Các nhà sản xuất
Cảm Biến Quang, Laser
Hiển thị mỗi trang
90.000 (VND)
EE-SX670. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
EE-SX670A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%. Bảo hành 6 tháng.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX671. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX671A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%. Bảo hành 6 tháng.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX672. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX672A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX673. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 80-85%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX673A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX674. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX674A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%.
140.000 (VND)
EE-SX770. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON, không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m.
140.000 (VND)
EE-SX771A. L-shaped, Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m. Bảo hành 6 tháng.
140.000 (VND)
EE-SX772A. T-shaped, Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xx: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m.
140.000 (VND)
EE-SX870. Ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m. Bảo hành 6 tháng.
140.000 (VND)
EE-SX872. T-shaped, Ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m. Bảo hành 6 tháng.
250.000 (VND)
EE-SPX303. Khoảng cách cảm biến 13mm, ngõ ra NPN, Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-F54. Khe cảm biến 5mm, 2 ngõ ra NPN, Out 1 Light-ON, Out 2 Dark-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-R54. Khe cảm biến 5mm, 2 ngõ ra NPN, Out 1 Light-ON, Out 2 Dark-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
350.000 (VND)
AS-U20D. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 19mm, ngõ ra NPN, Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
350.000 (VND)
E3S-GS3E4. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Bề ngoài rất xấu, hoạt động tốt.
800.000 (VND)
GL30-RT/32/40a/98a. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra PNP, Light/Dark-ON, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
600.000 (VND)
FB-27C. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 27mm, ngõ ra NPN, Light/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
2.400.000 (VND)
1.200.000 (VND)
FC-51C. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 50mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox, thanh lý kho.
160.000 (VND)
EE-SPY402. Khoảng cách cảm biến 2-5mm, dạng ngang, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
EE-SPY411. Khoảng cách cảm biến 2-5mm, hình dạng Horizontal, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
120.000 (VND)
EE-SY672. Khoảng cách cảm biến 1-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
350.000 (VND)
Mã hàng: E3T-SL21.
3.200.000 (VND)
1.500.000 (VND)
E3ZM-CL64H. Thu phát chung 10-200mm. Vỏ SUS316L, chịu được dầu. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
250.000 (VND)
E3V3-D61. Khoảng cách cảm biến 5-80 mm, ngõ ra NPN, L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
400.000 (VND)
PZ-V11. Dạng thu phát chung, khoảng cách phát hiện max 100mm, có chức năng TEACH vật cụ thể làm tăng độ chính xác và hoạt động ổn định. Xuất xứ: Japan. Mới 97%.
300.000 (VND)
EX-44. Loại thu phát chung, khoảng cách cảm biến 70mm, ngõ ra NPN, L-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
120.000 (VND)
PM2-LH10. Khoảng cách cảm biến 2.5-8mm, Ngõ ra NPN, Light-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
450.000 (VND)
SA1B-DN1. Loại thu phát chung, khoảng cách 50mm, phát hiện được vật trong, ngõ ra NPN, L-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
1.800.000 (VND)
1.100.000 (VND)
E3Z-LS61. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, hàng tồn kho.
3.000.000 (VND)
1.500.000 (VND)
E3S-CL1. Phát hiện ổn định vật bất kể màu sắc, chất liệu hoặc kích thước, ngõ ra NPN/PNP, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 95-98%, hàng tồn kho.
550.000 (VND)
WTB4-3P2161. Cảm biến vật và vật nền, BGS/FGS, khoảng cách BGS 15-150mm, ngõ ra PNP, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Germany. Mới 95%.
550.000 (VND)
OJ5148. Cảm biến vật và vật nền, BGS khoảng cách cảm biến 15-400mm, ngõ ra PNP, TEACH cho học vật cần cảm biến và nền. Xuất xứ: Germany. Mới 97%, nguyên zin.
550.000 (VND)
ML7-8-H-140-RT-4369/65/115/136. P/N 218655. Cảm biến vật và nền, khoảng cách 140mm, 2 ngõ ra Push-pull, nguồn cấp 10-30VDC. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
Bộ khuếch đại LZ-A150, cảm biến Laser LZ-155. Khoảng cách 40-60mm, vật nhỏ nhất 0.01mm dia, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, bộ khuếch đại còn hộp, sensor không có hộp.
1.500.000 (VND)
Bộ khuếch đại LV-21A, cảm biến laser LV-H65. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
900.000 (VND)
800.000 (VND)
E3Z-LL86. Cảm biến Laser thu phát chung, cảm biến vật và vật nền, BGS 20-300mm, nhỏ nhất 0.2mm-dia tại 300mm, ngõ ra PNP, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.700.000 (VND)
2.500.000 (VND)
E3ZM-B61-C. Phản xạ gương khoảng cách 500mm. Xx:China, chính hãng. Mới 100%. BH 12T.
400.000 (VND)
360.000 (VND)
E3Z-R61. Phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90-96%.
Liên hệ
E3S-R2E4. Phản xạ gương 2m, ngõ ra NPN, phát hiện chai thủy tinh, nhựa, gương, nguồn cấp 24VDC, Vỏ kim loại. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
350.000 (VND)
300.000 (VND)
E3V3-R61. Phản xạ gương, khoảng cách 2m, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
360.000 (VND)
CX-491. Phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Mới 90-96%, chính hãng.
300.000 (VND)
250.000 (VND)
FE7C-RPD6VP-M. Phản xạ gương. Xuất xứ: Japan. Mới 75-80%. Bảo hành 6 tháng.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews