Các nhà sản xuất
Bộ định thời gian - Timer
Hiển thị mỗi trang
500.000 (VND)
TB15601K AC100-240V, Timer thời gian thực 24 giờ dạng cơ. Ngõ ra Relay SPST-NO. Nguồn cấp 100-220VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%.
800.000 (VND)
750.000 (VND)
H5CX-ASD-N. Timer hiển thị 4 số. Ngõ ra Transistor. Dãy thời gian 9.999s đến 9999h, nhiều chế độ hoạt động. Nguồn cấp 12-24VDC/24VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
750.000 (VND)
H5CX-A. Timer hiển thị 4 số, dãy thời gian 9.999s đến 9999h, nhiều chế độ hoạt động, nguồn cấp 100-240VAC, Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
800.000 (VND)
750.000 (VND)
H5CX-A-N. Timer hiển thị 4 số. Ngõ ra Relay. Dãy thời gian 9.999s đến 9999h, nhiều chế độ hoạt động. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
310.000 (VND)
Mã hàng: H5CN-AN. Nguồn cấp:100~240VAC. 1 cặp tiếp điểm ngõ ra 3A 250VAC. Made in Japan.
500.000 (VND)
H5AN-4D. Kích thước 72x72x130. Xx:Japan. Mới 85-90%. BH 6T.
250.000 (VND)
MHS 220VAC. Hiển thị led. Dãy thời gian 1s-999s. Nc: 220VAC. Mới 80%. BH 6T.
110.000 (VND)
H3Y-2 24VDC. Dãy thời gian cài theo từng mã hàng. Nguồn cấp 24VDC. 8 chân, 2 cặp tiếp điểm. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 85%-90%, nguyên zin.
110.000 (VND)
H3Y-2 24VDC 5S. Dãy thời gian cài max 5s, nguồn cấp 24VDC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm. Xuất xứ: Japan/China, Chính hãng. Mới 85%-90%, nguyên zin.
110.000 (VND)
H3Y-4 24VDC 5S. Dãy thời gian cài max 5s. Nguồn cấp 24VDC. 14 chân, 4 cặp tiếp điểm. Xuất xứ:Japan/China, Chính hãng. Mới 85%-90%, nguyên zin.
140.000 (VND)
H3YN-2 24VDC. Dãy thời gian cài theo switch 1s, 10s, 1min, 10min. Có 4 chế độ hoạt động. Nguồn cấp 24VDC. 8 chân, 2 cặp tiếp điểm. Xuất xứ:Japan/China, Chính hãng. Mới 85%-90%, nguyên zin.
110.000 (VND)
H3Y-2 220VAC. Dãy thời gian cài theo từng mã hàng. Nc:24VDC. Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm (2PDT, 5A 250VAC). Xx:Japan, China (chính hãng). Mới 85%-90%. Bảo hành 6 tháng.
140.000 (VND)
H3YN-2 AC200-230V. Dãy thời gian cài theo switch 1s, 10s, 1min, 10min. Có 4 chế độ hoạt động. Nguồn cấp 220VAC. 8 chân, 2 cặp tiếp điểm. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
1SVR550107R4100. Timer ON-delay, dãy thời gian 0.3s~30s, nguồn cấp 24VAC/DC hoặc 220VAC, ngõ ra Relay. Xuất xứ: Bulgaria. Mới 90%.
200.000 (VND)
H3DS-AL AC24-230/DC24-48. Timer ON delay, Dãy thời gian 0.1s~120h, nguồn cấp 24-230VAC/24-48VDC, ngõ ra SPDT Relay. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 97%, đẹp như mới.
250.000 (VND)
H3DS-SL AC24-230/DC24-48. Timer đa năng, dãy thời gian 0.1s~120h, nguồn cấp 24-220VAC/24-48VDC, chế độ hoạt động A, B2, E, J, ngõ ra SPDT Relay. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 97%, đẹp như mới.
250.000 (VND)
H3DK-S1 AC/DC24-240. Dãy thời gian 0.1s~1200h, nguồn cấp 24-220V AC/DC, chế độ hoạt động A, B2, E, J, ngõ ra SPDT Relay. Xuất xứ: China. Mới 90%.
300.000 (VND)
250.000 (VND)
H3DK-M2 AC/DC24-240. Dãy thời gian 0.1s~1200h, nguồn cấp 24-220V AC/DC, chế độ hoạt động A, B, B2, C, D, E, G, J, ngõ ra DPDT Relay. Xuất xứ: China. Mới 90%.
230.000 (VND)
H3CR-A8 24-48VAC/12-48VDC. Dãy thời gian cài đặt 0.05s-300h, ngõ ra 2 cặp tiếp 5A 250VAC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 85-95%, nguyên zin.
220.000 (VND)
H3BA-8 220VAC. Dãy thời gian: 0.05s-100hrs, 8 chân tròn, nguồn cấp 220VAC. Xuất xứ: Japan. Mới 85-90%, nguyên zin.
220.000 (VND)
H3BA-8H 220VAC. Dãy thời gian cài đặt 0.5s-100h, 1 cặp tiếp định thời, 1 cặp tiếp điểm tức thời. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-95%, nguyên zin.
230.000 (VND)
H3CR-A8 AC100-240/DC100-125. Dãy thời gian cài đặt 0.05s-300h, ngõ ra 2 cặp tiếp 5A 250VAC, nhiều chế độ hoạt động. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 85-95%, nguyên zin.
230.000 (VND)
H3CR-A8E 100-240VAC. Dãy thời gian cài đặt 0.05s-300h, ngõ ra 1 cặp tiếp điểm Timer, 1 cặp INST, nhiều chế độ hoạt động. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin
230.000 (VND)
H3CR-A AC100-240. Dãy thời gian 0.05s - 300h, tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90-95%.
220.000 (VND)
H3BA 220VAC. Dãy thời gian 0.05s - 100h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
230.000 (VND)
H3CR-A AC24-48/DC12-48. Dãy thời gian 0.05s - 300h, tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90-95%.
200.000 (VND)
MS4SA-CE. Dãy thời gian 0.05s-60hrs, ngõ ra 2 cặp tiếp điểm, chế độ hoạt động On-delay, nguồn cấp 24VDC/AC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
200.000 (VND)
MS4SA-AP. Dãy thời gian 0.05s-60hrs, ngõ ra 2 cặp tiếp điểm, chế độ hoạt động On-delay, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
H3DK-HBL AC/DC24-48. Loại Timer Power off delay. Dãy thời gian 1s~120s, nguồn cấp 24-48V AC/DC, ngõ ra DPDT Relay. Xuất xứ: China. Mới 90%.
230.000 (VND)
H3CR-H8L 24V DC/AC 12S. Dãy thời gian cài đặt 0.05S-12S, nguồn cấp 24V DC/AC, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra 5A 250VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
230.000 (VND)
H3CR-H8L 24V DC/AC 12M. Dãy thời gian cài đặt 0.05m-12m, nguồn cấp 24V DC/AC, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra 5A 250VAC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 85-90%, nguyên zin.
220.000 (VND)
H3CR-H8L AC100-120 12S. Dãy thời gian 0.05s-12s, nguồn cấp 100-120VAC, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra 5A 250VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
230.000 (VND)
H3CR-H8L AC200-240 12S. Dãy thời gian 0.05s-12s, nguồn cấp 200-240VAC, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra 5A 250VAC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
230.000 (VND)
H3CR-H8RL AC200-240. Dãy thời gian 0.05s-12s, nguồn cấp 200-240VAC, 1 cặp tiếp điểm ngõ ra 5A 250VAC, ngõ vào RESET. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
220.000 (VND)
H3BG-8 220VAC. Bộ định thời gian chuyển đổi khởi động động cơ Sao-Tam_giác. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
230.000 (VND)
H3CR-G8L AC200-240. Bộ định thời gian chuyển đổi khởi động động cơ Sao-Tam_giác. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
230.000 (VND)
MS4SY-AP. Sử dụng để khởi động động cơ, chuyển đổi đấu nối Sao / Tam Giác, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
400.000 (VND)
H3CR-F8 AC/DC24. Timer đôi, 2 kim, OFF start, dãy thời gian 0.05-30h, nguồn cấp 24V AC/DC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%.
400.000 (VND)
H3CR-F8 AC100-240. Timer đôi, 2 kim, OFF start, dãy thời gian 0.05-30h, nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90-95%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews