Các nhà sản xuất
CÁP LẬP TRÌNH SIEMENS
Hiển thị mỗi trang
300.000 (VND)
LOGO!PC. Lập trình PLC LOGO giao tiếp với PC qua cổng COM. Mới 100%.
400.000 (VND)
LOGO!USB. Lập trình PLC Siemens dòng LOGO, giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, Vista, Win 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
300.000 (VND)
USB-PPI. Thiết kết cách ly quang (Isolated), lập trình PLC Siemens S7-200, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, Win7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
300.000 (VND)
Thiết kết cách ly quang (Isolated). Lập trình PLC Siemens S7-200, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 (VND)
400.000 (VND)
USB-PPI. Thiết kết cách ly quang (Isolated), lập trình PLC Siemens S7-200, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, Win7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
1.100.000 (VND)
901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang (Isolated), thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
1.100.000 (VND)
6ES7 901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang (Isolated), thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.100.000 (VND)
6ES7 901-3DB30-0XA0, 100% tương thích bản gốc, cáp lập trình PLC Siemens S7-200, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, Win7 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
USB-MPI+. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7 (32bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
950.000 (VND)
972-0CB20-0XA0 (isolation). Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.800.000 (VND)
972-0CB20-0XA0 (special). Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ thu thập dữ liệu Online liên tục. Xx:China. Mới 100%. Bảo hành 12 tháng.
950.000 (VND)
6ES7 972-0CB20-0XA0. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
6ES7 972-0CB20-0XA0. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
6ES7 972-0CB20-0XA0. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows XP, VISTA, Windows 7, 10 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.200.000 (VND)
6GK 1571-0BA00-0AA0. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 (không tạo COM ảo). Hỗ trợ Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7 (32bit, 64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.400.000 (VND)
972-0CA23-0XA0. Lập trình và kết nối PLC S7-300/400 với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
PC-TTY. Lập trình PLC Siemens S5, Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
USB-TP485. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Siemens Smart-700, TP177. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews