Các nhà sản xuất
PLC MITSUBISHI DÒNG FX
Hiển thị mỗi trang
1.000.000 (VND)
FX1N-5DM. Lắp trực tiếp trên mặt của PLC Mitsubishi dòng FX1S, FX1N. Xuất xứ:Japan. Mới 90%.
Liên hệ
FX1N-EEPROM-8L. Sử dụng để mở rộng bộ nhớ chương trình và Upload/Download cho PLC Mitsubishi dòng FX1S, FX1N. Mới 90%.
600.000 (VND)
FX1N-8AV-BD. 8 analog setpoints, sử dụng để cài giá trị cho Timer, Counter, Data Registers. Xuất xứ: Chính hãng. Mới 95%. Bảo hành 6 tháng.
350.000 (VND)
FX2N-485-BD. Kết nối trực tiếp trên mặt PLC Mitsubishi dòng FX2N tạo cổng giao tiếp RS485. Mitsubishi chính hãng, hoạt động rất chuẩn, ổn định. Mới 90%.
1.000.000 (VND)
FX3U-232ADP. Kết nối trực tiếp với PLC Mitsubishi dòng FX3UC, kết nối với FX3U thông qua FX3U-CNV-BD. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 97%, nguyên zin.
1.000.000 (VND)
FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232. Hỗ trợ Commputer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FX2NC-CNV-IF. Adapter trung gian kết nối mô đun FX2N với PLC Mitsubishi FX1NC, FX2NC, FX3UC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
FX1S-10MR. 6 ngõ vào DC Sink, 4 ngõ ra Relay, bộ nhớ 2Ksteps, tốc độ xử lý 0.55-0.7us. Nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.800.000 (VND)
FX1N-40MT. 24 ngõ vào DC Sink, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 xuất xung tần số 100kHz. Nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.800.000 (VND)
FX2NC-16MR-T. 8 ngõ vào DC dạng Sink, 8 ngõ ra Relay, xử lý số thực, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 96%, nguyên zin.
2.600.000 (VND)
FX2NC-32MT. 16 ngõ vào DC sink, 32 ngõ ra transistor sink, bộ nhớ 8K steps, tốc độ xử lý 0.08 µs. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
FX2N-32MT. 16 ngõ vào DC dạng Sink, 16 ngõ ra Transistor Sink, bộ nhớ 8Ksteps, tốc độ 0.08 µs, nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
FX2N-48MR-DS + FX2N-485-BD. 24 ngõ vào DC 0V/24V, 24 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
FX2N-64MR. 32 ngõ vào DC sink, 32 ngõ ra Relay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 96%.
4.500.000 (VND)
4.200.000 (VND)
FX2N-64MR-ES/UL + FX2N-485-BD. 32 ngõ vào DC 0V/24V, 32 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
FX2NC-64MT. 32 ngõ vào DC sink, 32 ngõ ra transistor sink, bộ nhớ 8K steps, tốc độ xử lý 0.08 µs. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
FX2N-64MT. 32 ngõ vào DC Sink, 32 ngõ ra Transistor, nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
4.200.000 (VND)
FX2N-64MT + FX2N-485BD. 32 ngõ vào DC Sink, 32 ngõ ra Transistor, nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
5.000.000 (VND)
FX2N-80MR-D. 40 sink input. 40 Relay output. Nguồn cấp 24VDC. Tốc độ xử lý 0.08μs. Bộ nhớ 8ksteps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
5.000.000 (VND)
FX2N-80MR. 40 Sink Inputs sink. 40 Relay Outputs. Tốc độ xửa lý 0.08μs, bộ nhớ 8K steps. Nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 90%
4.000.000 (VND)
FX2NC-96MT. 48 ngõ vào DC sink, 48 ngõ ra transistor sink, bộ nhớ 8K steps, tốc độ xử lý 0.08 µs. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
7.200.000 (VND)
6.800.000 (VND)
FX2N-128MT + FX2N-485BD. 64 ngõ vào DC Sink. 64 ngõ ra Transistor, tích hợp bo truyền thông RS-485-BD. Nguồn cấp 85-264VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 95%.
7.000.000 (VND)
6.800.000 (VND)
FX2N-128MR. 64 Sink Inputs (0V). 64 Relay Outputs (0V). NC:85-264VAC. Xx: Japan, chính hãng, nguyên zin. Mới 90%
3.200.000 (VND)
FX3UC-32MT/D. 16 ngõ vào DC sink, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
5.200.000 (VND)
FX3U-64MT/ES-A. 32 ngõ vào DC, 32 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
2 cổng vào Analog, 1 cổng ra Analog: 0-10V, 0-5V, 4-20mA. Độ phân giải 8bit. Sử dụng với FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
2.000.000 (VND)
FX2N-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 to +10Vdc, 4-20mA, -20mA to +20mA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
FX2N-8AD. 8 kênh vào Analog hoặc Nhiệt độ, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4-20mA, -20mA ~ +20mA, loại sensor nhiệt K, J, T, Resolution 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
FX3U-4AD-ADP. 4 kênh ngõ vào 0-10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000 or 1/1600. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%.
2.200.000 (VND)
FX2N-2LC. Điều khiển 2 kênh nhiệt độ, loại can nhiệt TC hoặc RTD. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
2.200.000 (VND)
2.000.000 (VND)
FX2N-4AD-PT. 4 ngõ vào nhiệt dạng PT100 loại 3 dây, độ phân giải 12-bit. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
FX2N-4DA. 4 kênh ngõ ra Analog. Dãy analog -10 ~ +10 Vdc, 0 ~ +20mA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
900.000 (VND)
FX2N-1PG-E. 1 kênh phát xung, tần số phát xung max 100kHz. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
4.500.000 (VND)
FX2N-20GM. Mô đun điều khiển vị trí nội suy 2 trục, sử dụng với PLC Mitsubishi dòng FX2N, FX2NC, FX3U, FX3UC. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
FX2N-16LNK-M-TM. Made in Japan. Mới 95% (nguyên zin). BH 6T.
1.500.000 (VND)
FX2N-32CCL. Mô đun giao tiếp PLC FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3U, FX3UC với mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
FX2N-16EX. 16 Ngõ vào DC (0V). Sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Mitsubishi dòng FX1N, FX2N, FX3G, FX3U. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
900.000 (VND)
FX2N-16EX-ES/UL. 16 Ngõ vào DC sink/source. Sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Mitsubishi dòng FX1N, FX2N, FX3G, FX3U. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FX0N-8EYR. 8 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ ra cho PLC Mitsubishi FX0N, FX1N, FX2N. Xx: Japan. Mới 85% (nguyên zin). Bảo hành 6 tháng.
1.700.000 (VND)
16 ngõ vào DC (0V), 16 ngõ ra Relay, khuếch đại nguồn nuôi cho mô đun I/O phía sau. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
FX2N-32ER-ES/UL. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, khuếch đại nguồn nuôi cho mô đun I/O phía sau. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
24 ngõ vào DC (0V), 24 ngõ ra Relay, khuếch đại nguồn nuôi cho mô đun I/O phía sau. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
1.800.000 (VND)
FX2N-48ET. 24 ngõ vào DC (0V), 24 ngõ ra Transistor (0V). Mở rộng ngõ vào, ngõ ra cho PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3G, FX3U. Xx: Japan, chính hãng. Mới 96%. Bảo hành 6 tháng.
1.100.000 (VND)
FX2NC-32EYT. 32 ngõ ra Transistor sink, kết nối trực tiếp với FX1NC, FX2NC, FX3UC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
FX-1PG. Phát xung 1 trục, tần số max 100kHz, Sử dụng với PLC Mitsubishi dòng FX1, FX2, FX2C. Điều khiển 1 trục, phát xung đk servo, Step. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
FX-10GM. Mô đun điều khiển vị trí 1 trục, tần số max 200kHz, sử dụng với PLC Mitsubishi dòng FX1, FX2, FX2C. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews