Các nhà sản xuất
PLC Keyence
Hiển thị mỗi trang
300.000 (VND)
PC-KV. Lập trình PLC Keyence dòng KV, KZ. Giao tiếp với PC qua cổng COM. Mới 100%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ WinXP, 7,8,10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.000.000 (VND)
Mã hàng: KZ-16R. 10 Inputs. 6 Relay Outputs. Nguồn cấp 24VDC. LCD hiển thị và lập trình. Made in Japan. Tình trạng mới 90%. BH 1T.
1.600.000 (VND)
Mã hàng: KZ-24R. Số ngõ vào: 16. Số ngõ ra: 8 relay output. Made in Japan. Mới 85%. BH 3T.
1.100.000 (VND)
KV-10DR. 6 ngõ vào DC sin/source, điện áp hoạt động 5V/24VDC, 4 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 24VDC. Tích hợp LCD hiển thị thông số và lập trình. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
KV-16DR. 10 ngõ vào DC sink/source, điện áp 5V/24V. 6 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 24VDC. Tích hợp LCD hiển thị thông số và lập trình. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
KV-16DT. 10 ngõ vào DC sink/source. 6 ngõ ra transistor sink. Nguồn cấp 24VDC. Tích hợp LCD hiển thị thông số. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
KV-24DR. 16 ngõ vào DC sink/source, điện áp 5V/24VDC. 8 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 24VDC. Tích hợp LCD hiển thị thông số. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
KV-40AR. 24 ngõ vào DC sink/source, điện áp 5V/24VDC. 16 ngõ ra Relay. Nguồn cấp 100-240VAC. Tích hợp LCD hiển thị thông số. Xuất xứ: China, chính hãng. Hàng rất đẹp, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
KV-40AT. 24 ngõ vào DC sink/source, điện áp hoạt động 5V hoặc 24V. 16 ngõ ra transistor sink. Nguồn cấp 100-240VAC. Tích hợp LCD hiển thị thông số. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
KV-40ATP. 24 ngõ vào DC sink/source, điện áp 5V/24VDC, 16 ngõ ra transistor source. Nguồn cấp 100-240VAC. Tích hợp LCD hiển thị thông số. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
700.000 (VND)
KV-E8T. 8 ngõ ra transistor sink. Mở rộng ngõ ra PLC Keyence KV-40AT, KV-40AR, KV-40DT... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
KV-E8R. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra PLC Keyence KV-40AT, KV-40AR, KV-40DT... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Liên hệ
CPU: KV-700; 1 module Analog input KV-AD40; 1 module KL-N20V; 1 Power supply KV-U7. Xx:Japan. Mới 90-95%. BH 6T.
2.400.000 (VND)
2.000.000 (VND)
KV-700. Tích hợp 2 high-speed counter, 2 ngõ phát xung 100kHz. Tốc độ: 0.1us. Bộ nhớ: 16 Ksteps. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.600.000 (VND)
KV-1000. Tích hợp 4 high-speed counter, 4 ngõ phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.025us, bộ nhớ 160 Ksteps. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
3.500.000 (VND)
KV-3000. Tích hợp 4 high-speed counter, 4 ngõ phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.01μs, bộ nhớ 160 Ksteps. Xuất xứ: Japan. Used, Mới 95%, nguyên zin.
6.000.000 (VND)
KV-5500. Tích hợp 4 high-speed counter, 4 ngõ phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 10ns, bộ nhớ 260 Ksteps. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
2.000.000 (VND)
KV-AD40. 4 kênh vào analog -10~+10V, 0-10V, 1-5V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA. Mở rộng ngõ analog cho dòng KV. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
KV-TP40. 4 kênh vào Thermocouple, RTD, Áp, Dòng. Mở rộng ngõ analog cho dòng KV. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
2.000.000 (VND)
KV-D40. 4 kênh ngõ ra Analog -10~+10V, 0-10V, 1-5V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
KV-L20V. Cổng 1 RS-232C, Cổng 2 RS-232/RS-485/RS-422A, sử dụng với KV-7000, KV-5000, KV-3000, KV-1000, KV-700. Assembled in China. Mới 90%.
2.400.000 (VND)
KV-L21V. Cổng 1 RS-232C, Cổng 2 RS-232/RS-485/RS-422A, sử dụng với KV-7000, KV-5000, KV-3000, KV-1000, KV-700. Xuất xứ: China. Mới 90%.
3.000.000 (VND)
KV-FL20. UDP/IP link protocol, tốc độ 10Mbps 100Mbps, khoảng cách truyền 100m. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
3.700.000 (VND)
KV-LE21V. Mô đun Ethernet, sử dụng với PLC KV-7000, KV-5000, KV-3000, KV-1000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
KV-CL20. CC-Link master kết nối tối đa 64 station. Hoặc Local station kết nối tối đa 4 station. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
3.000.000 (VND)
KV-LH20V. Mô đun truyền thông điều khiển vị trí IAI Robo Cylinder theo chuẩn RS-485 Modbus/RTU. Xuất xứ: Japan. Mới 90-97%.
3.500.000 (VND)
KV-ML16V. Mô đun điều khiển SERVO truyền thông mạng MECHATROLINK-II, tối đa 16 trục. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-B16XA. 16 ngõ vào DC sink/source, input mode 24V/5V. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-B16XC. 16 ngõ vào DC sink/source, điện áp hoạt động 5V hoặc 24VDC, đấu dây Terminal, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-C32XC. 32 ngõ vào DC sink/source, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
1.400.000 (VND)
1.200.000 (VND)
KV-C64XC. 64 ngõ vào DC sink/source, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: China. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-B16TA. 16 ngõ ra Transistor sink. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-B16TD. 16 ngõ ra MOS FET sink. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
KV-B16TCP. 16 ngõ ra Transistor source, đấu dây Terminal. Assembled in China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
700.000 (VND)
KV-C32TC. 32 ngõ ra Transistor sink, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.300.000 (VND)
KV-C64TC. 64 ngõ ra Transistor sink, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
KV-C16XTD. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra MOS FET sink, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.300.000 (VND)
KV-C32XTD. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra MOS FET sink, sử dụng với PLC Keyence KV-7000/5000/3000/1000/700. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews