Các nhà sản xuất
Relay, Solid State Relay, Safety Relay, Opto-coupler
Hiển thị mỗi trang
65.000 (VND)
G3TA-ODX02S. Tải max 2A 5-48VDC. Nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
30.000 (VND)
G2R-2-SN DC24. Cuộn coil 24VDC, có LED, ngõ ra 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở 5A 250VAC/30VDC, tần số hoạt động 1.800 lần/giờ. Xuất xứ: Japan/Malaysia. Mới 85-90%.
25.000 (VND)
MY2N 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, vỏ hơi ngã vàng, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
25.000 (VND)
MY2N-D2 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, có Diode, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, vỏ hơi ngã vàng, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
36.000 (VND)
MY2N-D2 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, có Diode, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, vỏ đẹp, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
30.000 (VND)
MY4N 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, vỏ hơi ngã vàng, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
40.000 (VND)
MY4N 24VDC. Cuộn coil 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, vỏ đẹp, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
30.000 (VND)
Nguồn cấp 24VDC, có Diode, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, vỏ hơi ngã vàng, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
40.000 (VND)
MY4N-D2 24VDC. Cuộn coil 24VDC, có Diode, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, vỏ đẹp, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
40.000 (VND)
MY4N-D2 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, có Diode, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, vỏ đẹp, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
40.000 (VND)
LY2N-D2 24VDC. Nguồn cấp 24VDC, có Diode, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 10A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, vỏ đẹp, tiếp điểm đẹp, nguyên zin, chính hãng.
40.000 (VND)
EMG 22-REL-KSR-24-21. Nguồn kích 24V AC/DC, 1 cặp tiếp điểm, tải thuần trở 8A. Mới 80%.
60.000 (VND)
MK2P 24VDC. Cuộn Coil 24VDC, 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 10A 250VAC/30VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, tiếp điểm đẹp, nguyên zin.
70.000 (VND)
60.000 (VND)
MK2P 200-220VAC. Cuộn Coil 200-220VAC, 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm, tải thuần trở max 10A 250VAC/30VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%, tiếp điểm đẹp, nguyên zin.
200.000 (VND)
G4Q-212S AC220. Ứng dụng để điều khiển 2 Pump luôn phiên. Xuất xứ: China, chính hãng. Tình trạng: vỏ xấu, tiếp điểm đẹp.
320.000 (VND)
280.000 (VND)
G4Q-212S AC220. Ứng dụng để điều khiển 2 Pump luôn phiên. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 80%-90%, tiếp điểm đẹp như mới.
130.000 (VND)
MM2XP 24VDC. Ưu điểm khi sử dụng tải DC, cuộn coil 24VDC, 2 cặp tiếp điểm. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
70.000 (VND)
G6D-F4B 24VDC. gồm 4 Relay G6B nằm trên 1 đế, làm Relay đệm trung gian cho PLC. Xuất xứ: Japan. Mới 80-90%.
70.000 (VND)
G6B-4BND 24VDC. gồm 4 Relay G6B nằm trên 1 đế, làm Relay đệm trung gian cho PLC. Xuất xứ: Japan. Mới 80-90%.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
G6B-4CB 24VDC. Gồm 4 Relay G6B nằm trên 1 đế, kích 0V, mỗi Relay 1 NO, 1 NC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%.
250.000 (VND)
G70D-SOC16. 16 Relay trên 1 đế, tiếp điểm 3A, kích NPN (0V). Sử dụng để làm Relay trung gian đệm cho PLC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 80%, nguyên zin.
250.000 (VND)
G70D-SOC16-1. 16 Relay trên 1 đế, tiếp điểm 3A, kích PNP (24V). Sử dụng để làm Relay trung gian đệm cho PLC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
400.000 (VND)
G7TC-OC16 (Relay G7TC-1112S). Gồm 16 Relay trên 1 đế, tiếp điểm 10A, kích NPN (0V). Sử dụng để làm Relay trung gian đệm cho PLC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 80-90%
70.000 (VND)
DEK-REL-24/I/1. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 3A 250VAC. Mới 90%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
Relay REL-MR-24DC/21 (2961105), Socket PLC-BSC-24DC/21. Kích thước rất mỏng giúp hạn chế được không gian tủ, nguồn kích 24VDC, tải max 6A 250VAC (thuần trở). Mới 95%, nguyên zin.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
DEK-OV-5DC/24DC/3. Opto cách ly và chuyển đổi tín hiệu, ngõ vào 5VDC, ngõ ra 3-30VDC, dòng tải 3A, tần số chuyển đổi 300Hz. Mới 95%.
100.000 (VND)
90.000 (VND)
SSR OPT-24DC/230VAC/1 (2967950), Socket PLC-BSC-24DC-1-ACT. Nguồn kích 24VDC, Solid-state relay tải 24-253VAC 750mA, tần số hoạt động 10Hz. Mới 98%.
100.000 (VND)
52550. Opto cách ly và chuyển đổi tín hiệu, ngõ vào 10-53VDC, ngõ ra Triac 24-250VAC, dòng tải 0.5A, tần số hoạt động 20Hz. Xuất xứ: Germany. Mới 95%.
70.000 (VND)
G3R-OD201SN. Tải max 1.5A 40-200VDC, nguồn kích 4-32VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3RD-X02SN. Tải max 2A 50VDC, nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3RD-102SN. Tải max 1.5A 5-110VDC, nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3R-102SN. Tải max 2A 75-132VAC, nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3R-202SN. Tải max 2A 75-264VAC, nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3R-OA202SZN. Tải max 2A 100-240VAC, nguồn kích 5-24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan, Omron chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
70.000 (VND)
G3RZ-201SLN. Tải max 1A, điện áp 3-264VAC hoặc 3-125VDC, nguồn kích 24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan, Omron chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
60.000 (VND)
G3HD-X03S. Tải 0.1-3A, 3-52.8VDC, 1-NO. nguồn kích 3-28VDC, thiết kế cách ly Photocoupler. Xuất xứ: Japan. Mới 80%.
80.000 (VND)
G3F-X03SN. Tải max 3A 4-48VDC, 1-NO. Nguồn kích 5-24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
80.000 (VND)
G3F-203SN. Tải max 3A 100-240VAC, 1-NO. Nguồn kích 5-24VDC, LED hiển thị trạng thái. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
80.000 (VND)
SS101C-3Z-D3. Công suất ngõ ra 1 cực Ith 10A 240VAC, nguồn kích 5-24VDC, chưa có nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan. Mới 80%.
130.000 (VND)
SS101-3Z-D3. Công suất ngõ ra 1 cực 10A 240VAC, nguồn kích 5-24VDC, tích hợp sẵn nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
130.000 (VND)
G3PA-210B-VD DC5-24. 1 cực, công suất tải max 10A 24-240VAC, nguồn kích 5-24Vdc, tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
425S/15A/240V/000/LGC/96/00. Công suất tải 1-Pha 15A 240VAC, tín hiệu điều khiển ON/OFF 20mA/10V/24V. Có tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: France. Mới 90%, nguyên zin.
200.000 (VND)
SS201-3Z-D3. Công suất ngõ ra 1 cực 20A 240VAC, nguồn kích 5-24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
200.000 (VND)
G3PA-220B-VD DC5-24. 1 cực, công suất tải max 20A 24-240VAC, nguồn kích 5-24Vdc, tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
220.000 (VND)
G3PB-225B-VD DC12-24. 1 cực, công suất tải 25A 100-240VAC 6KW, nguồn kích 12-24VDC. Có tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
350.000 (VND)
G3PA-240B-VD DC5-24. 1 cực, công suất tải max 40A 24-240VAC, nguồn kích 5-24Vdc, tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
950.000 (VND)
G3PA-260B-VD DC5-24. 1 cực, công suất tải max 60A 24-240VAC, nguồn kích 5-24Vdc, tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
1.100.000 (VND)
G3NH-2075B. Nguồn kích 5-24VDC. Tải 1 cực 75A 240VAC, đã tích hợp nhôm tản nhiệt. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews