Các nhà sản xuất
Cảm Biến Quang, Laser
Hiển thị mỗi trang
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SPY401. Horizontal type, khoảng cách cảm biến 2-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SPY402. Vertical type, khoảng cách cảm biến 2-5mm, dạng ngang, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SPY411. Hình dạng Horizontal, khoảng cách cảm biến 2-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SPY412. Hình dạng ngang, khoảng cách cảm biến 2-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
120.000 (VND)
EE-SY671. Horizontal type, khoảng cách cảm biến 1-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
120.000 (VND)
EE-SY671. Horizontal type, khoảng cách cảm biến 1-5mm, ngõ ra NPN, đã đấu dây Light-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
120.000 (VND)
EE-SY672. Vertical type, Khoảng cách cảm biến 1-5mm, ngõ ra NPN, Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
120.000 (VND)
PM2-LF10. Front sensing, khoảng cách cảm biến 2.5-8mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
130.000 (VND)
PM2-LF10. Front sensing, khoảng cách cảm biến 2.5-8mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
120.000 (VND)
PM2-LF10B. Front sensing, khoảng cách cảm biến 2.5-8mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, LED sáng khi ngõ ra ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
120.000 (VND)
PM2-LH10. Top sensing, khoảng cách cảm biến 2.5-8mm, Ngõ ra NPN, Light-ON, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
120.000 (VND)
PM2-LL10. L-type (Top sensing), khoảng cách cảm biến 2.5-8mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi ngõ ra hoạt động. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
3.200.000 (VND)
1.500.000 (VND)
E3ZM-CL64H. Thu phát chung 10-200mm. Vỏ SUS316L, chịu được dầu. Xx:Japan. Mới 90%. BH 6T.
250.000 (VND)
E3V3-D61. Khoảng cách cảm biến 5-80 mm, ngõ ra NPN, L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
400.000 (VND)
PZ-V11. Dạng thu phát chung, khoảng cách phát hiện max 100mm, có chức năng TEACH vật cụ thể làm tăng độ chính xác và hoạt động ổn định. Xuất xứ: Japan. Mới 97%.
300.000 (VND)
EX-44. Loại thu phát chung, khoảng cách cảm biến 70mm, ngõ ra NPN, L-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
450.000 (VND)
SA1B-DN1. Loại thu phát chung, khoảng cách 50mm, phát hiện được vật trong, ngõ ra NPN, L-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
300.000 (VND)
S18SN6DQ. Cảm biến quang thu phát chung, phi 18mm, khoảng cách cảm biến 100m. 2 ngõ ra NPN. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 85-90%, nguyên zin.
550.000 (VND)
E3Z-LS61. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
1.100.000 (VND)
E3Z-LS61. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, hàng tồn kho.
3.000.000 (VND)
1.500.000 (VND)
E3S-CL1. Phát hiện ổn định vật bất kể màu sắc, chất liệu hoặc kích thước, ngõ ra NPN/PNP, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 95-98%, hàng tồn kho.
550.000 (VND)
WTB4-3P2161. Cảm biến vật và vật nền, BGS/FGS, khoảng cách BGS 15-150mm, ngõ ra PNP, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Germany. Mới 95%.
550.000 (VND)
OJ5148. Cảm biến vật và vật nền, BGS khoảng cách cảm biến 15-400mm, ngõ ra PNP, TEACH cho học vật cần cảm biến và nền. Xuất xứ: Germany. Mới 97%, nguyên zin.
550.000 (VND)
ML7-8-H-140-RT-4369/65/115/136. P/N 218655. Cảm biến vật và nền, khoảng cách 140mm, 2 ngõ ra Push-pull, nguồn cấp 10-30VDC. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
Bộ khuếch đại LZ-A150, cảm biến Laser LZ-155. Khoảng cách 40-60mm, vật nhỏ nhất 0.01mm dia, ngõ ra NPN. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, bộ khuếch đại còn hộp, sensor không có hộp.
1.500.000 (VND)
Bộ khuếch đại LV-21A, cảm biến laser LV-H65. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
900.000 (VND)
800.000 (VND)
E3Z-LL86. Cảm biến Laser thu phát chung, cảm biến vật và vật nền, BGS 20-300mm, nhỏ nhất 0.2mm-dia tại 300mm, ngõ ra PNP, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.700.000 (VND)
2.500.000 (VND)
E3ZM-B61-C. Phản xạ gương khoảng cách 500mm. Xx:China, chính hãng. Mới 100%. BH 12T.
400.000 (VND)
360.000 (VND)
E3Z-R61. Phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90-96%.
400.000 (VND)
E3S-R2E4. Phản xạ gương 2m, ngõ ra NPN, phát hiện chai thủy tinh, nhựa, gương, nguồn cấp 24VDC, Vỏ kim loại. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
350.000 (VND)
300.000 (VND)
E3V3-R61. Phản xạ gương, khoảng cách 2m, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
300.000 (VND)
250.000 (VND)
FE7C-RPD6VP-M. Phản xạ gương. Xuất xứ: Japan. Mới 75-80%. Bảo hành 6 tháng.
500.000 (VND)
400.000 (VND)
VL18-54-M/32/40a/82b/118. Loại phản xạ gương, phi M18. Khoảng cách cảm biến 3,5m. 1 countrol output PNP, 1 Pre-fault output PNP. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 90-95%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
OBS4000-18GM60-E5. Loại phản xạ gương, phi M18. Khoảng cách cảm biến 4m. Ngõ ra PNP, Light-On/Dark-On. Nguồn cấp 10-30VDC. Mới 90-95%.
800.000 (VND)
OJ5136. Cảm biến LASER phản xạ gương, khoảng cách cảm biến 8m, ngõ ra PNP, nguồn cấp 10-30VDC. Xuất xứ: Germany, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
400.000 (VND)
E3S-BT61-D, E3S-BT61-L. Dạng 1 thu, 1 phát, khoảng cách 2m. NPN ouput. Dark-ON/Light-ON. Nc:10-30Vdc. Xx:Japan (chính hãng). Mới 85%. BH 6T.
400.000 (VND)
370.000 (VND)
E3Z-T61. Khoảng cách cảm biến 15m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp: 12-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%.
1.800.000 (VND)
850.000 (VND)
E3Z-T62 2M. Khoảng cách cảm biến 30m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, hàng tồn kho.
400.000 (VND)
350.000 (VND)
PZ-51. Khoảng cách phát hiện 7m. Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Mới 80-85%.
300.000 (VND)
CX-M10. Khoảng cách phát hiện vật 10m. Ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp: 12-24VDC. Xx: China, chính hãng. Mới 85%. Bảo hàng 6 tháng.
370.000 (VND)
CX-411. Khoảng cách phát hiện vật 10m. Ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp: 12-24VDC. Xx: chính hãng. Mới 90-95%. Bảo hàng 6 tháng.
700.000 (VND)
EX2-M5. Khoảng cách cảm biến 5m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Tình trạng: gần như mới, không hộp.
600.000 (VND)
GD18/GV18/73/120. P/N: 803793. Dạng 1 thu 1 phát. Khoảng cách thu phát 20m. KT: M18. Ngõ ra: 2 PNP, Light/Dark on. TT: hàng chưa qua sử dụng. BH 12T.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews