Các nhà sản xuất
PLC Omron
Hiển thị mỗi trang
300.000 (VND)
CP1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CP1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
220.000 (VND)
CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
CPM2A-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium, sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G, CJ1H. Mới 100%.
200.000 (VND)
C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn 3.6V Linthium, sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
CS1W-BAT01. Pin nguồn 3V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 (VND)
220.000 (VND)
ER17500V. Pin nguồn 3V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
200.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
120.000 (VND)
USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Xuất xứ: China. Mới 100%
270.000 (VND)
250.000 (VND)
XW2Z-200S-V. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 (VND)
USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
CQM1-CIF02, lập trình cho các dòng PLC CPM1, CPM1A/2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và dòng SRM1. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 (VND)
500.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
550.000 (VND)
USB-CIF02. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
900.000 (VND)
750.000 (VND)
USB-CIF02+. Thiết kế cách ly, lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
520.000 (VND)
CS1W-CN226. Kết nối với cổng Peripheral PLC, lập trình cho các dòng PLC CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Mới 100%.
700.000 (VND)
650.000 (VND)
USB-CN226. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB. Lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
750.000 (VND)
700.000 (VND)
USB-CN226. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB. Lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Mới 100%. Xuất xứ: China.
850.000 (VND)
800.000 (VND)
USB-CN226+. 1 đầu Peripheral, 1 đầu USB, lập trình PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
450.000 (VND)
SRT2-ID16. 16 ngõ vào transistor NPN (+ common), có switch cài đặt, led báo truyền thông, led nguồn, led báo lỗi. Xx:Japan, chính hãng. Bảo hành 6 tháng.
300.000 (VND)
450.000 (VND)
SRT2-OD16. 16 ngõ ra transistor (NPN), có switch cài đặt, led báo truyền thông, led nguồn, led báo lỗi. Xx: Japan. BH 6T.
450.000 (VND)
SRT2-OD16T. 16 ngõ ra Transistor sink. Terminal truyền thông mạng CompoBus/S. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85%.
1.700.000 (VND)
DRT2-AD04. Mô đun Analog truyền thông DeviceNet. 4 ngõ vào Analog, độ phân giải 1/6000. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
2.000.000 (VND)
DRT2-AD04H. Mô đun Analog truyền thông DeviceNet. 4 ngõ vào Analog, độ phân giải 1/30,000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
1.700.000 (VND)
DRT2-DA02. Mô đun Analog truyền thông DeviceNet. 2 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/6,000. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
450.000 (VND)
DRT2-OD16TA. 16 ngõ ra transistor sink. Terminal truyền thông mạng DeviceNet. Xuất xứ: China. Mới 85-90%, nguyên zin.
450.000 (VND)
DRT2-OD16TA-1. 16 ngõ ra transistor source. Terminal truyền thông mạng DeviceNet. Xuất xứ: China. Mới 85-90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
DRT1-COM. Giao tiếp với DeviceNet Master Unit như DeviceNet Slave Unit để điều khiển I/O Units. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
GT1-AD04. 4 ngõ vào Analog, độ phân giải 1/6000, giao tiếp với mạng DeviceNet qua mô đun DRT1-COM. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
GT1-DA04. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/6000, giao tiếp với mạng DeviceNet qua mô đun DRT1-COM. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
1.500.000 (VND)
GT1-TS04P. 4 ngõ vào nhiệt độ Pt100, JPt100. Giao tiếp với mạng DeviceNet qua mô đun DRT1-COM. Xuất xứ: Japan. Mới 80-85%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
1.500.000 (VND)
GT1-TS04T. 4 ngõ vào nhiệt độ Thermocouple K J T R S L B. Giao tiếp với mạng DeviceNet qua mô đun DRT1-COM. Xuất xứ: Japan. Mới 80-85%, nguyên zin.
800.000 (VND)
DRT1-ID32ML. 32 ngõ vào DC sink. Đấu dây dạng Bus. Kết nối với mạng DeviceNet thông qua DRT1-COM. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
5.200.000 (VND)
2.500.000 (VND)
GRT1-AD2. 2 ngõ vào Analog, dãy analog 0-10V, +-10V, 0-5V, 1-5V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/6000. Sử dụng trong mạng DeviceNet, CompoNet, Mechatrolink-II, EtherCAT, Profinet IO, Profibus-DPV1. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho.
700.000 (VND)
500.000 (VND)
GRT1-PD2. Power feed cung cấp nguồn cho mô đun SmartSlice. Sử dụng trong mạng DeviceNet, CompoNet, Mechatrolink-II, EtherCAT, Profinet IO, Profibus-DPV1. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho.
1.150.000 (VND)
700.000 (VND)
GRT1-ID4-1. 4 ngõ vào PNP. Sử dụng trong mạng DeviceNet, CompoNet, Mechatrolink-II, EtherCAT, Profinet IO, Profibus-DPV1. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho.
1.150.000 (VND)
700.000 (VND)
GRT1-OD4-1. 4 ngõ ra PNP. Sử dụng trong mạng DeviceNet, CompoNet, Mechatrolink-II, EtherCAT, Profinet IO, Profibus-DPV1. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho.
1.500.000 (VND)
800.000 (VND)
GRT1-ROS2. 2 ngõ ra Relay. Sử dụng trong mạng DeviceNet, CompoNet, Mechatrolink-II, EtherCAT, Profinet IO, Profibus-DPV1. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho.
1.200.000 (VND)
G71-OD16. I/O Remote Interface giao tiếp với mô đun I/O Remote Master C200H-RM201, khoảng cách truyền thông max 200m. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
800.000 (VND)
B7A-T6C1. 16 ngõ và PNP, được điều khiển bởi mô đun Master Link CQM1-B7A, C200H-B7A. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho, hộp xấu.
800.000 (VND)
B7A-R6F31. 16 ngõ ra PNP open collector, được điều khiển bởi mô đun Master Link CQM1-B7A, C200H-B7A. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho, hộp xấu.
800.000 (VND)
B7AS-R6B31. 16 ngõ ra NPN open collector, được điều khiển bởi mô đun Master Link CQM1-B7A, C200H-B7A. Xuất xứ: Japan. Hàng mới, tồn kho, hộp xấu.
200.000 (VND)
XW2B-40J6-2B. Sử dụng với bộ điều khiển vị trí CS1W-NC, CJ1W-NC, C200HW-NC, C200H-NC.
100.000 (VND)
Model: XW2C-20G5-IN16
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews