Các nhà sản xuất
PLC MITSUBISHI
Hiển thị mỗi trang
150.000 (VND)
CR2450HR. Pin nguồn 3V sử dụng cho PLC vàn HMI Mitsubishi FX3U, FX3UC, GOT1000. Xuất xứ: Japan. mới 100%.
200.000 (VND)
ER10/28 (FX2NC-32BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT. Mới 100%.
240.000 (VND)
200.000 (VND)
ER6C. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
400.000 (VND)
FX3G-232-BD. Kết nối bên hong FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
FX3G-232-BD. Kết nối bên hong FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
350.000 (VND)
FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
350.000 (VND)
FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
350.000 (VND)
FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: China. Mới 100%.
650.000 (VND)
FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
400.000 (VND)
FX3U-CNV-BD. Bo trung gian mở rộng mô đun "-ADP" cho PLC Mitsubishi dòng FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
800.000 (VND)
FX3S-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3S, FX3SA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
800.000 (VND)
FX3G-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3G, FX3GA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
1.700.000 (VND)
FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232. Hỗ trợ Computer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
2.000.000 (VND)
FX3U-485ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-485. Hỗ trợ N:N network, Parallel link, Computer link, Non-protocol, Inverter communication, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
270.000 (VND)
FX0N-5EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 5cm. Mới 100%.
300.000 (VND)
FX0N-30EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 30cm. Mới 100%.
1.950.000 (VND)
1.850.000 (VND)
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.000.000 (VND)
1.900.000 (VND)
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độc lập, tốc độ 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.300.000 (VND)
2.100.000 (VND)
FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC Sink/Source, 6 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.300.000 (VND)
2.150.000 (VND)
FX3SA-14MT-CM. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.700.000 (VND)
2.550.000 (VND)
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC Sink/Source, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
2.700.000 (VND)
2.600.000 (VND)
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, tốc độ xử lý 0.21μs, bộ nhớ 4000 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.300.000 (VND)
3.150.000 (VND)
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Relay, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.300.000 (VND)
3.200.000 (VND)
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC Sink/Source, 14 ngõ ra Transistor Sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz độ lập, bộ nhớ 4000 steps, tốc độ 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
3.600.000 (VND)
3.300.000 (VND)
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
3.600.000 (VND)
3.400.000 (VND)
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
4.200.000 (VND)
3.850.000 (VND)
FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.200.000 (VND)
3.900.000 (VND)
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
5.000.000 (VND)
4.400.000 (VND)
FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
5.000.000 (VND)
4.500.000 (VND)
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz, bộ nhớ 32Ksteps, tốc độ 0.21μs, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
4.950.000 (VND)
4.500.000 (VND)
FX3U-16MT/ES-A. 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor Y0 Y1 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.400.000 (VND)
FX3U-32MR/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 (VND)
5.500.000 (VND)
FX3U-32MT/ES-A. 16 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
7.400.000 (VND)
6.300.000 (VND)
FX3U-48MR/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
7.500.000 (VND)
6.400.000 (VND)
FX3U-48MT/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
8.900.000 (VND)
7.100.000 (VND)
FX3U-64MR/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
8.900.000 (VND)
7.200.000 (VND)
FX3U-64MT/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
10.500.000 (VND)
8.100.000 (VND)
FX3U-80MR/ES-A. 40 ngõ vào DC sink/source, 40 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
1.400.000 (VND)
11.200.000 (VND)
FX3U-128MR/ES-A. 64 ngõ vào DC sink/source, 64 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
3.200.000 (VND)
3.000.000 (VND)
FX3U-3A-ADP. 2 kênh Analog input, 1 kênh Analog output, dãy Analog 0-10V or 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
3.200.000 (VND)
3.100.000 (VND)
FX3U-4AD-ADP. 4 kênh ngõ vào 0-10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000 or 1/1600. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.500.000 (VND)
3.500.000 (VND)
FX3U-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4~20mA, -20mA ~ +20mA, độ phân giải 16 bit. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews