ra phát xung max 100Khz, Bộ nhớ chương trình 8K steps, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor (0V), 2 ngõ ra phát xung max 100Khz, Bộ nhớ chương trình 8K steps, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.500.000 (VND)
CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, Bộ nhớ chương trình 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.200.000 (VND)
3.000.000 (VND)
CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, mở rộng max 150 I/O, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.200.000 (VND)
3.000.000 (VND)
CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, 8K steps., nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.700.000 (VND)
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 8K steps. Nguồn cấp 100-240 VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.800.000 (VND)
CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor (0V), 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, bộ nhớ 8K steps, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
5.100.000 (VND)
4.900.000 (VND)
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, 8K steps. Nguồn cấp 100-240 VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
5.200.000 (VND)
5.000.000 (VND)
CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Transistor, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, bộ nhớ 8K steps, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
6.500.000 (VND)
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
6.500.000 (VND)
CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20Ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
9.800.000 (VND)
CP1H-XA40DR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, 4 Analog input, 2 Analog output, độ phân giải 1/6000 or 1/12000, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20Ksteps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.900.000 (VND)
CP1W-AD042. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/12000. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.500.000 (VND)
3.400.000 (VND)
CP1W-AD041. 4 ngõ vào analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 6000(13bit). Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
3.500.000 (VND)
3.300.000 (VND)
CP1W-DA042. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.600.000 (VND)
CP1W-DA041. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/6000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.800.000 (VND)
CP1W-MAD42. 4 ngõ vào và 2 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
3.500.000 (VND)
CP1W-TS002. 4 kênh vào nhiệt độ loại Thermocouple K, J. Xuất xứ: China. Mới 100%, full box.
2.200.000 (VND)
2.100.000 (VND)
CP1W-20EDT. 12 ngõ vào DC (0v/24vdc), 8 ngõ ra transistor (0V). Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.
3.500.000 (VND)
3.200.000 (VND)
CP1W-40EDR. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
3.500.000 (VND)
3.200.000 (VND)
CP1W-40EDT. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews