Các nhà sản xuất
PLC Mitsubishi Dòng Q
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
CPU: Q00UCPU; Input: QX41 x 3pcs; Output: QY22 x 2pcs, QY41P x 1pcs; Analog output: Q62DAN x 2pcs. Xx:Japan. Mới 90% (nguyên zin). BH 6T.
Liên hệ
CPU: Q00UCPU; Analog input: Q68ADI; DC input: QX41; Power supply: Q63P. Xx:Japan. Mới 90-95% (nguyên zin). BH 6T.
Liên hệ
CPU: Q06HCPU; Ethernet: QJ71E71-100; Data Link: QJ72BR15; Analog input: Q68ADI; Power supply: Q63P. Xx:Japan. Mới 90%(nguyên zin,chưa sửa). BH 6T.
2.800.000 (VND)
Q00UJCPU. Tích hợp sẵn mô đun nguồn. Tốc độ xử lý 120ns, bộ nhớ chương trình 10K steps, kết nối I/O 256 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95% (nguyên zin). Bảo hành 6 tháng.
2.700.000 (VND)
Q00UCPU. Tốc độ xử lý 80ns, bộ nhớ chương trình 10K steps, kết nối I/O 1024 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95% (nguyên zin). Bảo hành 6 tháng.
2.700.000 (VND)
Q01CPU. Tốc độ xử lý 100ns, bộ nhớ chương trình 14K steps, kết nối I/O 1024 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
Q02CPU. Tốc độ xử lý 79ns, bộ nhớ chương trình 28K steps, kết nối I/O 4096 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
Q02UCPU. Tốc độ xử lý 80ns, bộ nhớ chương trình 10K steps, kết nối I/O 1024 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
4.000.000 (VND)
Q02HCPU. Tốc độ xử lý 34ns, bộ nhớ chương trình 28K steps, kết nối I/O 4096 points. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
19.000.000 (VND)
10.500.000 (VND)
Q02HCPU. Dòng CPU cao cấp với tốc độ xử lý cực nhanh 34ns (0.034us). Xuất xứ: Japan. Mới 100%, không hộp.
5.500.000 (VND)
Q03UDECPU. Tốc độ xử lý 20ns, bộ nhớ chương trình 30K steps, cổng truyền thông USB-mini, RS-232/Ethernet. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
7.000.000 (VND)
Q04UDEHCPU. Tốc độ xử lý 9.5ns, bộ nhớ chương trình 40K steps, cổng truyền thông USB-mini, RS-232/Ethernet. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 97%, nguyên zin.
5.500.000 (VND)
Q06HCPU. Dòng CPU cao cấp với tốc độ xử lý cực nhanh 34ns (0.034us), bộ nhớ chương trình 60K steps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
15.000.000 (VND)
Q172DCPU. CPU motion controller điều khiển Servo qua mạng SSCNET III, tối đa 16 trục. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.100.000 (VND)
1.600.000 (VND)
Q61P. Cấp nguồn PLC Mitsubishi dòng Q, nguồn cấp 100-240VAC, công suất nguồn ra 5VDC 6A. Xuất xứ: Japan. Mới, không hộp.
1.100.000 (VND)
Q61P. Cấp nguồn PLC Mitsubishi dòng Q, nguồn cấp 100-240VAC, công suất nguồn ra 5VDC 6A. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
1.000.000 (VND)
Q61P-A1. Cấp nguồn PLC Mitsubishi dòng Q, nguồn cấp 100-120VAC, công suất nguồn ra 5VDC 6A. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
1.100.000 (VND)
Q63P. Cấp nguồn PLC Mitsubishi dòng Q, nguồn cấp 24VDC, công suất ngõ ra 5VDC 6A. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
5.000.000 (VND)
Q61LD. 1 kênh vào loadcell, Loadcell output 0.0 ~ 3.3mV/V, độ phân giải 1/10,000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
QD62. 2 kênh High speed counter, tốc độ tối đa 200 kPPS, nhận tín hiệu từ Encoder 5V/12V/24V. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%. Bảo hành 6 tháng.
4.500.000 (VND)
QD62D. 2 kênh High speed counter, tốc độ tối đa 500 kPPS, nhận tín hiệu EIA rated RS-422-A Differential Line Driver Level. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
Q64AD. 4 kênh ngõ vào Analog -10~10V hoặc 4-20mA. Độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
4.200.000 (VND)
Q64ADH. 4 kênh ngõ vào Analog -10~10V hoặc 4-20mA. Độ phân giải -20480 đến 20479, thời gian chuyển đổi 20us/kênh. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
5.500.000 (VND)
Q68AD-G. 8 kênh ngõ vào Analog -10 ~ +10V, 0-20mA. Độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95% nguyên zin.
3.800.000 (VND)
Q64DA. 4 kênh ngõ ra analog -10 đến +10V, 0-20mA. Độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
Q64DAN. 4 kênh ngõ ra analog -10 đến +10V, 0-20mA. Độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
5.500.000 (VND)
Q68DAIN. 8 kênh ngõ ra analog 0-20mA, độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95% nguyên zin.
5.500.000 (VND)
Q68TD-G-H01. 8 kênh ngõ vào Thermocouple B, R, S, N, K, E, J, T, mở rộng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, nguyên zin. Mới 95%.
10.000.000 (VND)
QD81DL96. Kèm theo thẻ nhớ 1Gb. sử dụng với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
2.500.000 (VND)
QJ61BT11N CC-Link Ver.2. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
3.000.000 (VND)
2.500.000 (VND)
QJ71C24N. Tạo cổng truyền thông RS-232, RS-422/RS485. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
2.700.000 (VND)
2.500.000 (VND)
QJ71C24N-R2. Tạo cổng truyền thông RS-232. Giao thức truyền MC protocol, Bidirectional protocol, non-procedure protocol. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
3.000.000 (VND)
QJ71C24N-R4. Tạo cổng truyền thông RS-485/422. Giao thức truyền MC protocol, Bidirectional protocol, non-procedure protocol. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
5.000.000 (VND)
4.500.000 (VND)
QJ71E71-100. Giao tiếp Ethernet, tốc độ 10/100 Mbps. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95% nguyên zin.
15.000.000 (VND)
9.000.000 (VND)
QJ71E71-100. Giao tiếp Ethernet, tốc độ 10/100 Mbps. Kết nối với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, không hộp.
19.000.000 (VND)
9.000.000 (VND)
QJ71PB92V. PROFIBUS-DP master station. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, không hộp. Bảo hành 12 tháng.
2.500.000 (VND)
QD75M2. Mô đun điều khiển vị trí bằng phương thức mạng truyền thông SSCNET. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
QD75MH2. Mô đun điều khiển vị trí bằng phương thức mạng truyền thông SSCNET III. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
QD75MH4. Mô đun điều khiển vị trí bằng phương thức mạng truyền thông SSCNET III. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
22.000.000 (VND)
12.500.000 (VND)
QD75MH4. Mô đun điều khiển vị trí bằng phương thức mạng truyền thông SSCNET III. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, không hộp.
2.700.000 (VND)
QD75P1. Điều khiển 1 trục, tốc độ phát xung tối đa 200kpulse/s. Xuất xứ: Japan. Mới 95% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
2.700.000 (VND)
QD75P1N. Điều khiển 1 trục, tốc độ phát xung tối đa 200kpulse/s. Xuất xứ: Japan. Mới 95% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
3.400.000 (VND)
QD75P2N. Điều khiển 2 trục, tốc độ phát xung tối đa 200kpulse/s. Xuất xứ: Japan. Mới 95% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
4.500.000 (VND)
QD75P4. Điều khiển 4 trục, tốc độ phát xung tối đa 200kpulse/s. Xuất xứ: Japan. Mới 95% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
900.000 (VND)
QX10. 16 ngõ vào 100-120VAC, terminal, sử dụng với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95% nguyên zin.
900.000 (VND)
QX40. 16 ngõ vào DC sink, terminal, sử dụng với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95% nguyên zin.
900.000 (VND)
QX41. 32 ngõ vào DC sink. Kết nối 40-pin connector, sử dụng với PLC Mitsubishi dòng Q. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95% nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews